รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป

รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป เริ่มที่ 6,000 ไมล์สำหรับเที่ยวบินแบบเที่ยวเดียว และ 12,000 ไมล์สำหรับเที่ยวบินไปกลับ

Please scroll horizontally.

ไมล์สะสมที่กำหนด

ระดับไมล์สะสมที่กำหนดจะแบ่งเป็นสามโซนอิงตามเส้นทาง
รางวัลบัตรโดยสารสำหรับโซน A และโซน B สามารถแลกได้ด้วยไมล์สะสมที่น้อยกว่าหากขอรับรางวัลผ่านเว็บไซต์ของ JAL ในช่วงลดราคา

รางวัลบัตรโดยสารชั้นประหยัด

สามารถแลกได้ตั้งแต่ 12,000 ไมล์ (สำหรับรางวัลมาตรฐาน)
(12,000 ไมล์สำหรับการเดินทางไปกลับ / 6,000 ไมล์สำหรับเดินทางเที่ยวเดียว)

โปรดดูตารางรางวัลบัตรโดยสารในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป

รางวัลบัตรโดยสาร Class J

2,000 ไมล์ ต่อท่านต่อเส้นทางการบิน เพิ่มจากรางวัลบัตรโดยสารชั้นประหยัด

  • อาจมีกฎและเงื่อนไขแยกต่างหากสำหรับรางวัลบัตรโดยสารจากส่วนลดและโปรโมชั่นอื่นๆ
  • รางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้สำหรับเด็กและทารกที่ต้องการที่นั่ง ต้องใช้ไมล์สะสมเท่ากับรางวัลบัตรโดยสารที่ออกให้ผู้ใหญ่

อายุการใช้งาน

  • รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ปสามารถใช้ได้กับเที่ยวบินเดิมที่จองไว้เท่านั้น
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงการจองก่อนเวลาสิ้นสุด รางวัลบัตรโดยสารจะสามารถใช้ได้อีกเป็นเวลา 1 ปีนับจากวันออกบัตรโดยสารเดิม (วันที่การหักไมล์สะสมเสร็จสมบูรณ์)
  • รางวัลบัตรโดยสารจะต้องใช้ภายในระยะเวลานี้เท่านั้น ไม่ว่าเที่ยวบินจะถูกยกเลิกหรือให้บริการเฉพาะบางวันหรือบางฤดูกาลก็ตาม
  • รางวัลบัตรโดยสารที่ได้รับส่วนลดหรือมาจากโปรโมชั่นจะต้องใช้ภายในระยะเวลาโปรโมชั่น
  • การไม่เดินทางบนเที่ยวบินที่จองในวันที่จอง จะเป็นผลให้บัตรโดยสารรางวัลถูกยกเลิก ในกรณีนี้ไม่มีการคืนไมล์สะสม และบัตรโดยสารรางวัลนั้นจะไม่สามารถแลกเป็นรางวัลอื่นได้
  • อาจมีกฎและเงื่อนไขแยกต่างหากสำหรับรางวัลบัตรโดยสารจากส่วนลดและโปรโมชั่นอื่นๆ

Please scroll horizontally.