อาหารพิเศษแบบมีค่าใช้จ่า่ย

ประกาศ

เราเริ่มจำหน่ายอาหารพิเศษแบบชำระเงินในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2023
เราจะให้บริการอาหารสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางจากญี่ปุ่นในวันที่/หลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2023 (เวลามาตรฐานญี่ปุ่น)
โปรดดูรายละเอียดที่ด้านล่าง

ภาพรวมของบริการ

คุณสามารถเลือกอัปเกรดเป็นเมนูอาหารบนเครื่องบินแบบมีค่าใช้จ่าย (ญี่ปุ่น/ตะวันตก)
ในชั้นประหยัดพรีเมียมและชั้นประหยัดของเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ออกเดินทางจากญี่ปุ่น
อาหารที่เกี่ยวข้องจะเป็นบริการอาหารมื้อแรก

เมนู

December 2023 - February 2024

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม

อาหารเรียกน้ำย่อยตามฤดูกาล จานหลัก ผลไม้
อาหารญี่ปุ่น Yuba Crab Bean Paste
Enoki and Steamed Chicken with Plum Dressing
Pickled vegetables
Fluffy Eel Kabayaki from Kyushu
* All eels used are domestically farmed.
Fresh fruits
อาหารตะวันตก Couscous with Shrimp, Pumpkin Panperdu, Pork Liver Pudding
Seasonal Salad
Bread
Tender Beef Stew Fresh fruits
 • ภาพทั้งหมดใช้สำหรับประกอบการอธิบายเท่านั้น

Haagen-Dazs ice cream will be available as well as regular meals.
The menu is subject to change after March 2024.
The new menu will be posted on JAL website as soon as it is finalized.

เส้นทางที่ใช้ได้

เที่ยวบินระยะยาวและระยะกลางที่ดําเนินงานโดย JAL* ซึ่งออกเดินทางจากญี่ปุ่น (ฮาเนดะ/นาริตะ)

 • เส้นทางยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่รวมเที่ยวบินในช่วงดึก

ค่าธรรมเนียมบริการ

ค่าบริการจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคที่ซื้อ

 • หากคุณซื้อในภูมิภาคอื่นๆ นอกเหนือจากญี่ปุ่นและแคนาดา จะต้องชำระเงินเป็นสกุลเงินที่ใช้ในแต่ละภูมิภาค โดยจะเทียบเท่ากับจำนวนเงินดอลลาร์สหรัฐ
การขายในญี่ปุ่น การขายในแคนาดา การขายนอกญี่ปุ่นและแคนาดา
JPY3,000 CAD30 USD$30
 • ต่อผู้โดยสาร/ต่อส่วน
 • ค่าธรรมเนียมสำหรับเด็กเท่ากับผู้ใหญ่
 • จำนวนบริการที่ขายมีจำนวนจำกัด

คุณสมบัติ

ผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้

บัตรโดยสาร

บัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL (หมายเลขบัตรโดยสารที่ขึ้นต้นด้วย 131)

ชั้นโดยสารที่จอง

ชั้นประหยัดหรือชั้นประหยัดพรีเมียม

 • บริการอาหารพิเศษแบบมีค่าใช้จ่ายนี้ไม่สามารถใช้ได้กับค่าโดยสารบางประเภท เช่น ค่าโดยสารแบบกลุ่มที่รวมการท่องเที่ยว รวมการท่องเที่ยวที่รวมอยู่ ฯลฯ

วิธีสมัครรับบริการ

ระยะเวลาหมดเขตการจอง

25 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศ (เวลาท้องถิ่น)

วิธีซื้อ

คุณสามารถซื้ออาหารพิเศษแบบมีค่าใช้จ่ายได้ในขณะที่ซื้อบัตรโดยสารสายการบินระหว่างประเทศในเว็บไซต์ JAL หรือซื้อได้จากฟังก์ชัน “จัดการการจอง” บนเว็บไซต์ JAL
โปรดดูวิธีสมัครรับบริการที่ด้านล่าง

 • ในกรณีที่คุณใช้บัตรโดยสารรางวัล โปรดซื้อบริการจากหน้า “จัดการการจอง” บนเว็บไซต์ JAL
 • หากคุณทำการจองเพียงอย่างเดียว ก็จะไม่สามารถซื้อบริการนี้ได้ โปรดทำการสั่งซื้อโดยใช้ฟังก์ชัน “จัดการการจอง” บนเว็บไซต์ของเราหลังจากซื้อบัตรโดยสาร
 • ผู้โดยสารที่ซื้อหรือเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารเที่ยวบินที่เว็บไซต์อื่นที่ไม่ใช่ของ JAL และผู้ที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้จะไม่สามารถซื้อบริการนี้ได้ที่เว็บไซต์ JAL มีเงื่อนไขอื่นๆ นอกเหนือจากเงื่อนไขต่อไปนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ JAL เพื่อทำการซื้อ
 • ในกรณีที่ผู้โดยสารซื้อบัตรโดยสารในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่เริ่มเดินทาง
  ตัวอย่าง: ซื้อบัตรโดยสารที่ออกเดินทางออกจากญี่ปุ่นที่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ในอเมริกา
 • ในกรณีที่ผู้โดยสารเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารของตนเองในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศที่เริ่มเดินทาง
  ตัวอย่าง: เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารที่ออกเดินทางออกจากสหราชอาณาจักรที่เคาน์เตอร์บัตรโดยสารในไทย

วิธีการชำระเงิน

บัตรเครดิต

การเปลี่ยนแปลงและการคืนเงิน (โดยสมัครใจ) *25 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศ (เวลาท้องถิ่น)

การเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ JAL

โปรดเข้าเว็บไซต์ JAL และซื้อบริการอีกครั้ง ในกรณีที่มีเที่ยวบินใหม่สำหรับบริการนี
โปรดติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ JAL เพื่อขอคืนเงิน

การเปลี่ยนแปลงที่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ JAL

ในกรณีที่ไม่มีการเปลี่ยนส่วนเส้นทาง

สามารถรับบริการอาหารพิเศษแบบมีค่าใช้จ่ายได้
สามารถขอคืนเงินค่าธรรมเนียมบริการได้หากไม่มีบริการสำหรับเที่ยวบินใหม่หรือหากผู้โดยสารไม่ร้องขอให้มีการจัดเตรียม

ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงส่วนเส้นทาง

สามารถคืนค่าธรรมเนียมบริการได้
โปรดไปยังเว็บไซต์ JAL และซื้อบริการอีกครั้ง ในกรณีที่เที่ยวบินใหม่ยังคงใช้บริการนี้ได้และยังคงพร้อมให้บริการ

อัปเกรดด้วยไมล์สะสมหรือชำระเงินเพิ่มเติม

สามารถคืนค่าธรรมเนียมบริการได้
โปรดขอคืนเงินที่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ JAL ในกรณีที่คุณสมัครบริการอัปเกรดผ่านเว็บไซต์ JAL หรือที่สนามบินในวันที่เที่ยวบินของคุณออกเดินทาง

ในกรณีที่อัปเกรดจากชั้นประหยัดพรีเมียมหรือชั้นประหยัดไปเป็นชั้นธุรกิจ

สามารถคืนค่าธรรมเนียมบริการได้

ในกรณีที่อัปเกรดจากชั้นประหยัดไปเป็นชั้นประหยัดพรีเมียม

โปรดไปยังเว็บไซต์ JAL และซื้อบริการอีกครั้ง ในกรณีที่เที่ยวบินใหม่ยังคงใช้บริการนี้ได้และยังคงพร้อมให้บริการ

เปลี่ยนจากอาหารบนเครื่องบินแบบมีค่าใช้จ่ายไปเป็นอาหารอื่นๆ

ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากซื้อบริการ
โปรดติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ JAL เพื่อขอคืนเงิน

การคืนเงิน

สามารถคืนค่าธรรมเนียมบริการได้
โปรดติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ JAL เพื่อขอคืนเงิน

 • ระยะเวลาการคืนเงิน: 1 ปี 30 วันนับจากวันที่ซื้อ
 • ถึงผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสาร JAL จากตัวแทนท่องเที่ยว:
  หากคุณกำลังเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบิน โปรดติดต่อตัวแทนท่องเที่ยว
  หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับอาหารพิเศษแบบมีค่าใช้จ่ายหรือการขอคืนเงินค่าธรรมเนียม โปรดติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ JAL

การเปลี่ยนแปลงและการคืนเงิน (เหตุผลที่ไม่สมัครใจนอกเหนือจากเรื่องความสะดวกของผู้โดยสาร)

หมายเหตุสําคัญที่ต้องให้ความสนใจในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินเนื่องจากเหตุผลอื่นนอกเหนือจากเรื่องความสะดวกของผู้โดยสาร

ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารผ่าน JAL

เราจะจัดบริการนี้ใหม่ทุกเมื่อที่เป็นไปได้
หาก JAL ทำการจัดบริการให้ใหม่ ผู้โดยสารจะไม่ต้องดําเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
โปรดทราบว่าบริการอาจไม่สามารถจัดให้ใหม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินทดแทน
ในกรณีดังกล่าว จะมีการคืนเงินค่าบริการที่ชำระไปแล้วโดยอัตโนมัติ
โปรดตรวจสอบสถานะบริการที่จัดให้คุณใหม่ในหน้ารายละเอียดการจองก่อนที่จะขึ้นเครื่อง

วิธีการตรวจสอบบริการบนเว็บไซต์ JAL

หากมีการจัดบริการนี้ใหม่ ระบบจะระบุไว้ในช่องข้อมูลเที่ยวบินในหน้าจอรายละเอียดการจอง
โปรดตรวจสอบสถานะบริการที่จัดให้ใหม่อย่างช้าที่สุดภายในหนึ่งวันก่อนออกเดินทาง

ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสาร JAL จากตัวแทนท่องเที่ยว

เราจะจัดบริการนี้ใหม่ทุกเมื่อที่เป็นไปได้
โปรดทราบว่าบริการอาจไม่สามารถจัดให้ใหม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินทดแทน
ในกรณีดังกล่าว จะมีการคืนเงินค่าบริการที่ชำระไปแล้วโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจัดบริการใหม่ได้จากหน้าจอรายละเอียดการจองบนเว็บไซต์ JAL

อย่างไรก็ตาม จะต้องยืนยันสถานะการจัดบริการนี้ใหม่ในกรณีต่อไปนี้
โปรดติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ JAL อย่างช้าที่สุดหนึ่งวันก่อนออกเดินทาง หลังจากจัดเตรียมบัตรโดยสารของคุณให้ใหม่ที่ตัวแทนท่องเที่ยว

 • เมื่อการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนเส้นทาง
 • หากตัวแทนท่องเที่ยวเป็นผู้จัดเที่ยวบินให้ใหม่
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงชั้นโดยสาร

ผู้โดยสารที่ได้เงินค่าบัตรโดยสารคืนแล้ว

เราคืนเงินค่าบริการนี้ให้ด้วยเช่นกัน
โปรดติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ JAL

 • ระยะเวลาการยื่นขอเงินคืน: ภายใน 1 ปี 30 วันนับจากวันที่ซื้อ