• ไมล์สะสมจากเที่ยวบิน
  • ไมล์สะสมจากการเข้าพักโรงแรม
  • ไมล์สะสมจากการซื้อสินค้า
  • ไมล์สะสมจากบริษัทพันธมิตรกับ JMB

วิธีการสะสมไมล์

ตารางไมล์สะสมสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ JAL กรุ๊ป ตารางไมล์สะสมสำหรับเส้นทางภายในประเทศ JAL กรุ๊ป

ขณะทำการสำรองที่นั่ง

โปรดแสดงหมายเลขสมาชิก JMB

  • หากคุณเป็นสมาชิกโครงการสะสมไมล์ของสายการบินพันธมิตรของ JMB ด้วย คุณต้องเลือกโครงการที่ต้องการจะสะสมไมล์สำหรับเที่ยวบินดังกล่าวโดยการแสดงหมายเลขสมาชิกเพียงหมายเลขเดียว ห้ามมิให้ทำการสะสมไมล์ระหว่างโครงการ JMB และโครงการสะสมไมล์อื่นๆ ซ้ำ
  • ห้ามมิให้มีการโอนหรือรวมไมล์สะสมระหว่างโครงการ JMB และโครงการสะสมไมล์อื่นๆ
  • หากเดินทางบนเที่ยวบินภายในประเทศ ท่านสามารถทำการลงทะเบียนไมล์สะสมเที่ยวบินของท่านผ่านทางเครื่องออกบัตรโดยสารและเช็คอินอัตโนมัติที่สนามบิน

ไมล์สะสมที่ได้รับจะขึ้นอยู่กับชั้นโดยสารและอัตราค่าโดยสารที่เกิดขึ้นจริงตามบัตรโดยสารที่ซื้อ
ไมล์สะสมจะแสดงในบัญชีของคุณโดยอัตโนมัติภายใน 4-5 วันหลังวันเดินทาง ส่วนไมล์สะสมของสายการบินพันธมิตร JMB จะแสดงในบัญชีของคุณภายใน 2-4 สัปดาห์

  • * โปรดเก็บสำเนาบัตรโดยสารรวมถึงใบรับบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์และบอร์ดดิ้งพาสฉบับจริง จนกระทั่งมีการเพิ่มไมล์สะสมเข้าสู่บัญชีของคุณแล้ว
การตรวจสอบไมล์สะสมคงเหลือและกิจกรรมต่างๆด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
ภูมิภาคญี่ปุ่น ภูมิภาคอเมริกา ภูมิภาคยุโรป/
ตะวันออกกลาง/แอฟริกา
ภูมิภาคเอเชีย/โอเชียเนีย
ออนไลน์ตรวจสอบยอดไมล์คงเหลือ ออนไลน์ตรวจสอบยอดไมล์คงเหลือ ออนไลน์ตรวจสอบยอดไมล์คงเหลือ ออนไลน์ตรวจสอบยอดไมล์คงเหลือ
บริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชม. บริการทางโทรศัพท์อัตโนมัติตลอด 24 ชม.    

* จะต้องทำการขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางภายใน 6 เดือนหลังเที่ยวบินของคุณ
* จะต้องทำการขอรับไมล์สะสมหลังการเดินทางภายใน 6 เดือนหลังเที่ยวบินของคุณ

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top