ประกาศ

ข้อควรทราบ
สำหรับเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินอื่นที่สนามบินโตเกียว (นาริตะ) โปรดเช็คอินที่เคาน์เตอร์สำหรับสายการบินนั้น โปรดตรวจสอบอาคารผู้โดยสารของคุณล่วงหน้า
เปิดในหน้าต่างใหม่สำหรับเที่ยวบินร่วมบริการ
ข้อมูล
สามารถเช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 7.00 น. สำหรับเที่ยวทั้งหมดที่ให้บริการโดย JAL