รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป (สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางในวันที่/ก่อนวันที่ 11 เมษายน 2023)

รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป เริ่มที่ 6,000 ไมล์สำหรับเที่ยวบินแบบเที่ยวเดียว และ 12,000 ไมล์สำหรับเที่ยวบินไปกลับ

ข้อมูล

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบค่าโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่น กฎระเบียบจะเปลี่ยนแปลงสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางในวันที่หรือหลังจากวันที่ 12 เมษายน 2023

บัตรโดยสารที่ออกให้ภายใต้กฎปัจจุบันจะมีอายุใช้งานได้จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2023 เท่านั้น จะไม่สามารถใช้ได้ในวันที่ 12 เมษายน 2023 หรือหลังจากนั้น หากท่านไม่มีแผนที่จะใช้บัตรโดยสารภายในวันที่ 11 เมษายน 2023 โปรดขอเงินคืนก่อนที่การเดินทางของท่านจะเริ่มต้น

Please scroll horizontally.

วิธีการเช็คอินที่สนามบิน

ในวันเดินทาง โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • หากสมาชิก JMB ที่จะเดินทางลืมนำบัตรสมาชิก JMB หรือ JALCARD มาด้วย รางวัลบัตรโดยสารจะเป็นโมฆะและไม่สามารถใช้งานได้
  • เมื่อผู้โดยสารเป็นสมาชิกในครอบครัวของสมาชิก JMB สมาชิก JMB จะต้องแจ้งหมายเลขการจองและหมายเลขการสั่งซื้อให้แก่ผู้โดยสารก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้โดยสารลืมนำหมายเลขการจองและหมายเลขการสั่งซื้อมาในวันเดินทาง ผู้โดยสารจะไม่สามารถใช้รางวัลบัตรโดยสารได้

Please scroll horizontally.