ชั้นประหยัด/ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม (ไปญี่ปุ่น)
ชั้นประหยัด สแตนดาร์ด ชั้นประหยัด สแตนดาร์ด แบบอัพเกรดที่นั่งได้ ชั้นประหยัด เฟล็กซ์ ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม สแตนดาร์ด ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม เฟล็กซ์
อายุบัตรโดยสาร 6 เดือน 12 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
การเปลี่ยนแปลงการจอง อนุญาตโดยมีค่าใช้จ่าย 3,500 บาท (หากเปลี่ยนแปลงหลังเวลาออกของเที่ยวบินเดิม อนุญาตโดยมีค่าใช้จ่าย 8,500 บาท) อนุญาต อนุญาตโดยมีค่าใช้จ่าย 3,500 บาท (หากเปลี่ยนแปลงหลังเวลาออกของเที่ยวบินเดิม อนุญาตโดยมีค่าใช้จ่าย 8,500 บาท) อนุญาต
การยกเลิก ก่อนการเดินทาง อนุญาต
1) หากยกเลิกก่อนเวลาออกของเที่ยวบินเดิม อนุญาตโดยมีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
2) หากยกเลิกหลังเวลาออกของเที่ยวบินเดิม อนุญาตโดยมีค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
อนุญาต อนุญาต
1) หากยกเลิกก่อนเวลาออกของเที่ยวบินเดิม อนุญาตโดยมีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท
2) หากยกเลิกหลังเวลาออกของเที่ยวบินเดิม อนุญาตโดยมีค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
อนุญาต

หลังการเดินทาง

ไม่อนุญาต

ไม่อนุญาต
บุ๊กกิ้ง คลาส บนเส้นทางระหว่างประเทศ JAL S/V/L/M H/B Y E/W W
ไมล์สะสม JMB ที่จะได้รับ S/V/L=50%, M=70% H=70%, B=100% 100% 100%
การอัพเกรดที่นั่งโดยใช้ไมล์สะสม JMB ไม่อนุญาต อนุญาต
  ชั้นธุรกิจ (ไปญี่ปุ่น)
ชั้นธุรกิจ สแตนดาร์ด ชั้นธุรกิจ เฟล็กซ์
อายุบัตรโดยสาร 6 เดือน 12 เดือน
การเปลี่ยนแปลงการจอง อนุญาตโดยมีค่าใช้จ่าย 3,500 บาท (หากเปลี่ยนแปลงหลังเวลาออกของเที่ยวบินเดิม อนุญาตโดยมีค่าใช้จ่าย 10,500 บาท) อนุญาต
การยกเลิก ก่อนการเดินทาง อนุญาต
1) หากยกเลิกก่อนเวลาออกของเที่ยวบินเดิม อนุญาตโดยมีค่าใช้จ่าย 7,000 บาท
2) หากยกเลิกหลังเวลาออกของเที่ยวบินเดิม อนุญาตโดยมีค่าใช้จ่าย 14,000 บาท
อนุญาต
หลังการเดินทาง ไม่อนุญาต
บุ๊กกิ้ง คลาส บนเส้นทางระหว่างประเทศ JAL X/D/C J
ไมล์สะสม JMB ที่จะได้รับ 125%
การอัพเกรดที่นั่งโดยใช้ไมล์สะสม JMB อนุญาต