โตเกียว (นาริตะ)
สนามบินนานาชาตินาริตะ อาคารผู้โดยสาร 2เที่ยวบินระหว่างประเทศที่ให้บริการโดย JAL จะเดินทางจากและลงจอดที่อาคารผู้โดยสาร 2

ประกาศ

สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยบริษัทอื่นที่สนามบินนาริตะ ขั้นตอนการขึ้นเครื่องจะดำเนินการที่เคาน์เตอร์ของสายการบินที่เป็นผู้ให้บริการนั้น
โปรดตรวจสอบข้อมูลอาคารผู้โดยสารล่วงหน้า
เปิดในหน้าต่างใหม่สำหรับเที่ยวบินร่วมบริการ
ข้อมูล
สามารถเช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 7.00 น. สำหรับเที่ยวทั้งหมดที่ให้บริการโดย JAL

พื้นที่เช็คอิน

ชั้นเฟิร์สคลาส

"สุดยอดประสบการณ์บนท้องฟ้า” ของคุณเริ่มที่นี่
ขั้นตอนการเช็คอินที่รวดเร็วได้รับการดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่พื้นที่พิเศษในส่วนกลางของอาคารผู้โดยสารโดยเฉพาะ
ผ่านขั้นตอนอย่างราบรื่นด้วยช่องบริการด่วนสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัย

ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ใช้บริการ
 • ชั้นเฟิร์สคลาส
 • สมาชิก JAL Mileage Bank / Diamond
 • สมาชิก JAL Global Club Premier
 • สมาชิก oneworld Emerald

ข้อมูลชั้นเฟิร์สคลาส

JAL Global Club

ช่องบริการด่วนสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยอยู่ใกล้และมีความสะดวกสบาย

ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ใช้บริการ
 • JAL Global Club
 • สมาชิก JAL Mileage Bank / Sapphire

JAL Global Club

ชั้นธุรกิจ

มีเครื่องเช็คอินด้วยตนเองจำนวนมากให้บริการ ขั้นตอนการเช็คอินที่รวดเร็ว

ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ใช้บริการ
 • ผู้โดยสารชั้นธุรกิจ
 • สมาชิก JAL Mileage Bank / Crystal
 • สมาชิก oneworld Sapphire/Ruby
 • ผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นประหยัด ค่าโดยสารปกติ / ชั้นประหยัด (ค่าโดยสาร Standard B/Semi-Flex B)
 • ผู้โดยสารที่ถือบัตร Platinum / JAL Diners / บัตร CLUB-A Gold / บัตร CLUB-A**
 • *ต้องแสดงบัตร JAL Card
 • *จำกัดเฉพาะผู้โดยสารที่เดินทางในชั้นประหยัด ในราคาพิเศษแบบส่วนบุคคล

ข้อมูลชั้นธุรกิจ

ช่องบริการด่วนสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัย

ช่องทางตรวจสัมภาระของ JAL โดยเฉพาะช่วยให้ดำเนินการขั้นตอนตรวจคนเข้าเมืองได้อย่างสะดวกราบรื่น
(สำหรับขาออกจากอาคารผู้โดยสาร 2 เท่านั้น)

ผู้โดยสารที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

ผู้โดยสารที่ระบุด้านล่างซึ่งเดินทางในเที่ยวบินของ JAL:

 • ชั้นเฟิร์สคลาส
 • สมาชิก JMB Diamond / JGC Premier / JMB Sapphire / JAL Global Club
 • สมาชิก oneworld Emerald
 • ผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางด้วย (สูงสุดหนึ่งท่าน)

หมายเหตุ: ผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาส, สมาชิก JMB Diamond, JGC Premier และ oneworld Emerald ที่เดินทางในเที่ยวบินหมายเลข AA / AY / BA มีสิทธิ์ใช้บริการ ผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินร่วมบริการของ JAL ไม่มีสิทธิ์ใช้บริการ

วิธีใช้งาน โปรดแสดงเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่องและบัตรสมาชิกที่เกี่ยวข้องที่ทางเข้าของช่องบริการด่วน
ที่ตั้งของทางเข้าช่องบริการด่วน อาคารหลักชั้น 3, ชั้นขาออก

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสนามบินนานาชาตินาริตะ