ใบเสร็จรับเงินทางเว็บ

บัตรโดยสารที่ซื้อจาก Japan Airlines สามารถแสดงและพิมพ์ใบเสร็จได้ง่ายดายจากเว็บไซต์ JAL
เรียนรู้วิธีการแสดงใบเสร็จทางเว็บตามวิธีการชำระเงินของคุณ

ใบเสร็จประเภทใดสามารถแสดงผ่านออนไลน์ได้

ใบเสร็จบนเว็บสามารถออกสำหรับบัตรโดยสาร รวมถึงบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่เป็นรางวัลของ JAL หรือบัตรโดยสารของสายการบินพันธมิตรที่ออกหรือซื้อผ่านเว็บไซต์ JAL ศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ JAL หรือเคาน์เตอร์บัตรโดยสารของ JAL Group การเปลี่ยนแปลงการชำระเงินในระยะเวลาเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่ง ค่าดำเนินการและค่าธรรมเนียมการคืนเงินจะแสดงบนใบเสร็จเช่นกัน
นอกจากนี้ยังสามารถออกใบเสร็จเดี่ยวสำหรับผู้โดยสารหลายคนจากการจองเดียวกันได้ ผ่านหน้า “จัดการการจอง”

 • *ไม่สามารถออกใบเสร็จสำหรับค่าโดยสารแบบคืนเงินไม่ได้
วิธีการชำระเงิน สถานที่ชำระเงิน ข้อมูลที่ต้องการ
บัตรเครดิต
 • เว็บไซต์ JAL
 • ศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ JAL
  (ศูนย์ข้อมูลและสำรองที่นั่งเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL)
 • เคาน์เตอร์บัตรโดยสาร JAL

ชื่อผู้โดยสาร วันที่เดินทาง เลขหมายเที่ยวบิน แผนการเดินทาง เลขหมายการสำรองที่นั่งหรือเลขบัตรโดยสาร

 • *ไม่ต้องการเมื่อเข้าสู่ระบบด้วย JMB

ขอรับบริการได้เมื่อใด

สามารถรับใบเสร็จบนเว็บผ่านออนไลน์หลังจากการซื้อบัตรโดยสาร (การออกบัตรโดยสาร) จนถึง1 ปีหลังจากวันที่ออกเดินทางของเที่ยวบินสุดท้าย

 • *ผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินสุดท้ายก่อน 15 พฤศจิกายน 2017 ไม่สามารถใช้บริการนี้ได้

ตัวอย่าง

วิธีขอรับบริการ

แสดงใบเสร็จบนเว็บจากหน้านี้

แสดงใบเสร็จรับเงินทางเว็บ

แสดงใบเสร็จบนเว็บจากหน้าอื่น

ช่วงเวลาการออกใบเสร็จ จุดที่สามารถเข้าใช้ได้
ก่อนจบการท่องเที่ยว
 • จัดการการจอง (เที่ยวบินระหว่างประเทศ)
 • หน้าบนสุดของ "เที่ยวบินระหว่างประเทศ”
หลังจากท่องเที่ยว หน้าบนสุดของ "เที่ยวบินระหว่างประเทศ”

ตัวอย่างหน้าจอ

สมาชิก JAL Mileage Bank (หลังจากเข้าสู่ระบบจากหน้าบนสุด)

 • ประกาศเกี่ยวกับใบเสร็จบนเว็บ

  • ลูกค้าควรตรวจสอบด้วยตนเองว่ารูปแบบใบเสร็จที่พิมพ์เองนี้ได้รับการยอมรับในการใช้ทางบัญชีหรือไม่
  • หากคุณซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทนท่องเที่ยว โปรดติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.

To Page top