ที่นั่ง / ชั้นธุรกิจของ JAL ที่นั่งล้ำสมัยที่สามารถปรับนอนราบได้และคุณสมบัติอื่นๆ ที่มอบพื้นที่ให้ผู้โดยสารได้พักผ่อนและผ่อนคลาย