การเช็คอินทางเว็บ เลือกที่นั่งของคุณ เช็คอินเที่ยวบินของคุณแบบออนไลน์ พิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่องของคุณ ล่วงหน้า

บริการ ของเที่ยวบินระหว่างประเทศอนุญาตให้ลูกค้าเลือกที่นั่ง เช็คอินบนเว็บไซต์ของ JAL (เช็คอินผ่านเว็บ) และพิมพ์บัตรผ่านขึ้นเครื่องล่วงหน้า ซึ่งทําให้การขึ้นเครื่องง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเช็คอินที่สนามบิน บริการนี้จะช่วยให้การขึ้นเครื่องของท่านสะดวกสบายขึ้น

วิธีใช้งาน

ขั้นที่ 1เตรียมบัตรผ่านขึ้นเครื่องฉบับพิมพ์มาจากที่บ้าน/บัตรผ่านขึ้นเครื่องบนมือถือของท่าน

เลือกที่นั่งของคุณ แล้วลงทะเบียนข้อมูลหนังสือเดินทางของคุณ พิมพ์ใบแผนการเดินทางของ e-ticket และนำบัตรผ่านขึ้นเครื่อง (ทั้งฉบับพิมพ์หรือบนมือถือ) มายังสนามบิน

ขั้นที่ 2ที่สนามบิน ให้ไปที่จุดตรวจสอบความปลอดภัย - โดยไม่จําเป็นต้องเช็คอิน

ไม่จําเป็นต้องเข้าแถวที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ฝากสัมภาระของท่านที่เคาน์เตอร์โหลดสัมภาระด่วนและตรงไปยังจุดตรวจความปลอดภัย

ขั้นที่ 3แตะบัตรผ่านขึ้นเครื่องที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง เพลินใจไปกับเที่ยวบินได้เลย

ไปที่จุดควบคุมหนังสือเดินทางและแตะบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่านที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง บินง่ายดาย รวดเร็ว

ในวันเดินทางกรุณานำเอกสารที่จําเป็นมาด้วย ซึ่งรวมถึงบัตรผ่านขึ้นเครื่องแบบสั่งพิมพ์จากที่บ้านหรือบัตรผ่านขึ้นเครื่องในโทรศัพท์มือถือ ใบเสร็จ e-ticket และหนังสือเดินทางของท่าน ท่านสามารถตรงไปที่จุดตรวจสอบความปลอดภัยหากท่านไม่มีสัมภาระที่ต้องเช็คอิน

เอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องที่พิมพ์จากที่บ้าน

 • บัตรผ่านขึ้นเครื่องแบบสั่งพิมพ์จากที่บ้านคืออะไร

  คือบัตรผ่านขึ้นเครื่องที่ท่านสามารถพิมพ์ได้จากคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของท่านหลังจากการเช็คอินผ่านเว็บ ซึ่งสามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน
  โปรดทราบว่าเอกสารที่ไม่มีบาร์โค้ด 2D ไม่สามารถใช้เป็นบัตรผ่านขึ้นเครื่องได้ (โปรดรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องของท่านที่เคาน์เตอร์สนามบินในกรณีดังกล่าว)

บัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์มือถือ

Wallet
iOS

Google Wallet
Android

 • บัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์มือถือคืออะไร

  คือบัตรผ่านขึ้นเครื่องที่ท่านจะได้รับในสมาร์ทโฟนของท่านหลังจากเช็คอินผ่านเว็บ ท่านสามารถรับได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของท่าน แอป รองรับแอป iPhone "Wallet" และแอป Android "Google Wallet" ด้วย

 • หากท่านมีสัมภาระที่ต้องเช็คอิน โปรดนำสัมภาระไปที่เคาน์เตอร์สัมภาระไม่เกิน 60 นาที (เที่ยวบินระหว่างประเทศ) หรือ 30 นาที (เที่ยวบินในประเทศ) ก่อนถึงเวลาออกเดินทางตามกําหนดการของเที่ยวบินของท่าน
 • ที่สนามบินบางแห่งจะไม่สามารถใช้บัตรผ่านขึ้นเครื่องแบบสั่งพิมพ์จากที่บ้าน หรือบัตรผ่านขึ้นเครื่องบนโทรศัพท์มือถือได้ ในกรณีดังกล่าว โปรดทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินของเรา

รายชื่อบริการที่มีที่สนามบินที่ออกเดินทาง

เกี่ยวกับการเช็คอินผ่านเว็บ

การเช็คอินผ่านเว็บ (จาก 24 ชั่วโมงถึง 1 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน)

บริการนี้ทำให้คุณสามารถเลือกที่นั่งของคุณเองจากแผนผังที่นั่งและเช็คอิน หากคุณเลือกที่นั่งแล้วคุณสามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกที่นั่งโดยใช้การเช็คอินผ่านเว็บ

 • *ไไม่รวมที่นั่งที่สามารถติดตั้งเปลสำหรับเด็กหรือที่นั่งที่คิดค่าบริการ
  เนื่องจากบริการนี้เป็นแบบมาก่อนได้ก่อน ขอขอบคุณที่เข้าใจว่าที่นั่งที่คุณเลือกอาจจะไม่ว่างเสมอไป
 • *การเปลี่ยนที่นั่งที่คิดค่าบริการเป็นที่นั่งฟรีสามารถทำได้ แต่ไม่สามารถขอคืนเงินได้
  โปรดไปที่ลิงค์ด้านล่างและดูรายละเอียดการให้บริการที่นั่งที่คิดค่าบริการ

การเลือกที่นั่งที่ชำระเงินล่วงหน้าสำหรับที่นั่งที่มีพื้นที่วางขากว้างพิเศษ

เวลาสำหรับการเช็คอินผ่านเว็บ

ระหว่าง 24 ถึง 1 ชั่วโมงก่อนวันที่ออกเดินทาง

หากคุณมีเที่ยวบินต่อเครื่อง* ในวันเดียวกัน คุณสามารถใช้บริการเช็คอินทางเว็บได้สำหรับทั้งเที่ยวบินในประเทศและระหว่างประเทศตั้งแต่ 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางตามตารางเวลาครั้งแรก

 • * บริการนี้ยังมีให้ใช้สำหรับแผนการเดินทางที่มีเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น แต่ไม่สามารถใช้ได้กับแผนการเดินทางที่มีเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
 • ** บริการจะถูกระงับระหว่างการเปลี่ยนเครื่องหรือมีการบํารุงรักษา

ใครบ้างที่สามารถใช้การเช็คอินผ่านเว็บ

ลูกค้าที่ใช้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

อย่างไรก็ตาม ไม่รวมถึงลูกค้าต่อไปนี้

 1. ผู้โดยสารที่มีหลายเที่ยวบินจากสนามบินเดียวกันในวันเดียวกันที่อยู่ในการจองเดียวกัน
 2. ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษตอนขึ้นเครื่อง*1
 3. ในกรณีที่มีผู้โดยสารอื่นที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกันอยู่ในการจองเดียวกัน
 4. ในกรณีที่หมายเลขการจองสำหรับเที่ยวบิน JAL ไม่ได้รับการลงทะเบียนในการจอง*2
 5. ในกรณีที่หมายเลขการอนุมัติไม่ได้รับการลงทะเบียนในการจอง *3
 6. บัตรโดยสารท่องเที่ยวหรือบัตรโดยสารแพ็คเกจบางใบไม่มีสิทธิ์สําหรับการเช็คอินผ่านเว็บ *3
 7. ในกรณีที่ข้อมูลเที่ยวบินในการจองได้รับการอัพเดทเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจอง แต่ข้อมูลเที่ยวบินในบัตรโดยสารยังไม่ได้รับการอัพเดตตามไปด้วย
 8. ผู้โดยสารที่เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาและถือวีซ่าของสหรัฐอเมริกาที่ถูกต้องและยังไม่หมดอายุ
 9. หากแผนการเดินทางส่วนแรกคือ Japan Transculean Air
 • *1ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) สามารถเลือกที่นั่งตอนทำการเช็คอินผ่านเว็บ แต่จําเป็นต้องรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
 • *2สําหรับการจองผ่านตัวแทนการจองเที่ยวบิน หมายเลขที่ออกโดยระบบของพวกเขาอาจแตกต่างจากหมายเลขเที่ยวบินของ JAL โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ป้อนหมายเลขการจองสำหรับเที่ยวบิน JL/Japan Airlines
 • *3โปรดตรวจสอบกับตัวแทนการท่องเที่ยวที่ท่านซื้อบัตรโดยสาร

เส้นทางที่ใช้ได้

เส้นทางทั้งหมดของ JAL กรุ๊ป

สำหรับบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่มีส่วนการบินภายในประเทศญี่ปุ่น (หมายเลขเที่ยวบินของ JAL ที่ดำเนินการโดย JAL กรุ๊ปเท่านั้น) สามารถเช็คอินผ่านเว็บได้

 • *โปรดทราบว่าไม่สามารถใช้บริการนี้กับเที่ยวบินเช่าเหมาลำ
 • *ลูกค้าที่ใช้บริการแบบแพ็คเกจอาจใช้บริการนี้ได้
 • *หากคุณกำลังต่อเครื่องที่สนามบินอื่น โปรดรับสัมภาระของคุณและเช็คอินอีกครั้งสำหรับเที่ยวบินต่อเครื่อง

รายชื่อบริการที่มีที่สนามบินที่ออกเดินทาง

เกี่ยวกับเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยสายการบินอื่น (AA/BA/AY/IB/MH)

คุณสามารถใช้บริการเช็คอินทางเว็บที่ดำเนินการโดยเที่ยวบิน American Airlines (AA), British Airways (BA) และ Iberia (IB) ได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และสำหรับเที่ยวบิน Finnair (AY) ได้ตั้งแต่ 36 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และสำหรับเที่ยวบิน Malaysia Airlines (MH) 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง คุณจะถูกโอนจากเว็บไซต์ของ JAL ไปยังเว็บไซต์ของผู้ให้บริการที่เป็นพันธมิตร สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเช็คอินผ่านเว็บไซต์ในเว็บไซต์ของสายการบินพันธมิตร โปรดติดต่อสายการบินแต่ละราย
จะปิดการเช็คอินทางเว็บสองชั่วโมงก่อนออกเดินทางสำหรับเที่ยวบิน American Airlines (AA) และหนึ่งชั่วโมงก่อนออกเดินทางสำหรับเที่ยวบิน British Airways (BA), Iberia (IB) และเที่ยวบิน Finnair (AY) และ 90 นาทีก่อนออกเดินทางสำหรับเที่ยวบิน Malaysia Airlines (MH)

 • *บริการนี้อาจไม่พร้อมใช้งานสําหรับบางเที่ยวบันที่จองตั๋วผ่านตัวแทนท่องเที่ยว
 • *เมื่อเชื่อมต่อกับเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL จาก American Airlines (AA), British Airways (BA), Iberia (IB), Finnair (AAY), Malaysia Airlines (MH) ต้องเช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการที่เป็นพันธมิตร
 • *หากคุณเปลี่ยนเครื่องจากเที่ยวบินภายในประเทศของ JAL จะต้องเป็นการเช็คอินทางเว็บบนเว็บไซต์ของเรา

การยกเลิกการเช็คอินผ่านเว็บที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

หากท่านต้องการยกเลิกการขึ้นเครื่องในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ทำการเช็คอินผ่านเว็บเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านสามารถทําได้จากเว็บไซต์ของ JAL จนกระทั่ง 1 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน หากต้องการยกเลิกการเช็คอิน โปรดเลือกแผนการเดินทางของคุณภายใต้ "การเช็คอินผ่านเว็บ" บนเว็บไซต์ JAL และทำตามขั้นตอน หากคุณเช็คอินสัมภาระแล้ว โปรดไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินเพื่อยกเลิก โปรดทราบว่ากำหนดการเดินทางจะไม่ถูกยกเลิก

เกี่ยวกับ “การลงทะเบียนการเช็คอินผ่านเว็บล่วงหน้า”

การลงทะเบียนการเช็คอินผ่านเว็บล่วงหน้า (มากกว่า 24 ชั่วโมงก่อนขึ้นบิน)

บริการนี้จะเช็คอินให้คุณโดยอัตโนมัติภายใน 24 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางตามตารางเวลา เมื่อคุณป้อนหมายเลขหนังสือเดินทางและข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ หลังจากที่คุณซื้อตั๋ว คุณจะได้รับบัตรผ่านขึ้นเครื่องผ่านทางอีเมลแจ้งการเช็คอินผ่านเว็บ

 • *คุณต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดสำหรับการเช็คอินผ่านเว็บ จึงจะสามารถเช็คอินได้โดยอัตโนมัติ
 • *หากคุณยังไม่ได้เลือกที่นั่ง ระบบจะเลือกที่นั่งให้คุณโดยอัตโนมัติ
 • *จะส่งอีเมลล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน โปรดตรวจสอบอีเมลนี้เพื่อยืนยันว่าการเช็คอินผ่านเว็บของคุณสำเร็จแล้ว

เวลาที่พร้อมใช้งานในการลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับการเช็คอินผ่านเว็บ

ก่อนการเดินทางเริ่มต้น : หลังจากซื้อบัตรโดยสารจนกระทั่ง 24 ชั่วโมงก่อนกำหนดเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินแรก

หลังจากเริ่มต้นการเดินทาง : 24 ชั่วโมงหลังจากเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินก่อนหน้าจนกระทั่ง 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินถัดไป

ใครบ้างที่สามารถใช้ "การลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับการเช็คอินผ่านเว็บ"

ลูกค้าที่จองด้วย JAL กรุ๊ปและใช้เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

 • *การลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับเว็บเช็คอิน (เช็คอินอัตโนมัติ) จะไม่สามารถใช้ได้กับการจองภายนอก JAL (เช่น ตัวแทนท่องเที่ยว/สายการบินอื่น) และบัตรโดยสารแพ็คเกจหรือทัวร์

อย่างไรก็ตาม ไม่รวมถึงลูกค้าต่อไปนี้

 1. ผู้โดยสารที่มีหลายเที่ยวบินจากสนามบินเดียวกันในวันเดียวกันที่อยู่ในการจองเดียวกัน
 2. ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษตอนขึ้นเครื่อง*1
 3. ในกรณีที่มีผู้โดยสารอื่นที่มีชื่อและนามสกุลเดียวกันอยู่ในการจองเดียวกัน
 4. ในกรณีที่ข้อมูลเที่ยวบินในการจองได้รับการอัพเดทเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการจอง แต่ข้อมูลเที่ยวบินในบัตรโดยสารยังไม่ได้รับการอัพเดตตามไปด้วย
 5. ผู้โดยสารที่เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาและถือวีซ่าของสหรัฐอเมริกาที่ถูกต้องและยังไม่หมดอายุ
 6. ผู้โดยสารที่เดินทางไปยังสหรัฐอเมริกาและถือบัตรกรีนการ์ด
 7. หากแผนการเดินทางส่วนแรกคือ Japan Transculean Air
 • *1ผู้โดยสารที่เดินทางพร้อมเด็กทารก (อายุต่ำกว่า 2 ปี) สามารถเลือกที่นั่งตอนทำการเช็คอินผ่านเว็บ แต่จําเป็นต้องรับบัตรผ่านขึ้นเครื่องที่เคาน์เตอร์เช็คอิน

เส้นทางที่ใช้ได้

เส้นทางทั้งหมดของ JAL กรุ๊ป

สำหรับบัตรโดยสารระหว่างประเทศที่มีส่วนการบินภายในประเทศญี่ปุ่น (หมายเลขเที่ยวบินของ JAL ที่ดำเนินการโดย JAL กรุ๊ปเท่านั้น) สามารถเช็คอินผ่านเว็บได้

 • *หากคุณกำลังต่อเครื่องที่สนามบินอื่น โปรดรับสัมภาระของคุณและเช็คอินอีกครั้งสำหรับเที่ยวบินต่อเครื่อง
 • *ไม่รวมเที่ยวบินเช่าเหมาลําและเที่ยวบินร่วมบริการที่ดําเนินการโดยสายการบินอื่น

รายชื่อบริการที่มีที่สนามบินที่ออกเดินทาง

เกี่ยวกับปลายทางของอีเมล

“การแจ้งผลของเว็บเช็คอิน” จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้เมื่อทําการจอง หรือการลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับการเช็คอินผ่านเว็บ

 • *หากท่านได้ลงทะเบียนที่อยู่อีเมลและที่อยู่อีเมลบนอุปกรณ์มือถือของท่านในข้อมูลสมาชิก JMB แล้ว จะมีการส่ง “การแจ้งผลของเว็บเช็คอิน” ไปยังที่อยู่อีเมลบนมือถือของท่าน
 • *หากท่านเพิ่มหรือเปลี่ยนที่อยู่อีเมลของอีเมลที่จองเที่ยวบิน หรืออีเมลของข้อมูลเที่ยวบินจาก "บริการที่เกี่ยวข้อง” บนหน้ารายละเอียดการจองเที่ยวบิน "การแจ้งผลของเว็บเช็คอิน” จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลล่าสุดที่เพิ่มเข้ามาหรือที่มีการเปลี่ยนแปลง

การยกเลิกการเช็คอินผ่านเว็บที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

หากท่านต้องการยกเลิกการขึ้นเครื่องในเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ทำการเช็คอินผ่านเว็บเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านสามารถทําได้จากเว็บไซต์ของ JAL จนกระทั่ง 1 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน หากต้องการยกเลิกการเช็คอิน โปรดเลือกแผนการเดินทางของคุณภายใต้ "การเช็คอินผ่านเว็บ" บนเว็บไซต์ JAL และทำตามขั้นตอน โปรดทราบว่ากำหนดการเดินทางจะไม่ถูกยกเลิก

คำถามและคำตอบเกี่ยวกับการเช็คอินผ่านเว็บ