พิเศษ! ส่วนลด 1,300 บาท และสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย สำหรับ พนักงาน CENTRAL GROUP

CENTARL GROUP × JAPAN AIRLINES

สิทธิพิเศษ !

สำหรับ 100 บุ๊คกิ้งแรก จะได้รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 3,000 บาท
※สำหรับผู้ที่จองโรงแรมในเครือ Central Group อย่างน้อยคืนแรก 1 คืน เท่านั้น
※ส่งมอบบัตรของขวัญเซ็นทรัล ณ โรงแรมที่ทำการจอง
※จำกัดจำนวน 1 บุ๊คกิ้ง ต่อบัตรของขวัญมูลค่า 3,000 บาท 1 ใบ
ช่วงเวลาการจอง : ถึง 30 ก.ย. 2561
สามารถทำการจองล่วงหน้าได้ตั้งแต่ 330 - 5 วันก่อนวันออกเดินทาง

☆ ขณะนี้บัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 3,000 บาท เหลือ 100 ใบ (ณ วันที่15/5/2018) ☆

แนะนำโรงแรมในเครือ Central Group

Koufuku is creating happiness and passing it on to society. Those who try to pass on happiness to others have truly happy mind that brings them even more happiness from Heaven. In accordance with our philosophy of "Koufuku", we cherish every meeting in the past, present, and future. We desire to keep growing with pride, and to contribute to the happiness of the people we meet.

ช่วงเวลาในการจอง

330 วัน ~ 5 วัน ก่อนวันออกเดินทาง

เงื่อนไขส่วนลด

ส่วนลด 1,300 บาท

ข้อควรระวัง

  • กรุณาทำการจองตามช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่างนี้เท่านั้น
  • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้กับการจองทางเพจอื่น หรือช่องทางอื่นได้
  • ในกรณียกเลิกการจอง ไม่สามารถนำส่วนลดพิเศษนี้มาหักออกจากค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการจองได้
MAP
MAP
กรุงเทพฯ
Calendar

行きの日付(2015年12月23日)

閉じる

Calendar

行きの日付(2015年12月23日)

閉じる

ห้องที่ 1* เด็ก (อายุ 2 ถึง 11 ปี) ทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี)

ห้องที่ 2

ห้องที่ 3

ห้องที่ 4

ห้องที่ 5

ห้องที่ 6

ห้องที่ 7

ห้องที่ 8

ห้องที่ 9

*กรุณาใส่รหัส 10 หลักที่มีตัวเลข หรือตัวอักษรเท่านั้น