วันที่เดินทางที่ถูกจำกัดสำหรับรางวัล

วันที่ห้ามเดินทางสำหรับเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป

ในขณะนี้ไม่มีวันที่ห้ามเดินทางสำหรับเส้นทางภายในประเทศของ JAL กรุ๊ป 
โปรดทราบว่าจำนวนที่นั่งที่พร้อมให้บริการสําหรับรางวัลบัตรโดยสารอาจมีจำนวนจำกัด หรือไม่มีที่นั่งว่างถึงแม้ว่าวันเดินทางจะไม่ได้ตกในช่วงระยะเวลาของวันที่ห้ามเดินทางก็ตาม

  • วันที่ห้ามเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเมื่อท่านทำการจอง