โตเกียว (นาริตะ)
สนามบินนานาชาตินาริตะ อาคารผู้โดยสาร 2เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย JAL จะเดินทางจากและลงจอดที่อาคารผู้โดยสาร 2

ประกาศ

ข้อควรทราบ
สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินอื่นที่สนามบินโตเกียว (นาริตะ) โปรดเช็คอินที่เคาน์เตอร์สำหรับสายการบินนั้น โปรดตรวจสอบอาคารผู้โดยสารของคุณล่วงหน้า
เปิดในหน้าต่างใหม่สำหรับเที่ยวบินร่วมบริการ
ข้อมูล
สามารถเช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 7.00 น. สำหรับเที่ยวทั้งหมดที่ให้บริการโดย JAL

ขาออก

ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาออก

 1. 1

  เช็คอิน

 2. 2

  ตรวจสอบความปลอดภัย

 3. 3

  ศุลกากร

 4. 4

  ตรวจคนเข้าเมือง

แผนผัง

คำอธิบายสัญลักษณ์

 • ขาเข้า
 • ขาออก
 • การต่อเครื่อง
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย
 • พื้นที่สาธารณะ
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย (ไม่ใช้งาน)
 • บันได/
  บันไดเลื่อน
 • ห้องน้ำ
 • รถบัส
 • แลกเปลี่ยนสกุลเงิน
 • ลิฟต์
 • แท็กซี่
 • ข้อมูล
 • รถไฟ
 • ที่จอดรถ

กฎระเบียบสำหรับผู้โดยสารขาออก

เช็คอิน

เวลาเปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน
 • คุณสามารถเช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 07.00 น. สำหรับเที่ยวบินใดๆ ที่ออกเดินทางในวันนั้น (ไม่รวมถึงเที่ยวบินร่วมบริการกับสายการบินอื่น)

โปรดแสดงบัตรโดยสารสายการบินและหนังสือเดินทางของคุณที่เคาน์เตอร์ JAL สำหรับชั้นโดยสารของคุณที่บริเวณผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ทางทิศใต้ของอาคารหลัก คุณสามารถเช็คอินที่เคาน์เตอร์ใดก็ได้ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใด แต่ต้องเป็นเคาน์เตอร์ที่ตรงกับชั้นโดยสารของคุณ

ตรวจสอบความปลอดภัย

สัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณจะต้องผ่านการเอ็กซเรย์

ตรวจคนเข้าเมือง

โปรดแสดงบัตรตรวจคนเข้าเมืองที่กรอกเรียบร้อยแล้ว หนังสือเดินทาง และเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง (พลเมืองชาวญี่ปุ่นไม่ต้องกรอกบัตรตรวจคนเข้าเมือง)

ขาเข้า

ขั้นตอนสำหรับผู้โดยสารขาเข้า

 1. 1

  ด่านกักกันโรค

 2. 2

  ตรวจคนเข้าเมือง

 3. 3

  รับสัมภาระ

 4. 4

  ศุลกากร

แผนผัง

คำอธิบายสัญลักษณ์

 • ขาเข้า
 • ขาออก
 • การต่อเครื่อง
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย
 • พื้นที่สาธารณะ
 • พื้นที่รักษาความปลอดภัย (ไม่ใช้งาน)
 • บันได/
  บันไดเลื่อน
 • ห้องน้ำ
 • รถบัส
 • แลกเปลี่ยนสกุลเงิน
 • ลิฟต์
 • แท็กซี่
 • ข้อมูล
 • รถไฟ
 • ที่จอดรถ

กฎระเบียบสำหรับผู้โดยสารขาเข้า

ด่านกักกันโรค

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของคุณที่เกิดจากการพำนักในต่างประเทศ โปรดรายงานต่อห้องให้คำปรึกษาด้านสุขภาพหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ด่านกักกันโรค

ตรวจคนเข้าเมือง

โปรดแสดงหนังสือเดินทางของคุณ

รับสัมภาระ

โปรดลงมาที่ชั้น 1 และตรวจดูหน้าจอข้อมูลเพื่อดูข้อมูลสายพานลำเลียงสัมภาระสำหรับหมายเลขเที่ยวบินของคุณ ซึ่งคุณจะสามารถรับสัมภาระของคุณได้

ศุลกากร

หากคุณไม่มีสิ่งของต้องสำแดง โปรดไปที่โต๊ะตรวจสอบสีเขียว แสดงหนังสือเดินทางของคุณและผ่านขั้นการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาจถามคำถามคุณเกี่ยวกับที่หมายและวัตถุประสงค์ในการเดินทางของคุณ หากคุณมีสิ่งของที่เกินมูลค่าที่ได้รับการยกเว้นภาษี โปรดไปที่โต๊ะตรวจสอบที่มีไฟสีแดง
ผู้โดยสารทุกคนต้องยื่นแบบฟอร์มใบศุลกากร ไม่ว่าจะมีสิ่งของต้องสำแดงหรือไม่ก็ตาม

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนามบินนานาชาตินาริตะ