JAL Bid Upgrade

คุณสามารถอัพเกรดที่นั่งตามการเสนอราคาประมูลของคุณได้ในบริการนี้

ภาพรวมบริการ

คุณสามารถเสนอราคาประมูลเพื่ออัพเกรดที่นั่งไปยังชั้นโดยสารที่สูงกว่าจากชั้นประหยัด หรือชั้นประหยัดพรีเมียมได้ในบริการนี้

ลูกค้าเป้าหมาย

ผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสาร JAL และมีการจองที่สามารถทำการเสนอราคาได้ 

 • จำนวนที่นั่งที่อัพเกรดได้มีจำนวนจำกัด บริการนี้อาจไม่สามารถให้บริการได้โดยไม่คำนึงถึงจำนวนที่นั่งที่มีอยู่ในชั้นโดยสารที่สูงกว่า

ชั้นโดยสารที่ขึ้นเครื่องหลังการอัพเกรด

ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารบนชั้นประหยัด:

 • ชั้นประหยัดพรีเมียม
 • ชั้นธุรกิจ
 • คุณสามารถเลือกหนึ่งในสองชั้นโดยสาร หากเที่ยวบินนั้นมีชั้นประหยัดพรีเมียมให้บริการ ชั้นโดยสารที่ถูกเสนอขึ้นอยู่กับจำนวนที่ว่าง

ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารบนชั้นประหยัดพรีเมียม:

 • ชั้นธุรกิจ

เส้นทางเป้าหมาย

เส้นทางที่ให้บริการโดย JAL (ยกเว้นเที่ยวบินร่วมที่ดำเนินการบินโดยสายการบินพันธมิตร)

วิธีการชำระเงิน

บัตรเครดิต (VISA / MASTER / AMEX / DINERS / JCB)

คำแนะนำ

 • JAL จะให้ข้อมูลส่วนตัว ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ท่านกรอกไว้เมื่อทำการจอง ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการใช้อินเตอร์เน็ตของท่าน โดยส่งให้กับผู้ออกบัตรของท่าน เพื่อให้นำข้อมูลนี้ไปใช้ตรวจจับและป้องกันการใช้บัตรของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • หากท่านใช้บัตรจากผู้ออกบัตรต่างชาติ ข้อมูลนี้อาจส่งต่อไปยังประเทศของผู้ออกบัตรดังกล่าว
 • หากท่านยังเป็นผู้เยาว์ ท่านจะต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายจึงจะสามารถใช้บริการนี้ได้

ขั้นตอนการใช้งาน

STEP1

ประมูล

1. การสมัครจากเว็บไซต์ JAL

 • โปรดตรวจสอบการจองของบัตรโดยสารที่ซื้อจาก "การยืนยันการจอง" ด้านล่าง
 • หากคุณจองเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ซึ่งคุณสามารถเสนอราคาประมูลได้ ปุ่ม "Bid Upgrade" จะปรากฏขึ้น กรุณาสมัครจาก "Bid Upgrade"
 • การส่งผ่านไปใช้ไซต์ภายนอก

2. การสมัครจากอีเมลที่แจ้งไว้

 • ลูกค้าที่ซื้อบัตรโดยสารบนเว็บไซต์ JAL อาจได้รับแจ้งทางอีเมล ดังนั้นคุณสามารถสมัครผ่านทางอีเมลได้เช่นกัน

STEP2

การสมัครสำหรับการประมูล

 • คุณสามารถค้นหาเที่ยวบินที่มีสิทธิ์ของแผนการเดินทางของคุณบนหน้าเว็บสำหรับการประมูล
 • หากชั้นการจองทั้งชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดพรีเมียมปรากฎบนหน้าจอประมูลของคุณ โปรดเลือกชั้นการจองเดียวที่คุณต้องการ
 • กำหนดส่งใบสมัครคือ 48 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางของแต่ละเที่ยวบิน
 • หากท่านประสงค์จะประมูล กรุณาใส่จำนวนเงินที่เสนอราคาและข้อมูลบัตรเครดิต * สำหรับการชำระเงิน ณ เวลาที่ชนะการประมูล ก่อนทำการสมัคร
 • เราจะเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตที่ระบุเฉพาะเมื่อมีการยืนยันการอัพเกรด

STEP3

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการอัพเกรด

 • หากการประมูลสำเร็จ เราจะติดต่อคุณอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
 • การอัพเกรดจะได้รับการยืนยันตามลำดับการประมูลจากมากไปน้อย หากมีลูกค้าหลายรายเสนอราคาในราคาเดียวกัน การอัพเกรดจะได้รับการยืนยันตามลำดับความสำคัญของชั้นโดยสารที่จอง สถานะ JMB และวันและเวลาที่ดำเนินการประมูลของบัตรโดยสารที่ซื้อ
 • เราอาจไม่สามารถยอมรับการอัพเกรดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะการจอง ณ เวลาที่สิ้นสุดการประมูล
 • อีเมลเกี่ยวกับบริการนี้จะถูกส่งจาก "JALBidUpgrade@bid.jal.com" ดังนั้นโปรดทำการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการรับอีเมลจากโดเมนล่วงหน้า

หากการประมูลของคุณไม่สำเร็จ

 • เราจะติดต่อคุณทางอีเมลอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง
 • ราคาประมูลจะไม่ถูกเรียกเก็บ โปรดขึ้นเครื่องในชั้นโดยสารที่ระบุบนบัตรโดยสาร
 • เราไม่รับคำขออัพเกรดทางโทรศัพท์หรือสอบถามเกี่ยวกับผลการอัพเกรด ขอขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความเข้าใจของคุณ

สําหรับผู้โดยสารที่ได้ซื้อบริการเสริมไปแล้ว

หากคุณเสนอราคาได้สำเร็จ ผู้เสนอราคาได้จะได้รับบริการชั้นโดยสารที่สูงขึ้นได้
โปรดติดต่อศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของ JAL เพื่อขอรับเงินคืนค่าบริการเสริมต่าง ๆ ที่ชําระเงินไปแล้ว

 • ระยะเวลาการยื่นขอเงินคืน: ภายใน 1 ปี 30 วันนับจากวันที่ซื้อ