รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

เดินทางอย่างเหนือระดับด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

ข้อมูลสำคัญ

ปิด
 • โปรโมชั่นสำหรับสมาชิก FLY ON เท่านั้น
  ไมล์จำนวนหนึ่งจะถูกคืนกลับมายังบัญชีดั้งเดิมในปลายเดือนหลังจากเที่ยวบินที่มีสิทธิ์
 • ใช้ไมล์สะสมที่สนามบินในวันออกเดินทางของท่าน

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม

รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศของ JAL คืออะไร

รางวัลการอัพเกรดชั้นโดยสารระหว่างประเทศของ JAL ให้ท่านใช้ไมล์สะสมเพื่ออัพเกรดเป็นชั้นโดยสารที่สูงกว่าชั้นถัดไปได้จากชั้นโดยสารเดิมของบัตรโดยสาร

ข้อมูลทั่วไป

เส้นทางที่ให้บริการ

เที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL

 • ไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินที่ไม่มีชั้นโดยสารชั้นสูงกว่า
 • รางวัลการอัพเกรดไม่สามารถใช้ได้กับเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่น
 • รางวัลการอัพเกรดไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบิน JAL ที่ใช้หมายเลขเที่ยวบินของสายการบินอื่นได้
 • เที่ยวบินอื่นอาจไม่ร่วมบริการ เที่ยวบินและเส้นทางที่ไม่ร่วมบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บัตรโดยสารที่สามารถใช้รางวัลอัพเกรดชั้นโดยสารได้

บัตรโดยสารที่ซื้อในชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์จองดังต่อไปนี้

ชั้นธุรกิจ > ชั้นเฟิร์สคลาส

ชั้นโดยสารที่จอง J/C/D/I

ชั้นประหยัด / ชั้นประหยัดพรีเมียม > ชั้นธุรกิจ

ชั้นโดยสารที่จอง W/R/Y/B/H/K

ชั้นประหยัด > ชั้นประหยัดพรีเมียม

ชั้นโดยสารที่จอง Y/B/H/K
 • สําหรับการจองชั้นโดยสารอื่นๆ ที่ไม่ใช่ชั้นโดยสาร J และ Y เที่ยวบินที่เดินทางด้วยแพ็คเกจแบบไดนามิกระหว่างประเทศ (จากญี่ปุ่น) หรือผลิตภัณฑ์ทัวร์แพ็คเกจระหว่างประเทศไม่สามารถอัพเกรดได้
 • ค่าโดยสารบางประเภทไม่สามารถอัปเกรดได้ แม้ว่าจะซื้อบัตรโดยสารในชั้นโดยสารที่มีสิทธิ์ก็ตาม
 • ที่นั่งที่กําหนดไว้สําหรับการอัปเกรดโดยใช้ไมล์จะมีจํานวนจํากัด

บัตรโดยสารที่ไม่มีสิทธิอัพเกรด

ค่าตั๋วราคาท่องเที่ยวแบบจ่ายเบ็ดเสร็จสำหรับบุคคลหรือกลุ่ม ค่าโดยสารที่มีส่วนลดพิเศษ รางวัลบัตรโดยสารของ JMB และบัตรโดยสารที่เป็นไปตามข้อห้ามพิเศษ

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม