การสะสมไมล์

 • ไมล์สะสมจากเที่ยวบิน
 • ไมล์สะสมจากการเข้าพักโรงแรม
 • ไมล์สะสมจากการซื้อสินค้า
 • ไมล์สะสมจากบริษัทพันธมิตรกับ JMB

ลาน (LA/LP/XL/4M)

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป (วันที่เดินทาง) อัตราไมล์สะสมสำหรับชั้นโดยสาร B, L, V, S, N และ Q มีการเปลี่ยนแปลง

กรุณาแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB เมื่อทำการสำรองที่นั่งหรือเช็คอิน
ไมล์สะสมคำนวณจาก “จำนวนไมล์ของเส้นทางการบิน” และ “อัตราการสะสม” ของชั้นโดยสาร/อัตราโดยสารที่จ่ายจริง
บัตรโดยสารที่ซื้อด้วยอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์และออกในชื่อของหมายเลขสมาชิกที่มีสิทธิ์เท่านั้นจึงจะได้รับไมล์สะสม

 • ※ ระยะทางการบินของ JMB จะคำนวณตามระบบของ IATA TPM (ระบบการคำนวณระยะทางของบัตรโดยสารของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ)
  การปรับค่าไมล์สะสมจะกระทำในเดือนมกราคมโดยจะคำนวณตามระบบ IATA TPM ที่ประกาศในฤดูใบไม้ร่วงของปีก่อนหน้า

 • เที่ยวบินของสายการบินในกลุ่ม JAL และ/หรือในกลุ่มพันธมิตรวันเวิลด์ในอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสมจะสามารถเข้าร่วมโปรแกรมไมล์สะสม FLY ON กรุณาคลิกที่นี่สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรณีที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม

 • สมาชิกที่มีชื่อไม่ตรงกับบัตรโดยสารไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารทารก บัตรโดยสารประเภทอื่นๆ ที่มีส่วนลดพิเศษ อาทิเช่น บัตรโดยสารสำหรับตัวแทนการท่องเที่ยว
  บัตรโดยสารสำหรับหัวหน้าคณะทัวร์ รวมถึงบัตรโดยสารที่ออกโดยข้อกำหนดพิเศษซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • เที่ยวบินเช่าเหมาลำหรือเที่ยวบินขนส่งสินค้าที่สายการบินพันธมิตรใช้บริการไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • ตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับสายการบินพันธมิตร บัตรโดยสารหรือการสำรองที่นั่งบางประเภทอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • สำหรับเที่ยวบินที่ไม่ได้นำผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินเนื่องจากการล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน รวมถึงกรณีอื่นๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางสายการบินจะงดการสะสมไมล์
 • ผู้โดยสารไม่สามารถใช้เที่ยวบินเดียวกันเพื่อลงทะเบียนโปรแกรมสะสมไมล์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก JMB
 • ※ เปอร์เซนต์การสะสมไมล์อาจแตกต่างกันไปตามอัตราค่าโดยสารของแต่ละสายการบิน
 • ※ ไม่ว่าอัตราค่าโดยสารจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม บัตรโดยสารที่สำรองที่นั่งในชั้นโดยสารอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ จะไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์

[จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556]

สายการบิน อัตราค่าโดยสาร ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพิเศษ 1 ชั้นประหยัดพิเศษ 2
ลาน
(LA/LP/XL/4M)
อัตราการสะสม 150% 125% 70% 100%*1 70%*1 50%*1
การสำรองที่นั่งในชั้นโดยสารที่สามารถดำเนินการได้ F, A J, D I Y, W P, B, H, K,
M, L, V, N, S
Q, O, G, X

[ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556]

สายการบิน อัตราค่าโดยสาร ชั้นหนึ่ง ชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัด ชั้นประหยัดพิเศษ 1 ชั้นประหยัดพิเศษ 2 ชั้นประหยัดพิเศษ 3
ลาน
(LA/LP/XL/4M)
อัตราการสะสม 150% 125% 70% 100%*1 70%*1 50%*1 30%*1
การสำรองที่นั่งในชั้นโดยสารที่สามารถดำเนินการได้ F, A J, D I Y, W, B P, H, K, M L, V, S, O, G, X N, Q
 • ※ เที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการบินโดย ลานเอ็กซ์เพรสและพันธมิตรวันเวิลด์มีสิทธิ์สะสมไมล์
 • ※ ทุกเที่ยวบินที่มีรหัส “4M” จะต้องทำการเคลมไมล์ย้อนหลัง
 • *1 สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ การสำรองที่นั่งในชั้นโดยสารดังต่อไปนี้ที่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 •      ภายในประเทศชิลี : Y, B, H, K, M, L, V, S
 •      ภายในประเทศเปรู : Y, B, H, K
 •      ภายในประเทศอาร์เจนติน่า : Y, B, H
 •      ภายในประเทศเอกวาดอร์ : Y, B, H, K, M, L, V

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top