• สะสมและแลกคะแนนเพื่อมอบประสบการณ์ ZIPAIR ให้มีคุณค่ายิ่งขึ้น ZIPAIR Points และไมล์สะสม JAL สามารถนำมาแลกระหว่างกันได้ สะสมและแลกคะแนนเพื่อมอบประสบการณ์ ZIPAIR ให้มีคุณค่ายิ่งขึ้น ZIPAIR Points และไมล์สะสม JAL สามารถนำมาแลกระหว่างกันได้

สะสมคะแนนเมื่อคุณเข้าร่วม ZIPAIR Point Club เข้าร่วมได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

ZIPAIR Points ของคุณสามารถนำมาใช้ชำระค่าบริการ ZIPAIR ได้

ในฐานะสมาชิก ZIPAIR Point Club คุณสามารถแลกไมล์สะสม JAL และ ZIPAIR Points ระหว่างกันได้

สะสมคะแนนเมื่อใช้บริการ ZIPAIR

คุณจะสะสมคะแนนได้เมื่อเข้าร่วม ZIPAIR Point Club หรือเมื่อลงทะเบียน ZIPAIR Point Club Plus

ใช้คะแนนของคุณเมื่อบินกับ ZIPAIR

ทุก 1 คะแนนมีค่า 1 เยน ใช้คะแนนของคุณเพื่อซื้อบัตรโดยสารเที่ยวบินของ ZIPAIR หรือใช้ซื้อบริการเสริมล่วงหน้า

แปลงระหว่าง ZIPAIR Points และไมล์สะสม JALเพื่ออิสระที่มากขึ้น

คุณสามารถแลกไมล์สะสม JAL เป็น ZIPAIR Points และแลก ZIPAIR Points เป็นไมล์สะสม JAL ได้

สมาชิกที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

บริการนี้พร้อมให้บริการสำหรับทุกท่านที่ได้เข้าร่วม ZIPAIR Point Club

วิธีสะสมคะแนน จำนวนคะแนนที่เพิ่มให้ และอายุการใช้งาน

คุณจะได้รับคะแนนจากหลากหลายสถานการณ์

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม

สถานการณ์ อายุการใช้งาน* จำนวนคะแนนที่เพิ่มให้ ข้อมูลอื่นๆ
เมื่อเข้าร่วม ZIPAIR Point Club 1 ปี 100 คะแนน คะแนนจะเพิ่มให้เมื่อลงทะเบียนเในครั้งแรกเท่านั้น
เมื่อเข้าร่วม ZIPAIR Point Club Plus 1 ปี 1,000 คะแนน คะแนนจะเพิ่มให้เมื่อลงทะเบียนเในครั้งแรกเท่านั้น
เมื่อแลกไมล์สะสม JAL เป็น ZIPAIR Points 1 ปี อ้างอิงตามจำนวนไมล์สะสมที่แลกเป็นคะแนน  
 • อายุการใช้งานทั้งหมดเป็นเวลาประเทศญี่ปุ่น

การใช้ ZIPAIR Points

 • เมื่อใช้ ZIPAIR Points เพื่อชำระเงิน สกุลเงินที่สามารถเลือกได้จะเป็นสกุลเยนญี่ปุ่นเท่านั้น
 • หากคุณยกเลิกการสำรองที่นั่ง การสั่งซื้อล่วงหน้า หรือแผนการเดินทาง ZIPAIR Points ที่ใช้ชำระเงินสำหรับบริการดังกล่าวจะส่งคืนไปยังบัญชีของคุณโดยสอดคล้องกับกฎการบริการที่เกี่ยวข้อง
 • ZIPAIR Points สามารถใช้สำหรับการชำระเงินแบบเต็มจำนวนหรือบางส่วนของราคาซื้อ หากใช้ ZIPAIR Points สำหรับการชำระเงินเพียงบางส่วน ยอดที่เหลือจะต้องชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้น

บริการที่มีสิทธิ์โดยสามารถชำระได้โดยใช้ ZIPAIR Points

 • บัตรโดยสารเที่ยวบิน
 • ภาษี
 • บริการเสริม
 • การซื้อสินค้าในเที่ยวบิน
 • ค่าธรรมเนียมสมาชิกรายปี ZIPAIR Point Club Plus

เมื่อได้รับหรือถูกหักคะแนน

ตามกฎทั่วไปแล้ว จะได้รับหรือถูกหัก ZIPAIR Points ตามเวลาจริง
(บางคะแนนอาจจะไม่ได้รับตามเวลาจริง เช่น คะแนนที่สะสมผ่านโปรโมชั่น)

การแปลงระหว่าง ZIPAIR Points และไมล์สะสม JAL

การเชื่อมรหัส ZIPAIR และหมายเลขสมาชิก JMB

 • ก่อนการแปลงระหว่าง ZIPAIR Points และไมล์สะสม JAL คุณจำเป็นต้องเชื่อมรหัส ZIPAIR เข้ากับหมายเลขสมาชิก JMB ของคุณผ่านเว็บไซต์ ZIPAIR ก่อน
 • ล็อกอินเข้าสู่บัญชี ZIPAIR Point Club ของคุณบนเว็บไซต์ จากนั้น "ลิงก์กับไมล์ JAL" จะปรากฎบนหน้าจอของฉัน
 • คลิก "ลิงก์กับไมล์ JAL" คุณจะเห็นหน้าการตรวจสอบบัญชี JMB
 • ในหน้าการตรวจสอบบัญชี JMB ล็อกอินเข้าสู่บัญชี JMB ของคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก JMB และ รหัสผ่าน เพื่อทำขั้นตอนการเชื่อมโยงให้เสร็จสิ้น
  วันเกิดที่คุณใช้ลงทะเบียนไว้กับ JMB ต้องตรงกับวันเกิดที่คุณใช้ลงทะเบียนกับ ZIPAIR หากข้อมูลนี้ไม่ตรงกัน ZIPAIR ID ของคุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับหมายเลขสมาชิก JMB ของคุณได้

การแลก ZIPAIR Points เป็นไมล์สะสม JAL

หากต้องการแลก ZIPAIR Points ของคุณเป็นไมล์สะสม JAL โปรดล็อกอินเข้าสู่บัญชี JAL Mileage Bank ของคุณผ่านเว็บไซต์ ZIPAIR

อัตราการแลก: ZIPAIR Points ทุก 2 คะแนน = 1 ไมล์

ZIPAIR Points สามารถแลกได้โดยเพิ่มขึ้นทีละ 2 คะแนน

การแลกไมล์สะสม JAL เป็น ZIPAIR Points

หากต้องการแลกไมล์สะสม JAL ของคุณเป็น ZIPAIR Points โปรดล็อกอินเข้าสู่บัญชี JAL Mileage Bank ของคุณผ่านเว็บไซต์ ZIPAIR

เกณฑ์ในการแลกไมล์ อัตราการแลกไมล์
10,000 ไมล์ ทุกๆ 1 ไมล์ = 1.5 ZIPAIR Points
5,000 ไมล์ ทุกๆ 1 ไมล์ = 1 ZIPAIR Points
3,000 ไมล์ ทุกๆ 1 ไมล์ = 1 ZIPAIR Points

คุณสามารถแลกไมล์สะสมโดยเพิ่มขึ้นที่ละ 3,000 ไมล์ 5,000 ไมล์ 10,000 ไมล์ หรือโดยรวมกับจำนวนทั้งสามที่กล่าวมา

ตัวอย่าง: การแลกไมล์สะสมทั้งหมด 18,000 ไมล์โดยการเพิ่ม 3,000 ไมล์ × 1 + 5,000 ไมล์ × 1 + 10,000 ไมล์ × 1

จะคำนวณเป็น 10,000 ไมล์ × 1.5 + 8,000 ไมล์ × 1.0 ซึ่งเป็นจำนวนทั้งหมด 23,000 คะแนนที่จะเพิ่มให้กับบัญชีของคุณ