การสะสมไมล์

 • ไมล์สะสมจากเที่ยวบิน
 • ไมล์สะสมจากการเข้าพักโรงแรม
 • ไมล์สะสมจากการซื้อสินค้า
 • ไมล์สะสมจากบริษัทพันธมิตรกับ JMB

บริติชแอร์เวย์ (BA)

กรุณาแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB เมื่อทำการสำรองที่นั่งหรือเช็คอิน
ไมล์สะสมคำนวณจาก "จำนวนไมล์ของเส้นทางการบิน" และ "อัตราการสะสม" ของชั้นโดยสาร/อัตราโดยสารที่จ่ายจริง
บัตรโดยสารที่ซื้อด้วยอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์และออกในชื่อของหมายเลขสมาชิกที่มีสิทธิ์เท่านั้นจึงจะได้รับไมล์สะสม

 • ※ ระยะทางการบินของ JMB จะคำนวณตามระบบของ IATA TPM (ระบบการคำนวณระยะทางของบัตรโดยสารของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ)
  การปรับค่าไมล์สะสมจะกระทำในเดือนมกราคมโดยจะคำนวณตามระบบ IATA TPM ที่ประกาศในฤดูใบไม้ร่วงของปีก่อนหน้า

 • เที่ยวบินของสายการบินในกลุ่ม JAL และ/หรือในกลุ่มพันธมิตรวันเวิลด์ในอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสมจะสามารถเข้าร่วมโปรแกรมไมล์สะสม FLY ON กรุณาคลิกที่นี่สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรณีที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม

 • สมาชิกที่มีชื่อไม่ตรงกับบัตรโดยสารไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารทารก บัตรโดยสารประเภทอื่นๆ ที่มีส่วนลดพิเศษ อาทิเช่น บัตรโดยสารสำหรับตัวแทนการท่องเที่ยว
  บัตรโดยสารสำหรับหัวหน้าคณะทัวร์ รวมถึงบัตรโดยสารที่ออกโดยข้อกำหนดพิเศษซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • เที่ยวบินเช่าเหมาลำหรือเที่ยวบินขนส่งสินค้าที่สายการบินพันธมิตรใช้บริการไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • ตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับสายการบินพันธมิตร บัตรโดยสารหรือการสำรองที่นั่งบางประเภทอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • สำหรับเที่ยวบินที่ไม่ได้นำผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินเนื่องจากการล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน รวมถึงกรณีอื่นๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางสายการบินจะงดการสะสมไมล์
 • ผู้โดยสารไม่สามารถใช้เที่ยวบินเดียวกันเพื่อลงทะเบียนโปรแกรมสะสมไมล์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก JMB
 • ※ เปอร์เซนต์การสะสมไมล์อาจแตกต่างกันไปตามอัตราค่าโดยสารของแต่ละสายการบิน
 • ※ การสำรองที่นั่งบัตรโดยสารในอัตรารวมกับค่าทัวร์จะมีสิทธิ์ในการสะสมไมล์หากชั้นโดยสารจัดอยู่ในประเภทที่มีสิทธิ์สะสมไมล์ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง
  บัตรโดยสารที่สำรองที่นั่งในชั้นโดยสารในประเภทที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างจะไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ ไม่ว่าค่าโดยสารจะเป็นจำนวนเท่าใด
สายการบิน อัตราค่าโดยสาร อัตราค่าโดยสารชั้นหนึ่ง อัตราค่าโดยสารชั้นธุรกิจ อัตราค่าโดยสารชั้นประหยัด อัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดพิเศษ 1 อัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดพิเศษ 2 อัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดพิเศษ 3
บริติชแอร์เวย์ (BA) อัตราการสะสม 150% 125%*1 100% 70% 50% 30%
การสำรองที่นั่งในชั้นโดยสารที่สามารถดำเนินการได้ F, A J, C, D, R, I W, Y, E*2, T, B H, K, M L, V, S, O, G N, Q
 • *1 เที่ยวบินภายในประเทศสหราชอาณาจักรที่สำรองที่นั่งในชั้น C, D, J, R หรือ I สามารถสะสมไมล์ตามเส้นทางได้ 100%
 • *2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 (วันเดินทาง) อัตราไมล์สะสมสำหรับชั้น E จะเป็น 70%
 • ※ เที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการบินโดยสายการบินพันธมิตรในกลุ่มวันเวิลด์, BA Franchises <Sun-Air ของ Scandinavia A/S (EZ), Comair Pty Ltd. (MN)> และบริษัทย่อย <BA CityFlyer (CJ), OpenSkies (EC)> มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top