วันที่เดินทางที่ถูกจำกัดสำหรับรางวัล

วันที่เดินทางที่ถูกจำกัดสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศของ JAL

ขณะนี้ไม่มีการจำกัดวันที่เดินทางสำหรับเส้นทางระหว่างประเทศของ JAL
โปรดทราบว่าจํานวนที่นั่งที่พร้อมให้บริการสําหรับรางวัลบัตรโดยสารอาจมีจำนวนจํากัดหรือไม่พร้อมให้บริการถึงแม้ว่าวันที่ของเที่ยวบินจะไม่ได้เป็นวันที่เดินทางที่ถูกจำกัดก็ตาม

  • วันที่เดินทางที่ถูกจำกัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเมื่อท่านทำการจอง