JAPAN AIRLINES

มีสองตัวเลือกบริการ Wi-Fi ฟรีให้คุณได้เลือกใช้งาน
(คุณอาจต้องทำตามขั้นตอนการใช้งานอีกครั้ง เพื่อใช้งานทั้งสองตัวเลือก)
สำหรับรายละเอียด โปรดดู ที่นี่

  • คุณจะได้รับรหัสพรีเมียม Wi2 สำหรับการใช้งานแอพ "Travel Japan"
    คุณจะได้รับ Wi-Fi ฮอตสปอตที่มากขึ้น และมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นโดยการใช้แอพนี้
To Page top