การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่อง

เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่อง

JAL Group ได้แก้ไขข้อจำกัดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องดังต่อไปนี้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2014 การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปตามที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการบินพลเรือน Civil Aeronautics Law
โปรดตั้งค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้อยู่ในโหมดที่ไม่ส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ หรือปิดเครื่องเมื่อพนักงานต้อนรับแจ้งภายหลังจากประตูทั้งหมดปิดแล้ว ผู้ที่ไม่ทำตามกฎหมายอาจต้องถูกปรับสูงสุดถึง JPY500,000 (กฎหมายการบินพลเรือน, การบังคับใช้, มาตรา 164-15)
และโปรดปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในสัมภาระเช็คอินของคุณด้วย

 1. โปรดตั้งค่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นโหมดเครื่องบินหรือปิดเครื่องหลังจากที่ปิดประตูแล้ว ห้ามมิให้ต่อสัญญาณ LAN ไร้สายจากเครื่องบิน พนักงานต้อนรับจะแจ้งให้คุณทราบถึงการใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลังจากนำเครื่องลงจอด

(A) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุเมื่อเปิดใช้งาน

 • โทรศัพท์มือถือ
 • PHS
 • เครื่องรับส่งวิทยุ
 • ของเล่นที่ควบคุมด้วยคลื่นวิทยุ
 • โมโครโฟนไร้สาย
 • คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC)
 • เครื่องช่วยงานส่วนบุคคลแบบดิจิทัล (PDA)
 • เครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์
 • เราเตอร์เคลื่อนที่
 • เฮดโฟนไร้สาย, หูฟังไร้สาย, ป้าย IC Tag ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี่ และอุปกรณ์ที่สามารถสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นได้แบบไร้สาย (เช่น Bluetooth เป็นต้น) (*)
 • อุปกรณ์เหล่านี้สามารถใช้ได้บนเครื่องบินต่อไปนี้ที่ยอมให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเครื่องบิน สำหรับเครื่องบินอื่น (*) จะมีข้อจำกัดเหมือนกับอุปกรณ์ที่ได้กล่าวไปด้านบน

เครื่องบินที่สามารถใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้

 • JAL (Japan Airlines) 737-800, 767, 777, 787
 • JAC (Japan Air Commuter) ATR42-600, ATR72-600
 • J-AIR EMBRAER 170, EMBRAER 190
 • JTA (Japan Transocean Air) 737-800
 • RAC (Ryukyu Air Commuter) DHC8-Q400

* เครื่องบินอื่นๆ

 • JTA (Japan Transocean Air) 737-400
 • JAC (Japan Air Commuter) SAAB 340B
 • HAC (Hokkaido Air System) SAAB340B

(B) อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ปล่อยคลื่นวิทยุเมื่อเปิดใช้งาน

ทุกอุปกรณ์ที่กล่าวไว้ในข้อ (A) ที่ไม่ปล่อยคลื่นวิทยุเมื่อเปิดใช้งาน (*) และอุปกรณ์ต่อไปนี้

 • ทีวี
 • วิทยุ
 • เพจเจอร์
 • เครื่องรับสัญญาณ GPS
 • กล้องวิดีโอ
 • เครื่องเล่นวิดีโอ
 • เครื่องเล่น DVD
 • กล้องดิจิตัล
 • อุปกรณ์เสียงดิจิตัล
 • เฮดโฟนแบบมีสายและที่ใช้แบตเตอรี่
 • หูฟังแบบมีสายและที่ใช้แบตเตอรี่
 • เครื่องประมวลผลคำ
 • เครื่องจัดระเบียบอิเล็กทรอนิกส์, พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่องพิมพ์
 • เครื่องชาร์จแบตเตอรี่
 • ของเล่นที่มีลำโพงหรือจอภาพที่ใช้ระบบเสียงหรือระบบสัมผัส
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ปล่อยคลื่นเมื่อใช้งาน (เช่นเครื่องโกนหนวดไฟฟ้า)
 • "อุปกรณ์ที่ไม่ปล่อยคลื่นวิทยุเมื่อเปิดใช้งาน" หมายถึงคุณสมบัติการพูดคุยหรือการส่งอีเมล/ข้อความได้ถูกปิดลงแม้จะยังเปิดเครื่องอยู่ เช่นโหมดเครื่องบิน