การสะสมไมล์

 • ไมล์สะสมจากเที่ยวบิน
 • ไมล์สะสมจากการเข้าพักโรงแรม
 • ไมล์สะสมจากการซื้อสินค้า
 • ไมล์สะสมจากบริษัทพันธมิตรกับ JMB

อเมริกันแอร์ไลน์ (AA)

ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป เที่ยวบินระหว่างอเมริกา/แคนาดา/หมู่เกาะแปซิฟิก/เม็กซิโก และอเมริกากลาง/ใต้ที่มี "O" จะมีสิทธิ์สะสมไมล์
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 (วันเดินทาง) ตารางไมล์สะสมสำหรับ W,B,L,V,S,N,Q จะมีการเปลี่ยนแปลง

กรุณาแจ้งหมายเลขสมาชิก JMB เมื่อทำการสำรองที่นั่งหรือเช็คอิน
ไมล์สะสมคำนวณจาก "จำนวนไมล์ของเส้นทางการบิน" และ "อัตราการสะสม" ของชั้นโดยสาร/อัตราโดยสารที่จ่ายจริง
บัตรโดยสารที่ซื้อด้วยอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์และออกในชื่อของหมายเลขสมาชิกที่มีสิทธิ์เท่านั้นจึงจะได้รับไมล์สะสม

 • ※ ระยะทางการบินของ JMB จะคำนวณตามระบบของ IATA TPM (ระบบการคำนวณระยะทางของบัตรโดยสารของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ)
  การปรับค่าไมล์สะสมจะกระทำในเดือนมกราคมโดยจะคำนวณตามระบบ IATA TPM ที่ประกาศในฤดูใบไม้ร่วงของปีก่อนหน้า

 • เที่ยวบินของสายการบินในกลุ่ม JAL และ/หรือในกลุ่มพันธมิตรวันเวิลด์ในอัตราค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสมจะสามารถเข้าร่วมโปรแกรมไมล์สะสม FLY ON กรุณาคลิกที่นี่สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติม

กรณีที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม

 • สมาชิกที่มีชื่อไม่ตรงกับบัตรโดยสารไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • บัตรโดยสารรางวัล บัตรโดยสารทารก บัตรโดยสารประเภทอื่นๆ ที่มีส่วนลดพิเศษ อาทิเช่น บัตรโดยสารสำหรับตัวแทนการท่องเที่ยว
  บัตรโดยสารสำหรับหัวหน้าคณะทัวร์ รวมถึงบัตรโดยสารที่ออกโดยข้อกำหนดพิเศษซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • เที่ยวบินเช่าเหมาลำหรือเที่ยวบินขนส่งสินค้าที่สายการบินพันธมิตรใช้บริการไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • ตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับสายการบินพันธมิตร บัตรโดยสารหรือการสำรองที่นั่งบางประเภทอาจไม่มีสิทธิ์ได้รับไมล์สะสม
 • สำหรับเที่ยวบินที่ไม่ได้นำผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินเนื่องจากการล่าช้า การยกเลิกเที่ยวบิน รวมถึงกรณีอื่นๆ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางสายการบินจะงดการสะสมไมล์
 • ผู้โดยสารไม่สามารถใช้เที่ยวบินเดียวกันเพื่อลงทะเบียนโปรแกรมสะสมไมล์อื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก JMB
 • ※ เปอร์เซนต์การสะสมไมล์อาจแตกต่างกันไปตามอัตราค่าโดยสารของแต่ละสายการบิน
 • ※ การสำรองที่นั่งบัตรโดยสารในอัตรารวมกับค่าทัวร์จะมีสิทธิ์ในการสะสมไมล์หากชั้นโดยสารจัดอยู่ในประเภทที่มีสิทธิ์สะสมไมล์ตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง
  บัตรโดยสารที่สำรองที่นั่งในชั้นโดยสารในประเภทที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างจะไม่มีสิทธิ์ในการสะสมไมล์ ไม่ว่าค่าโดยสารจะเป็นจำนวนเท่าใด

[ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2556]

สายการบิน อัตราค่าโดยสาร อัตราค่าโดยสารชั้นหนึ่ง อัตราค่าโดยสารชั้นธุรกิจ อัตราค่าโดยสารชั้นประหยัด อัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดพิเศษ 1 อัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดพิเศษ 2
อเมริกันแอร์ไลน์ (AA) อัตราการสะสม 150% 125% 100% 70% 50%
การสำรองที่นั่งในชั้นโดยสารที่สามารถดำเนินการได้ A, F, P J, D, I, R Y B, H, K, M, L, W, V, S N, Q, O, G

[ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2556]

สายการบิน อัตราค่าโดยสาร อัตราค่าโดยสารชั้นหนึ่ง อัตราค่าโดยสารชั้นธุรกิจ อัตราค่าโดยสารชั้นประหยัด อัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดพิเศษ 1 อัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดพิเศษ 2 อัตราค่าโดยสารชั้นประหยัดพิเศษ 3
อเมริกันแอร์ไลน์ (AA) อัตราการสะสม 150% 125% 100% 70% 50% 30%
การสำรองที่นั่งในชั้นโดยสารที่สามารถดำเนินการได้ A, F, P J, D, I, R Y, W, B H, K, M L, V, S, O, G N, Q
 • ※ รวมถึงเที่ยวบินอเมริกัน อีเกิล และอเมริกันคอนเน็คชั่น และเที่ยวบินร่วมที่มีรหัส AA

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top