การจองและการซื้อเที่ยวบินระหว่างประเทศบนเว็บไซต์ JAL

เงื่อนไขการจองบนเว็บไซต์ JAL

ใครสามารถจองทางออนไลน์ได้บ้าง มีข้อจำกัดหรือไม่

ใครไม่สามารถจองออนไลน์ได้

การจองต่อไปนี้ไม่สามารถจองผ่านออนไลน์บนเว็บไซต์ JAL ได้ การสำรองที่นั่งสามารถทำได้โดยศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ JAL

การสำรองที่นั่งผ่านศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ JAL ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมบริการบัตรโดยสาร

 • เมื่อเด็กทารกหรือเด็กเดินทางตามลำพัง
 • เมื่อทารกหรือเด็กไม่ได้เดินทางด้วยเครื่องบินหรือชั้นโดยสารเดียวกับผู้ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งส่วนของการเดินทาง จะถือว่าการเดินทางนั้นเป็นการเดินทางโดยไม่มีผู้ใหญ่
  * หากสมาชิก JMB อายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าสู่ระบบ การจองจะต้องรวมผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 12 ปีขึ้นไปอยู่ด้วย
 • เมื่อผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 16 ปีเดินทางกับทารก 2 คนหรือมากกว่า
 • เมื่อผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 16 ปีเดินทางกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี 4 คนหรือมากกว่า
 • เมื่อผู้ใหญ่เดินทางกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี 4 คนหรือมากกว่า
 • ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • ต้องส่งแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)
 • เมื่อกำหนดการคลอดที่คาดอยู่ภายใน 4 สัปดาห์ (28 วัน)
 • เมื่อมีความไม่แน่นอนของวันที่คาดว่าจะคลอด
 • ในกรณีของการตั้งครรภ์แฝด
 • มีประวัติการคลอดก่อนกำหนด
 • เมื่อต้องการเปล อุปกรณ์การแพทย์ หรือถังออกซิเจนสำหรับใช้งานทางการแพทย์
 • ต้องส่งแบบฟอร์มข้อมูลทางการแพทย์ (MEDIF)
 • เมื่อผู้โดยสารต้องการมากกว่าหนึ่งที่นั่ง

สำหรับรายละเอียด ตรวจสอบที่นี่

เงื่อนไขอื่นๆ

เกี่ยวกับการจองออนไลน์

จัดการการจองได้อย่างไร

คลิกด้านล่างเพื่อดูการจองและบัตรโดยสารที่ซื้อ

รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศของ JMB

การใช้รางวัลการอัพเกรด คุณต้องซื้อบัตรโดยสารของเที่ยวบินก่อน แล้วจึงทำการอัพเกรดที่ด้านบนของหน้าตรงการเข้าสู่ระบบ

หากไม่มีที่นั่งว่างสำหรับการอัพเกรดบนเที่ยวบินที่ขอ ชั้นของค่าโดยสารที่จ่ายไปจะได้รับการรองรับ แม้ว่าจะมีการคืนเงินบัตรโดยสารเนื่องจากไม่มีที่นั่งว่างสำหรับอัพเกรด ก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการยกเลิกและค่าธรรมเนียมการคืนเงิน

การเลือกที่นั่ง

ที่นั่งบนเที่ยวบินของ JAL Group สามารถเลือกได้ในขณะทำการจอง โดยขึ้นอยู่กับสถานะความว่างของที่นั่ง การจองบางชั้นบริการอาจไม่สามารถกำหนดที่นั่งได้ โปรดตรวจสอบ ที่นี่เพื่อรายละเอียด

การเช้าชื่อรอ

เราไม่สามารถลงชื่อรอบัตรโดยสารที่ชำระเงินแล้วผ่านผ่านเว็บไซต์ของ JAL ได้

JALสามารถทำสิ่งนี้ให้ท่านได้

 • เราอาจไม่สามารถลงชื่อรอการชำระค่าโดยสารบางอย่างได้เนื่องจากข้อบังคับด้านค่าโดยสาร

การเปลี่ยนแปลงการจอง

ก่อนการเดินทางของท่าน

การจองผ่านเว็บไซต์ของ JALสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนถึง 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

ระหว่างการเดินทางของท่าน

การจองผ่านเว็บไซต์ของ JAL สามารถเปลี่ยนแปลงได้จนถึง 24 ชั่วโมงก่อนการออกเดินทางในเที่ยวบินถัดไปของท่าน หลังจากเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่าน ท่านสามารถเลือกแก้ไขเที่ยวบินที่จะออกเดินทางใน 72 ชั่วโมงหรือมากกว่าได้

ตัวอย่าง:

 • เมื่อเที่ยวบินถัดไปของท่านออกเดินทางที่เวลา 21.00 น. ในวันที่ 2 มกราคม กระบวนการจะต้องเสร็จสมบูรณ์ก่อนหรือในเวลา 21.00 น. ในวันที่ 1 มกราคม
 • เมื่อท่านทำการเปลี่ยนแปลงการจองตอน·21.00 น. ในวันที่ 1 มกราคม ท่านสามารถเลือกแก้ไขเป็นเที่ยวบินที่จะออกเดินทางในหรือหลังจากเวลา 21.00 น. ในวันที่ 4 มกราคมได้
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารสําหรับการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่านผ่านทางเว็บไซต์
 • หากระยะเวลาสําหรับการเปลี่ยนแปลงการสำรองที่นั่งของท่านผ่านทางเว็บไซต์ได้ผ่านไปแล้ว ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงผ่านทางศูนย์บริการทางโทรศัพท์ได้แต่อาจมีค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่ทำผ่านทางศูนย์บริการทางโทรศัพท์ได้แต่อาจมีค่าธรรมเนียมการออกบัตรโดยสารสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่ทำผ่านทางศูนย์บริการทางโทรศัพท์
 • เราอาจไม่สามารถเปลี่ยนการชำระค่าโดยสารบางอย่างได้เนื่องจากข้อบังคับด้านค่าโดยสาร สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา

การคืนเงิน

 • การคืนเงินจะสามารถคืนเงินได้สําหรับบัตรโดยสารที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ของ JAL จนถึง 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง (หากท่านไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิค โปรดติดต่อ ศูนย์บริการทางโทรศัพท์)
 • จำนวนเงินที่จะได้รับจากการขอคืนเงินอาจแตกต่างจากจำนวนเงินที่ทำการชำระเงินเนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
 • ระยะเวลาในการดำเนินการที่จำเป็นสำหรับการคืนเงิน ที่นี่

เกี่ยวกับการซื้อบัตรโดยสารออนไลน์

ใครสามารถซื้อบัตรโดยสารได้บ้าง

ผู้โดยสารต้องตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ในการซื้อบัตรโดยสารเที่ยวบินบนเว็บไซต์ JAL

 1. ผู้โดยสารต้องทำการสำรองที่นั่งบนเว็บไซต์ JAL บนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
 2. ผู้โดยสารต้องมีอีเมล
 • บัตรโดยสารเที่ยวบินของผู้ร่วมเดินทางในการจองเดียวกันสามารถซื้อด้วยกันได้
  อย่างไรก็ตาม การจองที่มีเงื่อนไขต่อไปนี้ไม่สามารถซื้อบนเว็บไซต์ JAL ได้ โปรดติดต่อศูนย์ให้บริการทางโทรศัพท์ JAL เพื่อทำการจอง
 1. เมื่อเด็กทารกหรือเด็กเดินทางตามลำพัง(*1)
 2. เมื่อซื้ออัตราค่าโดยสารสำหรับเด็ก เพื่อให้เด็กทารกใช้ที่นั่ง
 3. เมื่อผู้โดยสารต้องการมากกว่าหนึ่งที่นั่ง
 1. บัตรโดยสารเที่ยวบินสำหรับทารกที่เดินทางกับผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 12 ปี) ในชั้นบริการเดียวกันบนเที่ยวบินทั้งหมดในแผนการเดินทางสามารถซื้อบนเว็บไซต์ JAL ได้ หลังจากการจองผ่านทางโทรศัพท์

เมื่อทารกหรือเด็กไม่ได้เดินทางในเครื่องบินหรือชั้นบริการเดียวกับผู้ใหญ่อย่างน้อยหนึ่งส่วนเที่ยวบินของการเดินทาง จะถือว่าการเดินทางนั้นเป็นการเดินทางโดยไม่มีผู้ใหญ่ (รวมถึงสถานการณ์ที่ผู้ใหญ่ใช้บัตรโดยสารที่เป็นรางวัลและซื้อบัตรโดยสารสำหรับทารกหรือเด็ก)

แผนการเดินทางใดสามารถซื้อได้

แผนการเดินทางที่ตรงกับเงื่อนไขด้านล่างทั้งหมด

 1. แผนการเดินทางถูกจองบนเว็บไซต์ JAL บนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน
 2. ส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศหลักของแผนการเดินทางประกอบไปด้วยเที่ยวบินของ JAL Group

หมายเหตุ

 • ไม่สามารถซื้อบางการจองที่รวมเที่ยวบินที่มีการอัพเกรดด้วยรางวัล JMB
 • ไม่สามารถจองและซื้อแผนการเดินทางที่มีส่วนเปิด
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎด้านการคมนาคมขนส่งของสหรัฐอเมริกา สำหรับการจากสหรัฐอเมริกาไปสหรัฐอเมริกา (รวมถึงฮาวายและกวม) ที่เดินทางผ่านญี่ปุ่น (*) เที่ยวบินระหว่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งเที่ยวบินต้องดำเนินการโดยสายการบินของสหรัฐอเมริกา
 • รวมถึงการเดินทางที่ได้รับการพิจารณาว่า "ผ่านญี่ปุ่น" โดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกา

สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ JAL

แม้ว่าจะตรงตามเงื่อนไขด้านบน แต่อาจเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถซื้อเนื่องจากเหตุผลเช่น ระบบไม่สามารถคำนวณค่าโดยสารอัตโนมัติได้ ค่าโดยสารที่ไม่สามารถซื้อบนเว็บไซต์ JAL สามารถซื้อได้ที่ศูนย์ข้อมูลและสำรองที่นั่งเที่ยวบินระหว่างประเทศ JAL

ระยะเวลาหมดเขตการซื้อ

การสำรองที่นั่งและซื้อจะสามารถทำได้จนกว่าเวลา 23.59 น. ของวันก่อนเที่ยวบิน หรือจนถึง 6 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางสําหรับเที่ยวบินเวลากลางคืนที่ออกเดินทางหลังจากเที่ยงคืน

เมื่อมีการร้องขอค่าโดยสารที่มีขอบเขตระยะเวลาการซื้อ โปรดดำเนินการร้องขอให้เสร็จสิ้นภายในขอบเขตระยะเวลาการซื้อของแต่ละค่าโดยสาร

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

การชำระเงินต่อไปนี้ได้รับการยอมรับในหน้าแรกของ JAL:

JALCARD, Visa, MasterCard, American Express, Diners Club International, JCB, UATP, PayPal

ตามกฎทั่วไปแล้ว การชำระเงินจะคำนวณเป็นสกุลเงินท้องถิ่น (*ยกเว้นบางประเทศ/ภูมิภาค) และคุณอาจต้องเสียค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามบัตรเครดิตของคุณ

 • การชำระเงินจะคำนวณเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐสำหรับการเดินทางออกจากอเมริกาเหนือและใต้ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม และเป็นสกุลเงินยูโรสำหรับการเดินทางออกจากรัสเซียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  นอกจากนี้ เนื่องจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน จำนวนเงินที่แปลงค่าอาจแตกต่างจากค่าธรรมเนียมของบริษัทบัตรเครดิต
  สำหรับผู้โดยสารที่ใช้บัตร JAL card ราคาของบัตรโดยสารที่ซื้อในสกุลเงินต่างประเทศจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินเยนโดยวิธีที่กำหนดไว้โดย Japan Airlines

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกสกุลเงินการชำระเงินที่ต้องการนอกเหนือจากสกุลเงินท้องถิ่นได้ ซึ่งเรียกว่า Multi Currency Pricing (MCP) และการชำระเงินของคุณจะถูกแปลงเป็นสกุลเงินการชำระเงินด้วยวิธีที่กำหนดโดย Japan Airlines(จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินที่กำหนด)

เพื่อการซื้อทางออนไลน์ที่ปลอดภัย

เมื่อคุณซื้อบัตรโดยสารด้วยบัตรเครดิตผ่านเว็บไซต์ของเรา คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสผ่านส่วนบุคคลบนหน้าที่ปลอดภัยสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อดำเนินการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์

วิธีการรับ e-ticket

อีเมลหรือเว็บไซต์ JAL

E-ticket จะถูกส่งโดยอีเมลไปยังอีเมลที่กำหนดไว้ โปรดแสดง e-ticket เมื่อเช็คอินที่สนามบิน หรือคุณสามารถพิมพ์ e-ticket บนเว็บไซต์ JAL โปรด คลิกที่นี่เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ e-ticket

การออกใบเสร็จรับเงินทางเว็บ

ใบเสร็จรับเงินทางเว็บสามารถใช้งานผ่านออนไลน์ 

ประกาศและข้อมูล

การตั้งค่าคุกกี้

ปิด
 • หากต้องการใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของเว็บไซต์ JAL ในสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์ที่มีการจำกัดการใช้คุกกี้ ควรตั้งค่าตัวเลือกเบราเซอร์ของคุณให้ยอมรับคุกกี้จาก URL (ที่อยู่) ต่อไปนี้เสมอ:

  https://www.jal.co.jp/
  คำแนะนำสำหรับ Internet Explorer เวอร์ชั่น 11

  1. จากเมนู เครื่องมือ เลือก ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต
  2. คลิกแท็บ ความเป็นส่วนตัว และคลิกปุ่ม ไซต์
  3. ป้อน URL ด้านบนในส่วน ที่อยู่ของเว็บไซต์ ครั้งละหนึ่งรายการ แล้วคลิก Allow หลังจากป้อนแต่ละรายการ
  4. เมื่อลงทะเบียน URL ข้างต้นทั้งสี่แล้ว ให้คลิกปุ่ม ตกลง