เช็คอิน

ตั้งแต่เวลา 06.00 น. จนถึง 60 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง

โปรดแสดงบัตรโดยสารสายการบินและหนังสือเดินทางของคุณที่เคาน์เตอร์ JAL ตามชั้นโดยสารที่เดินทางของคุณ (เคาน์เตอร์ F/G)
(หลังวันที่ 1 เมษายน, เคาน์เตอร์ F/G/H)

ตรวจสอบความปลอดภัย

สัมภาระถือขึ้นเครื่องของคุณจะต้องผ่านการเอ็กซเรย์

ข้อมูลเกี่ยวกับ Fast Track (ช่องทางด่วนพิเศษสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัย)

ตรวจคนเข้าเมือง

โปรดแสดงบัตรตรวจคนเข้าเมืองที่กรอกเรียบร้อยแล้ว หนังสือเดินทาง และเอกสารยืนยันการขึ้นเครื่อง
(พลเมืองชาวญี่ปุ่นไม่ต้องกรอกบัตรตรวจคนเข้าเมือง)