เกี่ยวกับชั้นโดยสารอื่นๆ

ชั้นเฟิร์สคลาส

ชั้นธุรกิจ

ชั้นประหยัด
พรีเมี่ยม

ชั้นประหยัด