ทิวทัศน์ของประเทศญี่ปุ่น ที่คุณอาจไม่เคยเห็นจากที่ใดมาก่อน  「 ฮอกไกโดตะวันออก 」

ออกไปค้นหาฮอกไกโดตะวันออกในแบบของคุณดูไหม?

ฮอกไกโดเป็นเกาะขนาดใหญ่ มีพื้นที่มากกว่ากรุงเทพมหานครถึง 50 เท่า
เดินทางสู่ฮอกไกโดด้วย JAL ใช้เครือข่ายเส้นทางรถบัสที่ครอบคลุมเดินทางไปในที่ต่างๆในฮอกไกโดตะวันออกดูไหม?