รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป

รางวัลบัตรโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่นของ JAL กรุ๊ป เริ่มที่ 6,000 ไมล์สำหรับเที่ยวบินแบบเที่ยวเดียว และ 12,000 ไมล์สำหรับเที่ยวบินไปกลับ

Please scroll horizontally.

วิธีการเช็คอินที่สนามบิน

ในวันเดินทาง โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  • หากสมาชิก JMB ที่จะเดินทางลืมนำบัตรสมาชิก JMB หรือ JALCARD มาด้วย รางวัลบัตรโดยสารจะเป็นโมฆะและไม่สามารถใช้งานได้
  • เมื่อผู้โดยสารเป็นสมาชิกในครอบครัวของสมาชิก JMB สมาชิก JMB จะต้องแจ้งหมายเลขการจองและหมายเลขการสั่งซื้อให้แก่ผู้โดยสารก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้โดยสารลืมนำหมายเลขการจองและหมายเลขการสั่งซื้อมาในวันเดินทาง ผู้โดยสารจะไม่สามารถใช้รางวัลบัตรโดยสารได้

Please scroll horizontally.