• ไมล์สะสมจากเที่ยวบิน
 • ไมล์สะสมจากการเข้าพักโรงแรม
 • ไมล์สะสมจากการซื้อสินค้า
 • ไมล์สะสมจากบริษัทพันธมิตรกับ JMB

วิธีการขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทาง

ตารางไมล์สะสมสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ JAL กรุ๊ป ตารางไมล์สะสมสำหรับเส้นทางภายในประเทศ JAL กรุ๊ป
ในกรณีที่คุณไม่ได้แจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ของคุณก่อนการเดินทาง หรือหากคุณพบข้อผิดพลาดในรายงานไมล์สะสมในบันทึกการสะสมไมล์ของคุณ คุณอาจต้องทำการร้องขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทาง

การขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทาง (ยกเว้นไมล์สะสมโบนัส) จะได้รับการพิจารณาหากทำการร้องขอภายใน 6 เดือนหลังการเดินทาง
การขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางสามารถกระทำได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 • ・เมื่อคุณเดินทางก่อนที่จะได้รับบัตร JMB หลังจากที่คุณได้ลงทะเบียนกับ JMB แล้ว
 • ・เมื่อคุณไม่ได้แจ้งหมายเลขสมาชิก JMB ของคุณก่อนการเดินทาง
 • ・เมื่อคุณพบข้อผิดพลาดในรายงานไมล์สะสมในบันทึกการสะสมไมล์ของคุณ
 • ・เมื่อไม่ได้รับไมล์สะสมหลังจากที่คุณเดินทาง แม้ว่าคุณจะได้ดำเนินการในขั้นตอนการลงทะเบียนที่สำคัญๆ ในการสะสมไมล์ของคุณแล้ว
 • ・เมื่อคุณขอให้สะสมไมล์สะสมของเที่ยวบินที่แน่นอนในการเดินทางของคุณในโปรแกรม JMB

วิธีการขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น


 
  ผ่านทางเว็บไซต์ JAL

การขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางสำหรับเที่ยวบินภายในของ JAL กรุ๊ป สามารถกระทำได้เมื่อเดินทางไปแล้วอย่างน้อย 3 วัน แต่ไม่เกิน 6 เดือนโดยนับจากวันที่เดินทาง
โปรดดูที่ "วิธีการขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทาง" ผ่านทางมือถือหากคุณดำเนินการผ่านมือถือของคุณ (บริการบนมือถือมีให้บริการเฉพาะสมาชิกในภูมิภาคญี่ปุ่น)
การขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น
 

สามารถขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางผ่านทางโทรศัทพ์หรือทางไปรษณีย์


ภูมิภาคญี่ปุ่น
กรุณาติดต่อแผนกสะสมไมล์ที่ญี่ปุ่นหรือส่งเอกสาร 2 รายการ ดังต่อไปนี้มายัง
ที่อยู่ในการจัดส่งทางไปรษณีย์
แผนกสะสมไมล์ที่ญีปุ่น
Post-office box 158, Tokyo Ryutsu Center Post office, Ota-ku, Tokyo 143-6590


ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา
กรุณาติดต่อหรือส่งเอกสาร 2 รายการ ดังต่อไปนี้มายังศูนย์บริการ JMB ในภูมิภาคที่คุณเป็นสมาชิกอยู่
<ศูนย์บริการ JMB> ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา


ภูมิภาคเอเชีย/โอเชียเนีย
กรุณาติดต่อหรือส่งเอกสาร 2 รายการ ดังต่อไปนี้มายังศูนย์บริการ JMB ในภูมิภาคที่คุณเป็นสมาชิกอยู่
<ศูนย์บริการ JMB> ภูมิภาคเอเชีย/โอเชียเนีย


 • (1) บอร์ดดิ้งพาสที่มีชื่อสมาชิก (ต้นฉบับ) หรือสลิปข้อมูลที่มีชื่อสมาชิก (ต้นฉบับ)
 • TICKET
 • (2) บันทึกแสดงหมายเลขสมาชิก JMB ของคุณ (ตัวเลข 7-9 ตัว) ชื่อเต็ม ที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ หมายเลขโทรศัพท์ และวันเกิด

หมายเหตุ:
การขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางสำหรับเที่ยวร่วมที่ดำเนินการบินโดยเจ็ท สตาร์ โปรดติดต่อหรือส่งเอกสารที่จำเป็นไปยัง
ศูนย์บริการ JMB หรือแผนกสำรองที่นั่งที่คุณได้ลงทะเบียนสมาชิกภาพไว้วิธีการขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ


 
  ผ่านทางเว็บไซต์ JAL

การขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ JAL สามารถดำเนินการได้ 5 วันหลังจากวันที่เดินทางและไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันเดินทางของคุณ
การขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ JAL
 

สามารถขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางได้โดยผ่านทางไปรษณีย์


ภูมิภาคญี่ปุ่น
กรุณาส่ง เอกสาร 3 รายการ ไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้
ที่อยู่ในการจัดส่งทางไปรษณีย์
แผนกสะสมไมล์ที่ญีปุ่น
Post-office box 158, Tokyo Ryutsu Center Post office, Ota-ku, Tokyo 143-6590


ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา ภูมิภาคเอเชีย/โอเชียเนีย
กรุณาส่ง เอกสาร 3 รายการ ไปยังศูนย์บริการ JMB ในภูมิภาคที่คุณเป็นสมาชิกอยู่
<ศูนย์บริการ JMB> ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป/ตะวันออกกลาง/แอฟริกา ภูมิภาคเอเชีย/โอเชียเนีย

(1) บัตรโดยสาร (สำเนา) หรือ บัตรโดยสารแบบอิเล็กทรอนิกส์/ใบเสร็จ (สำเนา)

TICKET TICKET

(2) บอร์ดดิ้งพาส (ต้นฉบับ) หรือ บอร์ดดิ้งพาสออนไลน์ JAL(สำเนา)

TICKET TICKET


 • ※ ผู้โดยสารที่ใช้บอร์ดดิ้งพาส JAL ผ่านมือถือในการขึ้นเครื่อง (เรียกว่า QuiC) ไม่จำเป็นต้องส่งบอร์ดดิ้งพาสเพื่อขอเคลมไมล์สะสมย้อนหลัง

 • (3) บันทึกแสดงหมายเลขสมาชิก JMB ของคุณ (ตัวเลข 7-9 ตัว) ชื่อเต็ม ที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ หมายเลขโทรศัพท์ และวันเกิด
 • * เอกสารที่ส่งไปยังศูนย์ของ JMB จะไม่ได้รับการส่งกลับคืน
 • เก็บสำเนาของเอกสารที่จำเป็นไว้จนกว่าจะมีการยืนยันว่าคุณได้รับไมล์สะสมอย่างถูกต้อง
 • * การขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางโดยไม่ได้ส่งเอกสารที่จำเป็นมา จะไม่ได้รับการพิจารณา

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top