สัมภาระเช็คอิน

เรียนรู้เกี่ยวกับขนาดและน้ำหนักสัมภาระเช็คอินที่เคาน์เตอร์ที่สนามบินและข้อควรทราบต่างๆ

โดยปกติแล้วจะมีการใช้นโยบายของสายการบินที่คุณซื้อบัตรโดยสารกับสัมภาระที่อนุญาตและค่าธรรมเนียมสัมภาระเช็คอิน แต่โปรดตรวจสอบกับสายการบินที่ให้บริการเที่ยวบินหรือติดต่อ JAL เพื่อสอบถามรายละเอียด

นโยบายสัมภาระเช็คอิน

กระเป๋าสองใบแรกฟรี
(กระเป๋าสามใบแรกฟรีสําหรับผู้โดยสารชั้นเฟิร์สคลาสและชั้นธุรกิจ)

น้ำหนักสัมภาระเช็คอินฟรี

ชั้นการเดินทาง มาตรฐาน
ชั้นเฟิร์สคลาส 3 ชิ้น
32 กก./ชิ้น
ชั้นธุรกิจ 3 ชิ้น
32 กก./ชิ้น
ชั้นประหยัดพรีเมียม 2 ชิ้น
23 กก./ชิ้น
ชั้นประหยัด 2 ชิ้น
23 กก./ชิ้น
ชั้นการเดินทาง สมาชิก JMB FLY ON และ JGC
ชั้นเฟิร์สคลาส 4 ชิ้น
32 กก./ชิ้น
ชั้นธุรกิจ 4 ชิ้น
32 กก./ชิ้น
ชั้นประหยัดพรีเมียม/
ชั้นประหยัด

3 ชิ้น
32 กก./ชิ้น

สมาชิก JMB คริสตัลที่ไม่มีสถานะ JGC
3 ชิ้น
23 กก./ชิ้น

ทารกเดินทางในที่นั่งของตนเอง

ดูตามน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตให้ขึ้นเครื่องของชั้นการเดินทาง

รถเข็นเด็ก เปลทารก หรือที่นั่งเด็ก สามารถเช็คอินเป็นสัมภาระโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ
*โปรดทราบว่า ที่กล่าวมาข้างต้นจะใช้ได้เฉพาะรายการเป็นของลูกค้าเท่านั้น

ทารกที่ไม่ได้เดินทางในที่นั่งของตนเอง

สัมภาระเช็คอิน 1 ชิ้นที่มีขนาดความยาวแต่ละด้านรวมกันสูงสุด 203 ซม. (ความยาว + ความกว้าง + ความสูง) น้ำหนักเท่ากับที่อนุญาตสำหรับผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางมาด้วย

รถเข็นเด็ก เปลทารก หรือที่นั่งเด็ก สามารถเช็คอินเป็นสัมภาระโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ
*โปรดทราบว่า ที่กล่าวมาข้างต้นจะใช้ได้เฉพาะรายการเป็นของลูกค้าเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมสัมภาระส่วนเกิน

หากสัมภาระของท่านมีน้ำหนักเกินน้ำหนักสัมภาระเช็คอินฟรี จะมีการคิดค่าธรรมเนียมสัมภาระเพิ่มเติม (รวมภาษี) ตามเส้นทางของท่าน
โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมสําหรับแต่ละเส้นทางด้านล่าง

กฎระเบียบเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอินตามเส้นทาง

สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ JAL หรือตัวแทนท่องเที่ยวของท่าน

ค่าธรรมเนียมสัตว์เลี้ยง

อัตราค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะใช้สําหรับกล่องเช็คอินแต่ละชิ้น (รวมภาษี) นโยบายน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตไม่สามารถนำมาใช้กับกล่องเช็คอิน
โปรดเลือกทิศทางการเดินทางของท่านจากด้านล่างเพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับอัตราที่บังคับใช้ 

ค่าธรรมเนียมกระดานโต้คลื่นและอุปกรณ์วินด์เซิร์ฟ

ผู้โดยสารที่เช็คอินกระดานโต้คลื่นหรือกระดานวินด์เซิร์ฟจะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามอัตราต่อไปนี้ในกระเป๋าที่เช็คอินแต่ละใบ นโยบายน้ำหนักสัมภาระฟรีไม่สามารถใช้ได้กับรายการเหล่านี้ (รวมภาษี)
โปรดเลือกทิศทางการเดินทางของท่านจากตัวเลือกด้านล่างเพื่อตรวจสอบอัตราที่บังคับใช้

ค่าธรรมเนียมความรับผิดส่วนเกิน

มีการจํากัดความรับผิดของผู้ขนส่งสัมภาระเช็คอิน ผู้โดยสารสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมมูลค่าความรับผิดส่วนเกินที่กำหนดสำหรับสิ่งของมีค่าเมื่อเช็คอินเพื่อเพิ่มขีดจำกัดของความรับผิดได้สูงสุดเท่ากับ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

สิ่งของที่เสียหาย สูญหาย และที่ถูกลืม

สัมภาระที่เช็คอินกับเราจะได้รับการจัดการอย่างระมัดระวังจนกว่าจะเดินทางถึงจุดหมายของท่าน อย่างไรก็ตาม สัมภาระอาจได้รับความเสียหายหรือเดินทางถึงจุดหมายของท่านล่าช้าเนื่องจากเหตุผลหลายประการ รวมถึงสภาพอากาศที่เลวร้ายและข้อกำหนดของสนามบิน เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งสําหรับความไม่สะดวกดังกล่าว และจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น