JAPAN AIRLINES

JAL ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น “คู่มือสู่ญี่ปุ่นของ JAL”
เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์มือถือในภาษาที่เพิ่มมากขึ้น

~ JAL ยังคงมุ่งมั่นนำเสนอมนต์เสน่ห์แห่งประเทศญี่ปุ่นสู่สายตาโลก ~

31 มีนาคม 2017

Japan Airlines (JAL) เปิดส่วนข้อมูลการท่องเที่ยว – “คู่มือสู่ญี่ปุ่นของ JAL” เป็นภาษาเกาหลีและไทยบนเว็บไซต์มือถือสำหรับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศของเว็บไซต์ทั่วโลกของ JAL (www.jal.com) ด้วยการจัดทำข้อมูลเป็นภาษาอื่นเพิ่มเติมนี้ จำนวนภาษาของบริการข้อมูลการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมนี้เพิ่มขึ้นเป็นเก้าภาษาเมื่อรวมกับภาษาที่มีอยู่ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย จีนประยุกต์ จีนดั้งเดิมฮ่องกง และจีนดั้งเดิมไต้หวัน JAL หวังว่าจะช่วยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถค้นพบความงดงามของญี่ปุ่นได้ง่ายยิ่งขึ้น และสนุกสนานกับการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นในแบบที่สะดวกสบายมากขึ้นด้วยการปรับปรุงเหล่านี้

・“คู่มือสู่ญี่ปุ่นของ JAL” ครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจดังต่อไปนี้:
・เกี่ยวกับญี่ปุ่น
การแนะนำฤดูกาล อาหาร และวัฒนธรรมย่อยของญี่ปุ่น
・แนะนำโดยพนักงาน JAL
ไอเดียการท่องเที่ยวในญี่ปุ่นจากพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและพนักงานทั่วโลกของ JAL
・โอะโมเตะนาชิ
วิธีการที่ JAL แสดงจิตวิญญาณแห่งการต้อนรับอันแสนอบอุ่นของชาวญี่ปุ่นให้กับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ
・HOW TSU JAPAN
ขนบธรรมเนียมของญี่ปุ่นที่แสดงออกแบบตลกขบขันและภาพประกอบที่สะดุดตา

ภายใต้แบนเนอร์ “Embrace new Challenges” JAL จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูง
และนำแนวคิดใหม่ๆ มาใช้เพื่อให้ประสบการณ์การเดินทางที่สะดวกสบายกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

Guide to japan image Guide to japan image

<เพิ่มเติม>
ภาษาและ URL:

เกาหลี: /krl/sp/ko/guidetojapan/
ไทย: /thl/sp/th/guidetojapan/

【อ้างอิง】
อังกฤษ (เช่น เว็บไซต์ออสเตรเลียของ JAL): /world/sp/en/guidetojapan/

เกี่ยวกับ “คู่มือสู่ญี่ปุ่น” ของ JAL
หลังจากการเปิดตัวในปี 2005 “คู่มือสู่ญี่ปุ่น” ได้กลายเป็นส่วนข้อมูลท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมภายใต้เว็บไซต์ทั่วโลกของ JAL (www.jal.com) ใน 26 ภูมิภาค “คู่มือสู่ญี่ปุ่น” ยังได้รับรางวัล Grandprix ในหมวดหมู่ Promotion Site ที่งาน 2014 Japan Web Grandprix ขณะนี้ “คู่มือสู่ญี่ปุ่น” มีให้บริการในเจ็ดภาษา ได้แก่ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน รัสเซีย จีนประยุกต์ จีนดั้งเดิมฮ่องกง และจีนดั้งเดิมไต้หวัน เนื้อหาจะได้รับการอัพเดตทุกเดือนเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับญี่ปุ่นและ “โอะโมเตะนาชิ” ของญี่ปุ่นอยู่เสมอ

จบ

To Page top