รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป (สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางในวันที่/ก่อนวันที่ 11 เมษายน 2023)

รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป เริ่มที่ 6,000 ไมล์สำหรับเที่ยวบินแบบเที่ยวเดียว และ 12,000 ไมล์สำหรับเที่ยวบินไปกลับ

ข้อมูล

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบค่าโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่น กฎระเบียบจะเปลี่ยนแปลงสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางในวันที่หรือหลังจากวันที่ 12 เมษายน 2023

บัตรโดยสารที่ออกให้ภายใต้กฎปัจจุบันจะมีอายุใช้งานได้จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2023 เท่านั้น จะไม่สามารถใช้ได้ในวันที่ 12 เมษายน 2023 หรือหลังจากนั้น หากท่านไม่มีแผนที่จะใช้บัตรโดยสารภายในวันที่ 11 เมษายน 2023 โปรดขอเงินคืนก่อนที่การเดินทางของท่านจะเริ่มต้น

Please scroll horizontally.

ผู้ที่สามารถรับรางวัลได้

รางวัลสามารถใช้ได้โดยสมาชิก JMB และญาติที่มีสิทธิ์

  • สำหรับสมาชิกในภูมิภาคญี่ปุ่นที่ได้ลงทะเบียนโปรแกรม JALCARD แฟมิลี่ ไว้แล้ว การแลกรางวัลโดยใช้ไมล์สะสมที่รวมกันในครอบครัวสามารถใช้ได้โดยสมาชิกหลัก คู่สมรสของสมาชิกหลัก ญาติภายในลำดับสองของสมาชิกหลัก หรือคู่สมรสของพี่/น้องของคู่สมรสของสมาชิกหลัก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหมายเหตุเกี่ยวกับการแลกรางวัลด้วย JALCARD แฟมิลี่ โปรแกรม
  • สำหรับสมาชิกในภูมิภาคอื่นนอกจากญี่ปุ่น โปรดดูหมายเหตุเกี่ยวกับการแลกรางวัลด้วยการรวมไมล์ของ JAL แฟมิลี่ คลับ

กำหนดการเดินทาง

ในหนึ่งรางวัลสามารถประกอบด้วยเส้นทางการบิน 2 เส้นทางหรือ 1 เส้นทาง

  • สามารถใช้กับเที่ยวบินแบบไม่แวะพักและเที่ยวบินตรงเท่านั้น
  • สนามบินฮาเนดะและสนามบินนาริตะในโตเกียวถือว่าอยู่ในเมืองเดียวกัน เช่นเดียวกับสนามบินอิตามิและสนามบินคันไซในโอซาก้า

สองเส้นทางบินในรางวัลเดียว (ต้องใช้ไมล์สะสมสำหรับ 2 เส้นทางการบิน)

เส้นทางบินเดียวในหนึ่งรางวัล (ต้องใช้ไมล์สะสมสำหรับ 1 เส้นทางบิน)

สองรางวัล (ต้องใช้ไมล์สะสมสำหรับรางวัลบัตรโดยสาร 2 เส้นทางบิน สองใบ)

ต้องใช้ไมล์สะสมสำหรับรางวัลบัตรโดยสารสองใบ

รางวัล CLASS J

ต้องเพิ่มไมล์สะสม 2,000 ไมล์ต่อเส้นทางบินต่อคนสำหรับรางวัล Class J

Please scroll horizontally.