การสะสมไมล์

 • ไมล์สะสมจากเที่ยวบิน
 • ไมล์สะสมจากการเข้าพักโรงแรม
 • ไมล์สะสมจากการซื้อสินค้า
 • ไมล์สะสมจากบริษัทพันธมิตรกับ JMB

แอร์ฟรานซ์ (AF)

การเปลี่ยนแปลงตารางไมล์สะสม JMB ของเที่ยวบินแอร์ฟรานซ์ (AF) ที่มีการเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป

กรุณาแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB เมื่อทำการสำรองที่นั่งหรือเช็คอิน
ไมล์สะสมคำนวณจาก "จำนวนไมล์ของเส้นทางการบิน" และ "อัตราการสะสม" ของชั้นโดยสาร/อัตราโดยสารที่จ่ายจริง
บัตรโดยสารที่ซื้อด้วยอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์และออกในชื่อของหมายเลขสมาชิกที่มีสิทธิ์เท่านั้นจึงจะได้รับไมล์สะสม

 • ※ ระยะทางการบินของ JMB จะคำนวณตามระบบของ IATA TPM (ระบบการคำนวณระยะทางของบัตรโดยสารของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ)
  การปรับค่าไมล์สะสมจะกระทำในเดือนมกราคมโดยจะคำนวณตามระบบ IATA TPM ที่ประกาศในฤดูใบไม้ร่วงของปีก่อนหน้า

 • เที่ยวบินที่ไม่สามารถเข้าร่วมโปรแกรมสะสมไมล์ FLY ON ได้ ถึงแม้ว่าสมาชิก JMB จะเดินทางด้วยอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์

กรณีที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม

 • สมาชิกที่มีชื่อไม่ตรงกับบัตรโดยสารไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารทารก บัตรโดยสารประเภทอื่นๆ ที่มีส่วนลดพิเศษ อาทิเช่น บัตรโดยสารสำหรับตัวแทนการท่องเที่ยว
  บัตรโดยสารสำหรับหัวหน้าคณะทัวร์ รวมถึงบัตรโดยสารที่ออกโดยข้อกำหนดพิเศษซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • เที่ยวบินเช่าเหมาลำหรือเที่ยวบินขนส่งสินค้าที่สายการบินพันธมิตรใช้บริการไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • ตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับสายการบินพันธมิตร บัตรโดยสารหรือการสำรองที่นั่งบางประเภทอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • สำหรับเที่ยวบินที่ไม่ได้นำผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินเนื่องจากการล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน รวมถึงกรณีอื่นๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางสายการบินจะงดการสะสมไมล์
 • ผู้โดยสารไม่สามารถใช้เที่ยวบินเดียวกันเพื่อลงทะเบียนโปรแกรมสะสมไมล์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก JMB
 • ※ เปอร์เซนต์การสะสมไมล์อาจแตกต่างกันไปตามอัตราค่าโดยสารของแต่ละสายการบิน
 • ※ ไม่ว่าอัตราค่าโดยสารจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ตาม บัตรโดยสารที่สำรองที่นั่งในชั้นโดยสารอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ จะไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์
("-": ไม่สามารถดำเนินการได้ หรือไม่มีสิทธิ์)
สายการบิน อัตราค่าโดยสาร อัตราค่าโดยสาร
ชั้นหนึ่ง
อัตราค่าโดยสาร
ชั้นธุรกิจ
อัตราค่าโดยสาร
ชั้นประหยัด
อัตราค่าโดยสาร
ชั้นประหยัดพิเศษ
1
อัตราค่าโดยสาร
ชั้นประหยัดพิเศษ
2
แอร์ฟรานซ์ (AF) อัตราการสะสม 150% 125% 100% 70%* 50%*
การสำรองที่นั่งในชั้นโดยสารที่สามารถดำเนินการได้ P, F J, C, D, I, Z W, S*1
Y, B*1
M, U, K H*1, L, Q
 • * ชั้น "M, U, K, H, L, Q" ของเที่ยวบินระหว่างญี่ปุ่นและปารีสไม่มีสิทธิ์สะสมไมล์
 • เที่ยวบินร่วม "AF" ที่ดำเนินการบินโดยสายการบินอื่นๆ ที่ไม่ใช่ JAL จะไม่มีสิทธิ์สะสมไมล์ (ยกเว้น TGV และทาลิส (รถไฟ) ที่มีหมายเลขเที่ยวบิน AF ด้วย)
 • โดยทั่วๆ ไป การสำรองที่นั่งในชั้นโดยสารตามตารางข้างบนนี้จะไม่รวมค่าทัวร์
 • *1 สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางก่อนหรือภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554 อัตราไมล์สะสม 70% สำหรับ "S", "B" และ "H"

การจัดทำชั้นโดยสารใหม่สำหรับเที่ยวบิน AF ของสมาชิกสะสมไมล์ JMB ที่มีการเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2554 เป็นต้นไป ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว สำหรับตารางไมล์สะสมที่มีการเดินทางก่อน/ภายใน 31 สิงหาคม 2554 นี้ คลิกที่นี่

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top