ชั้นประหยัดพรีเมียมของ JAL และ JAL จะนำท่านเดินทางด้วยความสะดวกสบายตลอดเส้นทางบนฟากฟ้า เพลิดเพลินกับพื้นที่พักผ่อนแบบส่วนตัว

Search inflight meal menu

เครื่องบินและที่นั่ง

โปรดดูเครื่องบินและการกำหนดที่นั่งของเรา

เปิดในหน้าต่างใหม่รายละเอียด

 • *อาหารในเที่ยวบินต้องรับประทานระหว่างเที่ยวบิน
 • *เราจะเสิร์ฟอาหาร 1 ชั่วโมงหลังเครื่องออก
 • *อาหารบนเที่ยวบินที่ออกเดินทางเวลาเที่ยงคืนจะเสิร์ฟ 2 ชั่วโมง 30 นาทีก่อนเวลาถึงปลายทาง
 • *โปรดทราบว่าเวลาบริการด้านบนอาจเปลี่ยนแปลงได้ในบางกรณี เช่น สภาพอากาศ
 • *ผู้โดยสารสามารถจองอาหารพิเศษในเที่ยวบินล่วงหน้าได้เพื่อป้องกันการแพ้อาหาร
  JAL ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงขณะเตรียมอาหารสำหรับผู้โดยสารที่แพ้อาหาร อย่างไรก็ตาม อาจยังสามารถตรวจพบสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ได้เล็กน้อยในอาหาร
  โปรดถามพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแพ้อาหารในเที่ยวบิน
  เราสามารถให้บริการข้อมูลได้อย่างจำกัดในระหว่างเที่ยวบิน โปรดใช้ดุลยพินิจในการเลือกอาหารของท่าน

บริการในทุกชั้นโดยสาร

 • หมายเหตุ

  ข้อมูลในหน้านี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับบริการในเที่ยวบินและเส้นทางการบินที่บินเป็นประจำโดย Japan Airlines
  โดยไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับบริการในเที่ยวบินของเครื่องบินหรือพนักงานต้อนรับของสายการบินอื่น