รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป (สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางในวันที่/ก่อนวันที่ 11 เมษายน 2023)

รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป เริ่มที่ 6,000 ไมล์สำหรับเที่ยวบินแบบเที่ยวเดียว และ 12,000 ไมล์สำหรับเที่ยวบินไปกลับ

ข้อมูล

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบค่าโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่น กฎระเบียบจะเปลี่ยนแปลงสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางในวันที่หรือหลังจากวันที่ 12 เมษายน 2023

บัตรโดยสารที่ออกให้ภายใต้กฎปัจจุบันจะมีอายุใช้งานได้จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2023 เท่านั้น จะไม่สามารถใช้ได้ในวันที่ 12 เมษายน 2023 หรือหลังจากนั้น หากท่านไม่มีแผนที่จะใช้บัตรโดยสารภายในวันที่ 11 เมษายน 2023 โปรดขอเงินคืนก่อนที่การเดินทางของท่านจะเริ่มต้น

Please scroll horizontally.

การเปลี่ยนเป็นรางวัลหลังแลกรับไมล์สะสม

 • การเปลี่ยนแปลงรางวัลดังต่อไปนี้จะต้องกระทำภายในอายุการใช้งานของบัตรโดยสารตามวันที่สิ้นสุดที่ระบุไว้
 • การเปลี่ยนแปลงวันที่ของเที่ยวบิน หมายเลขเที่ยวบิน และชั้นบริการ สามารถทำได้
  ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง เส้นทางการบิน (เมืองที่ออกเดินทางและเมืองปลายทาง) และหมายเลขที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการบิน
 • สามารถเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินระหว่างสนามบินฮาเนดะและนาริตะ สนามบินอิตามิและคันไซ หรือสนามบินฟุกุโอกะ และคิตะคิวชู แต่การเปลี่ยนแปลงการจองเที่ยวบินระหว่างสนามบินฟุกุโอกะ และคิตะคิวชูไม่สามารถทำได้บนเว็บไซต์ของ JAL โปรดติดต่อศูนย์การจองรางวัลบัตรโดยสารในประเทศญี่ปุ่น JMB
 • การเปลี่ยนแปลงชั้นโดยสารที่ใช้บริการไม่สามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของ JAL ได้
 • รางวัลบัตรโดยสารไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นแผนการเดินทางแบบเปิดได้
 • หากเปลี่ยนบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียว (1 เส้นทางการบิน) ไปเป็นบัตรโดยสารแบบไปกลับ (2 เส้นทางการบิน) หลังจากการขอรับรางวัลเรียบร้อยแล้ว การเปลี่ยนแปลงจะไม่สามารถกระทำได้โดยการจ่ายไมล์สะสมที่กำหนดเพิ่มเติม
  หากบัตรโดยสารแบบไปกลับ (2 เส้นทางการบิน) ถูกเปลี่ยนไปเป็นบัตรโดยสารแบบเที่ยวเดียวโดยการยกเลิกหนึ่งเส้นทางการบิน ส่วนต่างไมล์สะสมจะไม่ได้รับคืน
 • อาจมีกฎและเงื่อนไขแยกต่างหากสำหรับรางวัลบัตรโดยสารจากส่วนลดและโปรโมชั่นอื่นๆ
 • โปรดติดต่อศูนย์การจองรางวัลบัตรโดยสารในประเทศญี่ปุ่น JMB / ศูนย์บริการ JMB หากไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงรางวัลบนเว็บไซต์ของ JAL
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการจัดการรางวัลบัตรโดยสารในกรณีที่มีการคาดการณ์หรือมีการยืนยันความล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบินของคุณเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้าย ภัยธรรมชาติ หรือการซ่อมบำรุงสามารถดูได้ที่ด้านล่าง

เวลาสิ้นสุดการเปลี่ยนแปลงการจอง

การเปลี่ยนแปลงการจองจะยอมรับจนถึง 1 วันก่อนหน้าวันที่ออกเดินทางใหม่ (ไม่รวมวันที่ออกเดินทาง) และจะต้องกระทำก่อนเวลาออกเดินทางของการจองเดิม (20 นาทีก่อนออกเดินทางหากการเปลี่ยนแปลงกระทำผ่านเว็บไซต์ของ JAL)

Please scroll horizontally.

วันที่ออกเดินทางเดิม วันที่ออกเดินทางใหม่ การเปลี่ยนแปลงการจอง (ตามเวลาญี่ปุ่น)
ตัวอย่างที่ 1 10 ก.ย. 08 ก.ย. 07 ก.ย.
ตัวอย่างที่ 2 10 ก.ย. 12 ก.ย. 20 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางในวันที่ 10 ก.ย.*
ตัวอย่างที่ 3 10 ก.ย. 21 ก.ย. 20 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางในวันที่ 10 ก.ย.*
 • การเปลี่ยนแปลงการจองผ่านเว็บไซต์ JAL จะต้องกระทำอย่างน้อย 20 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินที่จองไว้ หากการเปลี่ยนแปลงจะต้องกระทำภายใน 20 นาทีก่อนเวลาออกเดินทาง โปรดติดต่อเคาน์เตอร์จองรางวัลภายในประเทศญี่ปุ่นจาก JMB

การเปลี่ยนแปลงรางวัลบัตรโดยสารไปเป็นรางวัลบัตรโดยสาร Class J

 • การเปลี่ยนแปลงรางวัลที่นั่งไปเป็นที่นั่ง Class J สามารถทำได้โดยการจ่ายไมล์สะสมเพิ่มเติม 2,000 ไมล์ต่อเส้นทางการบินต่อคน
 • การเปลี่ยนแปลงจะต้องดำเนินการที่เคาน์เตอร์จองรางวัลภายในประเทศญี่ปุ่นจาก JMB
 • รางวัลบัตรโดยสารจากส่วนลดไมล์สะสมบางรางวัลและรางวัลบัตรโดยสารโปรโมชั่นอื่นๆ ไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นรางวัลบัตรโดยสาร Class J โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นบัตรโดยสาร Class J แต่ที่นั่ง Class J ของเที่ยวบิน/วันที่เดินทางใหม่ไม่มีให้บริการ ในกรณีดังกล่าว คุณจะได้รับไมล์สะสมที่หักไปสำหรับที่นั่ง Class J คืนหากเดินทางในชั้นประหยัดเนื่องจากที่นั่ง Class J ไม่พร้อมให้บริการ
 • จะไม่สามารถคืนสิทธิ์ไมล์หากหมดอายุ ณ เวลาที่ขอการคืนสิทธิ์ไมล์

ที่สนามบินในวันออกเดินทาง

 • หากคุณจองชั้นประหยัดแต่คุณมีรางวัลบัตรโดยสาร Class J (ไมล์สะสมสำหรับ Class J ได้หักไปแล้ว) คุณสามารถเดินทางใน Class J หากที่นั่ง Class J มีให้บริการ ณ เวลาออกเดินทาง
 • หาก Class J / เฟิร์สคลาสมีให้บริการในเวลาออกเดินทาง คุณสามารถเดินทางใน Class J / เฟิร์สคลาสได้โดยการจ่ายค่าธรรมเนียม Class J / เฟิร์สคลาสที่เกี่ยวข้อง (ไม่ยอมรับการจ่ายด้วยไมล์ JMB)
 • การเปลี่ยนแปลงการจองสามารถกระทำหากมีที่นั่งพร้อมให้บริการในเที่ยวบินก่อนหน้าที่ให้บริการโดย JAL กรุ๊ปในวันที่ออกเดินทาง
 • การเปลี่ยนแปลงการจองไม่สามารถทำได้ผ่านบริการเช็คอินด้วยตนเองและเครื่องให้บริการอัตโนมัติ (Kiosk)
 • โปรดทำการจองให้สำเร็จก่อน 20 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินใหม่

บริการคืนสิทธิไมล์สำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้

หลังจากจองรางวัลแล้ว ไมล์สะสมที่ใช้สำหรับรางวัลสามารถแลกคืนได้ในกรณีที่รางวัลยังไม่มีการใช้งานเท่านั้น โดยมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ไมล์สะสมที่ได้คืนทั้งหมดจะคืนไปที่บัญชี JMB ที่ใช้แลกรับรางวัล

 • รางวัลบัตรโดยสารจะต้องยังไม่ผ่านการใช้งานเลยและจะต้องไม่เกินอายุการใช้งาน (การขอเงินคืนจะไม่ได้รับการยอมรับหลังจากวันออกเดินทางของเที่ยวบินแรกในแผนการเดินทางที่จองไว้)
 • การขอเงินคืนจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 3,100 เยน (หรือจำนวนเงินที่เท่ากันในหน่วยเงินของภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากญี่ปุ่น) ต่อคนต่อรางวัล
 • ค่าธรรมเนียมการคืนเงินต้องชำระด้วยบัตรเครดิต โปรดทราบว่าอาจมีบางบัตรเครดิตที่ไม่สามารถใช้ได้
 • จำนวนเงินที่เรียกเก็บจริงจะอยู่ในสกุลเงินที่ใช้สำหรับการชำระเงินโดยบริษัทบัตรเครดิตของคุณ
 • หากยกเลิกมากกว่าหนึ่งรางวัลที่ในหนึ่งครั้ง ค่าธรรมเนียมการคืนเงินจะเรียกเก็บตามแต่ละรางวัล หากยกเลิกรางวัลของสองคนหรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน ค่าธรรมเนียมการคืนเงินจะเรียกเก็บตามแต่ละคน
 • จะไม่สามารถคืนสิทธิ์ไมล์หากหมดอายุ ณ เวลาที่ขอการคืนสิทธิ์ไมล์
 • อาจมีกฎและเงื่อนไขแยกต่างหากสำหรับรางวัลบัตรโดยสารจากส่วนลดและโปรโมชั่นอื่นๆ
 • การชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของ JAL จะต้องกระทำก่อน 20 นาทีก่อนเวลาออกเดินทางของเส้นทางบินแรก โปรดติดต่อศูนย์การจองรางวัลบัตรโดยสารในประเทศญี่ปุ่น JMB / ศูนย์บริการ JMB เพื่อทำการยกเลิกที่ไม่สามารถทำได้บนเว็บไซต์ของ JAL

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูบริการคืนสิทธิ์ไมล์สะสมสำหรับรางวัลที่ไม่ได้ใช้

Please scroll horizontally.