ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสาร

สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางกายภาพจากผู้โดยสารท่านอื่นรวมถึงพนักงานของเรา
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารเกี่ยวกับการขึ้นเครื่อง

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารเมื่ออยู่ที่บ้าน

ตรวจวัดอุณหภูมิของคุณล่วงหน้า โปรดงดเว้นการเดินทางหากคุณรู้สึกไม่สบาย

เราใคร่ขอความร่วมมือผู้โดยสารของเรา กรุณายกเลิกการขึ้นเครื่องบินหากรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการเช่นมีไข้ อ่อนเพลียมาก หรือหายใจลำบาก

จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับตัวท่าน

เราขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสนามบินและบนเครื่องบิน กรุณาจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า

โปรดลดจำนวนสัมภาระที่คุณนำมาเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดที่สนามบินและในห้องโดยสาร

เราขอให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขนาดและจำนวนกระเป๋าสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของทางสายการบินฯ และลดจำนวนสัมภาระ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าระหว่างการเช็คอิน ขึ้นเครื่อง และลงจากเครื่องบิน

โปรดใช้บริการเช็คอินล่วงหน้าของเรา

ไม่จำเป็นต้องเช็คอินที่สนามบิน และผู้โดยสารสามารถมุ่งตรงไปยังพื้นที่รักษาความปลอดภัย (หากคุณมีสัมภาระที่จำเป็นต้องเช็คอิน โปรดดำเนินการที่เคาน์เตอร์ของเรา)

โปรดตรวจสอบข้อจำกัดในการเข้าประเทศ และมาตรการกักตัวประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับการเดินทางของคุณ

แต่ละประเทศจะอัพเดทมาตราการและข้อจำกัดในการเข้าเมืองหรือมาตรการกักตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุด

การพกพาและการตรวจสอบสารฆ่าเชื้อ

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจะรวมถึงของเหลว เจล หรือสเปรย์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ซึ่งได้รับการจัดประเภทเป็นอุปกรณ์อาบน้ำหรือยา (ผลิตภัณฑ์กึ่งยา) จะได้รับอนุญาตให้พกขึ้นเครื่องและในสัมภาระเช็คอินตามกฎต่อไปนี้

 • เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น: ทั้งสัมภาระถือขึ้นเครื่องและสัมภาระเช็คอิน - ควรบรรจุน้อยกว่า 0.5 กก. หรือ 0.5 ลิตรต่อภาชนะ และน้อยกว่า 2 กก. หรือ 2 ลิตรต่อท่าน
 • เที่ยวบินระหว่างประเทศ:
  - สัมภาระถือขึ้นเครื่อง - จำกัดให้ภาชนะบรรจุขนาดเดินทางที่บรรจุไม่เกิน 100 มล. ต่อชิ้น และใส่ในถุงพลาสติกแบบมีซิปด้านบนซึ่งไม่เกิน 1 ลิตร
  - สัมภาระเช็คอิน - จำกัดให้ภาชนะบรรจุไม่เกิน 0.5 กก. หรือ 0.5 ลิตรต่อชิ้น และ 2 กก. หรือ 2 ลิตรต่อท่าน

โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าคำถามที่พบบ่อย

 • สินค้าบางชนิดถือเป็นสินค้าอันตราย และห้ามพกพาในสัมภาระเช็คอินและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

การสวมใส่หน้ากากอนามัย

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของ COVID-19 และโรคติดเชื้ออื่น ๆ และเพื่อให้ผู้โดยสารเดินทางได้อย่างสบายใจ  โปรดสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดหน้า จมูก และปาก ขณะอยู่ที่สนามบินและบนเครื่องบินของเรา
(หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้ สามารถใช้ผ้าปิดประเภทอื่นเช่น ผ้าเช็ดหน้า  ผ้าโพกศีรษะ  ผ้าพันคอ  เฟซชิลด์  เมาท์ชิลด์ และอื่นๆ เป็นต้น)

หากผู้โดยสารไม่เห็นด้วยที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้  อาจถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

 • เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนสบายใจและรู้สึกปลอดภัย
  เราขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทั้งในสนามบินและบนเครื่องบินยกเว้นเวลารับประทานอาหารหรือดื่ม
  (ไม่รวมเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี)
 • หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้คุณไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือใช้ผ้าปิดหน้าได้ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินล่วงหน้า
  (เราอาจสอบถามเกี่ยวกับสภาพร่างกาย และสุขภาพของผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่อง)
 • กรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
  (ไม่รวมถึงผู้โดยสารที่มีเหตุจำเป็นและได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วว่าทำไมจึงไม่สามารถสวมใส่หน้ากากได้ตลอด)
  ในการขึ้นเครื่อง เราอาจสอบถามอาการเบื้องต้นที่เกี่ยวกับสุขภาพของคุณด้วยคำถามเช่น 1 ・ 2 ・ 3 เป็นต้นหากคุณมี;
  1. หายใจลำบากหรือมีอาการเจ็บหน้าอกหรือเจ็บหลังในขณะหายใจ
  2. สิ่งกระตุ้นภายนอกเช่น ผื่นบวม และอาการปวด
  3. ความทุกข์ทางจิตใจ ความผิดปกติทางประสาทสัมผัส หรือความกังวลใจหากถูกบีบบังคับหรือถูกกดขี่ ความวิตกกังวล ความตื่นตระหนก ฯลฯ

* สายการบินอาจปฏิเสธในการขึ้นเครื่องของผู้โดยสาร หากไม่ได้รับความร่วมมือหรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของสายการบิน
(ตัวอย่าง: ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของสายการบินต้องการคำชี้แจงจากลูกค้า และการจงใจเพิกเฉย อันส่งผลทำให้สายการบินไม่สามารถดำเนินการจัดการได้อย่างเหมาะสม หรือเมื่อผู้โดยสารใช้ความรุนแรง หรือด่าทอด้วยคำหยาบคายกับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน)

เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อ ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือ

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารที่เคาน์เตอร์ของเรา

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่
หน้ากากอนามัย

หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้คุณไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้  โปรดสวมใส่เฟซชิลด์ หรือที่คลุมปากแทนการใช้หน้ากากอนามัย

โปรดล้างมือให้สะอาด

โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ

เมื่อคุณเข้าแถวที่เคาน์เตอร์ คิออสเช็คอิน หรือที่โหลดสัมภาระอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรักษาระยะห่างจากผู้โดยสารคนอื่น ๆ

โปรดใช้บริการเครื่องเช็คอิน และโหลดสัมภาระอัตโนมัติ (ให้บริการที่สนามบินบางแห่ง)

การติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิในสนามบินบางแห่ง


เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว (MLIT) ของญี่ปุ่นเช่นเดียวกับรัฐบาลต่างประเทศอื่น ๆ กำลังขอให้ผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ งดการเดินทางทางอากาศ
ตามคำร้องขอนี้การตรวจสอบอุณหภมิร่างกายได้ถูกดำเนินการที่สนามบินโตเกียวฮาเนดะ (เที่ยวบินภายในประเทศและเลือกเที่ยวบินระหว่างประเทศ)
เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายสำหรับผู้โดยสาร นอกจากนี้การตรวจสอบจะดำเนินการที่สนามบินภูมิภาคบางแห่งในญี่ปุ่น
ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ MLIT

 • ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่ ไซต์อาจไม่ปฏิบัติตามแนวทางการเข้าถึงได้

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารบริเวณพื้นที่รักษาความปลอดภัย

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่
หน้ากากอนามัย

หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้คุณไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้  โปรดสวมใส่เฟซชิลด์ หรือที่คลุมปากแทนการใช้หน้ากากอนามัย

โปรดล้างมือให้สะอาด

โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารภายในห้องรับรอง

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้คุณไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้  โปรดสวมใส่เฟซชิลด์ หรือที่คลุมปากแทนการใช้หน้ากากอนามัย

โปรดล้างมือให้สะอาด

โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ

เมื่อใช้ห้องน้ำ กรุณาปิดฝาก่อนกดชักโครก และล้างมือให้สะอาดหลังการใช้

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้คุณไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้  โปรดสวมใส่เฟซชิลด์ หรือที่คลุมปากแทนการใช้หน้ากากอนามัย

โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ

ผู้โดยสารทุกคนขอให้เว้นระยะห่างทางกายภาพจากผู้โดยสารท่านอื่นที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
นอกจากนี้เราจะใช้วิธีการใหม่ในการขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารของเรา ดังนั้นขอความร่วมมือจากคุณและโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สนามบิน

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารบนเครื่องบิน

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

*ยกเว้นทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปีและผู้โดยสารที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ

หลีกเลี่ยงการพูดคุยเว้นแต่จำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส

โปรดพยายามอยู่ในนั่งของคุณเว้นแต่จำเป็น

เราใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารของเราทำความสะอาดมือทั้งก่อนและหลังการใช้ห้องน้ำ

เมื่อคุณกดชักโครกโปรดปิดฝาชักโครก

เมื่อขึ้นและลงจากเครื่องบิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเว้นระยะห่างจากผู้โดยสารคนอื่นในทางเดิน

เมื่อมาถึง เราอนุญาตให้ผู้โดยสารออกจากด้านหน้าของเครื่องบินเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด
โปรดนั่งรอจนกว่าเราจะเรียกให้คุณลงจากเครื่อง

เก็บสัมภาระของคุณเอง

 • หากไม่มีพื้นที่จัดเก็บหรือคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดสอบถามพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • คุณสามารถจัดเก็บสัมภาระของคุณไว้ใต้เบาะนั่งด้านหน้า
 • เรามีพื้นที่สำหรับเก็บสัมภาระใกล้ประตูทางออกขึ้นเครื่องซึ่งคุณสามารถใช้เก็บสัมภาระของคุณได้อย่างสะอาด

การทิ้งหน้ากากอนามัย และกระดาษชำระให้อย่างเหมาะสม

เพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส โปรดอย่าทิ้งหน้ากากอนามัย และกระดาษชำระที่ใช้แล้วไว้ในห้องโดยสาร หากเป็นไปได้โปรดนำติดตัวไปด้วยเมื่อคุณออกจากเครื่อง
เมื่อทิ้งโปรดใส่ถุงพลาสติกและปิดให้แน่น

ผ้าเช็ดมือป้องกันแบคทีเรีย

ห้องโดยสารบนเครื่องบินของเราได้ถูกทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเดินทางได้อย่างสบายใจ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเราสามารถให้บริการผ้าเปียกเพื่อเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแก่คุณได้ตามคำขอ ผ้าเช็ดทำความสะอาดที่ใช้แล้วโปรดทิ้งไว้ในถุงที่จัดเตรียมไว้ให้

 • โปรดอย่าเช็ดหน้าต่างห้องโดยสารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเนื่องจากปริมาณแอลกอฮอล์ของผ้าเช็ดทำความสะอาดอาจทำให้หน้าต่างเสียหายได้

หลังเดินทางถึง

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

*ยกเว้นทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปีและผู้โดยสารที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ

โปรดล้างมือให้สะอาด