ประกันการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น
(รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายการเดินทาง)

เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและบริการช่วยเหลือลูกค้าของเราให้ได้รับความสำราญตลอดการเดินทาง ผลิตภัณฑ์ JAL Flight & Hotel จึงรวมประกันการเดินทางสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้บริการในเรื่องการจัดการสถานพยาบาล/การส่งต่อโรงพยาบาล ในกรณีที่ท่านได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยระหว่างพำนักในประเทศญี่ปุ่น

ความช่วยเหลือที่คุ้มครอง

บริการความช่วยเหลือต่อไปนี้ครอบคลุมสำหรับลูกค้าระหว่างพำนักในประเทศญี่ปุ่น

 1. ระยะเวลาความคุ้มครองของประกัน
  ครอบคลุมค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลโดยแพทย์สำหรับความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บระหว่างพำนักในประเทศญี่ปุ่น (นับตั้งแต่เข้าจนกระทั่งออกจากญี่ปุ่น)
 2. ค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลสูงสุด
  ความคุ้มครองครอบคลุมค่าใช้จ่ายแท้จริงที่เกิดขึ้นสูงสุดตามข้อจำกัดของประกัน (10 ล้านเยน)
 3. การรักษาพยาบาลสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด
  ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง และเราจะจัดการเรื่องการรักษาในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด เพื่อให้ท่านได้รับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายด้วยตัวเอง
  (ทั้งนี้ไม่ครอบคลุมทุกสถานการณ์ ในกรณีที่เข้าไม่ถึงบริการ โปรดสำรองค่ารักษา แล้วจึงทำเรื่องขอเงินคืนผ่านเว็บไซต์เคลมประกันที่เรากำหนดเมื่อกลับถึงประเทศบ้านเกิด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการในกรณีที่ท่านไม่สามารถสำรองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้ โปรดขอคำปรึกษาจากเว็บไซต์นี้

This page will open in a new windowTravel Insurance for Visitors Information on the Coverage

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top