สัมภาระถือขึ้นเครื่อง

เรียนรู้เกี่ยวกับขนาดและจำนวนสัมภาระถือขึ้นเครื่องที่อนุญาต

น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่องฟรี

กระเป๋าหนึ่งใบต่อคน

ท่านอาจถือกระเป๋าขึ้นเครื่องได้ 1 ใบที่ใส่เครื่องใช้ส่วนตัว (ถุงช้อปปิ้ง กระเป๋าถือ ฯลฯ) และกระเป๋าอีก 1 ใบซึ่งตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ โดยน้ำหนักรวมของทั้ง 2 ใบไม่เกิน 10 กก. (22 ปอนด์)

 • ความยาว + ความกว้าง + ความสูง
  ไม่เกิน 115 ซม. (45 นิ้ว)
 • ขีดจํากัดขนาด
  กว้าง : ไม่เกิน 55 ซม. × สูง: ไม่เกิน 40 ซม. × ลึก: ไม่เกิน 25 ซม.
  (กว้าง: ไม่เกิน 22 นิ้ว × สูง: ไม่เกิน 16 นิ้ว × ลึก: ไม่เกิน 10 นิ้ว)
 • น้ำหนักสูงสุด
  ไม่เกิน 10 กก. (22 ปอนด์)
 • หากสัมภาระของท่านมีขนาดใหญ่เกินไปหรือน้ำหนักมากเกินไป หรือไม่สามารถบรรจุในช่องจัดเก็บสัมภาระได้เนื่องจากขนาดช่องจัดเก็บที่จำกัด สัมภาระนั้นอาจต้องเช็คอินเป็นสินค้า ณ ประตูขึ้นเครื่องหรือในห้องโดยสาร โปรดปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสัมภาระเช็คอินของท่าน สิ่งของมีค่าไม่ควรเก็บไว้ในสัมภาระเช็คอิน
 • โปรดทราบว่าสิ่งของอันตรายบางรายการเป็นสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายทั้งในสัมภาระถือขึ้นเครื่องหรือสัมภาระเช็คอิน

วิธีจัดเก็บกระเป๋าบนเครื่อง

เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของท่านเอง โปรดเก็บสัมภาระถือขึ้นเครื่องของท่านไว้ใต้ที่นั่ง หรือในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ต่อไปนี้
และเราขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการคำนึงถึงผู้โดยสารที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเก็บกระเป๋าของท่าน

ทําให้ได้รับบาดเจ็บ

สัมภาระอาจหลุดจากมือในกรณีเกิดความวุ่นวายอย่างกะทันหัน และอาจทําให้ได้รับบาดเจ็บได้

กีดขวางทางออกฉุกเฉิน

ของภายในอาจตกหล่นมาอยู่ด้านหน้าของทางออกฉุกเฉิน และเข้าไปในช่องทางเดิน ทำให้กีดขวางทางออกฉุกเฉินได้

เป็นอุปสรรคต่อท่านั่งขณะในกรณีฉุกเฉิน

สัมภาระอาจขัดขวางการเปลี่ยนเป็นท่านั่งที่ถูกต้องในกรณีฉุกเฉิน

 • สําหรับทางออกฉุกเฉิน ผนังกั้น และที่นั่งอื่นๆ ที่ไม่มีที่นั่งอยู่ด้านหน้า ไม่อนุญาตให้วางสัมภาระบนพื้นหรือบนตักในระหว่างที่นําเครื่องบินขึ้นและลงจอด
 • โปรดเก็บสัมภาระของคุณไว้ใต้ที่นั่งหรือในช่องเก็บของเหนือศีรษะด้วยตนเอง
 • โปรดเก็บสัมภาระที่อยู่ในเกณฑ์ขนาดและน้ำหนักไว้ในที่เก็บของเหนือศีรษะด้วยตนเอง (การยกสัมภาระที่มีขนาดใหญ่และหนักเกินเพื่อเก็บในที่เก็บของเหนือศีรษะด้วยตนเองจะก่อให้เกิดปัญหาและการบาดเจ็บแก่ผู้โดยสารท่านอื่น)
 • ชั้นประหยัดพรีเมียมที่มีที่นั่ง JAL SKY SHELL SEAT ไม่สามารถวางสัมภาระไว้ใต้ที่นั่งได้ในระหว่างที่นําเครื่องบินขึ้นหรือลงจอด (โปรดใช้ช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะ)