ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสาร

สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางกายภาพจากผู้โดยสารท่านอื่นรวมถึงพนักงานของเรา
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารเกี่ยวกับการขึ้นเครื่อง

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารเมื่ออยู่ที่บ้าน

ตรวจวัดอุณหภูมิของคุณล่วงหน้า โปรดงดเว้นการเดินทางหากคุณรู้สึกไม่สบาย

เราใคร่ขอความร่วมมือผู้โดยสารของเรา กรุณายกเลิกการขึ้นเครื่องบินหากรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการเช่นมีไข้ อ่อนเพลียมาก หรือหายใจลำบาก

จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับตัวท่าน

เราขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสนามบินและบนเครื่องบิน กรุณาจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า

โปรดลดจำนวนสัมภาระที่คุณนำมาเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดที่สนามบินและในห้องโดยสาร

เราขอให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขนาดและจำนวนกระเป๋าสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของทางสายการบินฯ และลดจำนวนสัมภาระ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าระหว่างการเช็คอิน ขึ้นเครื่อง และลงจากเครื่องบิน

โปรดใช้บริการเช็คอินล่วงหน้าของเรา

ไม่จำเป็นต้องเช็คอินที่สนามบิน และผู้โดยสารสามารถมุ่งตรงไปยังพื้นที่รักษาความปลอดภัย (หากคุณมีสัมภาระที่จำเป็นต้องเช็คอิน โปรดดำเนินการที่เคาน์เตอร์ของเรา)

โปรดตรวจสอบข้อจำกัดในการเข้าประเทศ และมาตรการกักตัวประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับการเดินทางของคุณ

แต่ละประเทศจะอัพเดทมาตราการและข้อจำกัดในการเข้าเมืองหรือมาตรการกักตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุด

การพกพาและการตรวจสอบสารฆ่าเชื้อ

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจะรวมถึงของเหลว เจล หรือสเปรย์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ซึ่งได้รับการจัดประเภทเป็นอุปกรณ์อาบน้ำหรือยา (ผลิตภัณฑ์กึ่งยา) จะได้รับอนุญาตให้พกขึ้นเครื่องและในสัมภาระเช็คอินตามกฎต่อไปนี้

 • เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น: ทั้งสัมภาระถือขึ้นเครื่องและสัมภาระเช็คอิน - ควรบรรจุน้อยกว่า 0.5 กก. หรือ 0.5 ลิตรต่อภาชนะ และน้อยกว่า 2 กก. หรือ 2 ลิตรต่อท่าน
 • เที่ยวบินระหว่างประเทศ:
  - สัมภาระถือขึ้นเครื่อง - จำกัดให้ภาชนะบรรจุขนาดเดินทางที่บรรจุไม่เกิน 100 มล. ต่อชิ้น และใส่ในถุงพลาสติกแบบมีซิปด้านบนซึ่งไม่เกิน 1 ลิตร
  - สัมภาระเช็คอิน - จำกัดให้ภาชนะบรรจุไม่เกิน 0.5 กก. หรือ 0.5 ลิตรต่อชิ้น และ 2 กก. หรือ 2 ลิตรต่อท่าน

โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าคำถามที่พบบ่อย

 • สินค้าบางชนิดถือเป็นสินค้าอันตราย และห้ามพกพาในสัมภาระเช็คอินและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

คำขอสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเบียดเสียดที่เคาน์เตอร์สนามบินและบนเครื่องบิน เราขอความร่วมมือจากท่านให้ลดการใช้สัมภาระถือขึ้นเครื่อง เมื่อทำการเช็คอินที่สนามบิน โปรดใช้เครื่องโหลดสัมภาระอัตโนมัติ (SBD) เพื่อลดการสัมผัสกับพนักงาน นอกจากนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดเมื่อจัดเก็บหรือนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องออก เราจึงขอให้สัมภาระถือขึ้นเครื่องมีขนาดและจำนวนภายใต้ขีดจำกัดตามข้อบังคับ และลูกค้าจะต้องจัดเก็บสัมภาระด้วยตนเอง

การสวมใส่หน้ากากอนามัย

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคติดต่ออื่นๆ และเพื่อช่วยลดความไม่สบายใจในหมู่ลูกค้า โปรดสวมหน้ากาก ฯลฯ เพื่อปิดจมูกและปากของท่านที่สนามบินและในห้องโดยสารบนเครื่องบิน โปรดสวมหน้ากากที่สนามบินและในห้องโดยสารบนเครื่องบินต่อไปแม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว สายการบินอาจปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องหากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของสายการบินด้านล่าง

 • ลูกค้าแต่ละท่านจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่สนามบินและระหว่างอยู่บนเครื่องยกเว้นเมื่อรับประทานอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการลดความกังวลหรือรู้สึกไม่สบายใจของลูกค้าท่านอื่น (*ยกเว้นเด็กเล็กรวมถึงทารก)
  *หากมีปัญหาในการสวมใส่หน้ากาก อนุญาตให้ใช้หน้ากากคลุมหน้า ฯลฯ ได้
 • สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาในการสวมหน้ากาก โปรดติดต่อตัวแทนสายการบินที่สนามบินหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่อง
  *สายการบินอาจยืนยันและตรวจสอบสภาวะสุขภาพว่าเหมาะสำหรับการเดินทางทางอากาศด้วยเหตุผลต่างๆ หรือไม่ เช่น 1・2・3 ฯลฯ หากท่านมี
  1. อาการหายใจลำบากหรือเจ็บหน้าอกหรือปวดหลังจากการหายใจ
  2. มีสิ่งกระตุ้นภายนอก เช่น ผื่น บวม และปวด
  3. ความเครียดทางจิตใจ ความผิดปกติทางประสาทสัมผัส หรือความตื่นกลัวต่อการกดขี่ ความกังวล ความตื่นตระหนก ฯลฯ
 • สายการบินอาจปฏิเสธไม่ให้ลูกค้าขึ้นเครื่องหากสายการบินพิจารณาว่าลูกค้าสร้างความไม่สบายใจหรืออาจรบกวนลูกค้าท่านอื่น และขัดขวางการจัดการของสายการบิน หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของสายการบิน
  (ตัวอย่าง: ในกรณีที่ตัวแทนสายการบินต้องการคำอธิบายจากลูกค้าแล้วลูกค้าตั้งใจเพิกเฉย หรือนิ่งเฉยซึ่งส่งผลให้สายการบินไม่สามารถดำเนินการจัดการต่อไปได้อย่างเหมาะสม หรือเมื่อลูกค้าใช้ความรุนแรงหรือกล่าวหาตัวแทนสายการบิน)
 • คำขอต่อลูกค้าในเที่ยวบินระหว่างประเทศ
  สื่บเนื่องจากการสวมหน้ากากและสิ่งทดแทน การจัดการจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของสถานที่ที่ออกเดินทาง จุดหมายปลายทาง และท่าเรือที่จะเทียบท่าด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL รวมถึงเที่ยวบินร่วม โปรดตรวจสอบด้วยตนเองก่อนออกเดินทาง

เพื่อป้องกันไม่ให้การติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ขอขอบคุณที่ท่านเข้าใจและให้ความร่วมมือ

อัพเดตล่าสุดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2021

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารที่เคาน์เตอร์ของเรา

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่
หน้ากากอนามัย

หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้คุณไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้  โปรดสวมใส่เฟซชิลด์ หรือที่คลุมปากแทนการใช้หน้ากากอนามัย

โปรดล้างมือให้สะอาด

โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ

เมื่อคุณเข้าแถวที่เคาน์เตอร์ คิออสเช็คอิน หรือที่โหลดสัมภาระอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรักษาระยะห่างจากผู้โดยสารคนอื่น ๆ

โปรดใช้บริการเครื่องเช็คอิน และโหลดสัมภาระอัตโนมัติ (ให้บริการที่สนามบินบางแห่ง)

การติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิในสนามบินบางแห่ง


เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว (MLIT) ของญี่ปุ่นเช่นเดียวกับรัฐบาลต่างประเทศอื่น ๆ กำลังขอให้ผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ งดการเดินทางทางอากาศ
ตามคำร้องขอนี้การตรวจสอบอุณหภมิร่างกายได้ถูกดำเนินการที่สนามบินโตเกียวฮาเนดะ (เที่ยวบินภายในประเทศและเลือกเที่ยวบินระหว่างประเทศ)
เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายสำหรับผู้โดยสาร นอกจากนี้การตรวจสอบจะดำเนินการที่สนามบินภูมิภาคบางแห่งในญี่ปุ่น
ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ MLIT

 • ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่ ไซต์อาจไม่ปฏิบัติตามแนวทางการเข้าถึงได้

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารบริเวณพื้นที่รักษาความปลอดภัย

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่
หน้ากากอนามัย

หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้คุณไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้  โปรดสวมใส่เฟซชิลด์ หรือที่คลุมปากแทนการใช้หน้ากากอนามัย

โปรดล้างมือให้สะอาด

โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารภายในห้องรับรอง

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้คุณไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้  โปรดสวมใส่เฟซชิลด์ หรือที่คลุมปากแทนการใช้หน้ากากอนามัย

โปรดล้างมือให้สะอาด

โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ

เมื่อใช้ห้องน้ำ กรุณาปิดฝาก่อนกดชักโครก และล้างมือให้สะอาดหลังการใช้

หลีกเลี่ยงการพูดคุยเว้นแต่จำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส

เราขอความกรุณาให้ท่านหลีกเลี่ยงการถอดหน้ากากของท่านเป็นระยะเวลานานเพื่อรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก และพูดคุยกับผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางโดยใช้เสียงดัง

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้คุณไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้  โปรดสวมใส่เฟซชิลด์ หรือที่คลุมปากแทนการใช้หน้ากากอนามัย

โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ

ผู้โดยสารทุกคนขอให้เว้นระยะห่างทางกายภาพจากผู้โดยสารท่านอื่นที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
นอกจากนี้เราจะใช้วิธีการใหม่ในการขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารของเรา ดังนั้นขอความร่วมมือจากคุณและโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สนามบิน

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารบนเครื่องบิน

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

*ยกเว้นทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปีและผู้โดยสารที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ

หลีกเลี่ยงการพูดคุยเว้นแต่จำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส

เราขอความกรุณาให้ท่านหลีกเลี่ยงการถอดหน้ากากของท่านเป็นระยะเวลานานเพื่อรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก และพูดคุยกับผู้โดยสารที่ร่วมเดินทางโดยใช้เสียงดัง

โปรดพยายามอยู่ในนั่งของคุณเว้นแต่จำเป็น

เราใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารของเราทำความสะอาดมือทั้งก่อนและหลังการใช้ห้องน้ำ

เมื่อคุณกดชักโครกโปรดปิดฝาชักโครก

เมื่อขึ้นและลงจากเครื่องบิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเว้นระยะห่างจากผู้โดยสารคนอื่นในทางเดิน

เมื่อมาถึง เราอนุญาตให้ผู้โดยสารออกจากด้านหน้าของเครื่องบินเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด
โปรดนั่งรอจนกว่าเราจะเรียกให้คุณลงจากเครื่อง

เก็บสัมภาระของคุณเอง

 • หากไม่มีพื้นที่จัดเก็บหรือคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดสอบถามพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • คุณสามารถจัดเก็บสัมภาระของคุณไว้ใต้เบาะนั่งด้านหน้า
 • เรามีพื้นที่สำหรับเก็บสัมภาระใกล้ประตูทางออกขึ้นเครื่องซึ่งคุณสามารถใช้เก็บสัมภาระของคุณได้อย่างสะอาด

การทิ้งหน้ากากอนามัย และกระดาษชำระให้อย่างเหมาะสม

เพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส โปรดอย่าทิ้งหน้ากากอนามัย และกระดาษชำระที่ใช้แล้วไว้ในห้องโดยสาร หากเป็นไปได้โปรดนำติดตัวไปด้วยเมื่อคุณออกจากเครื่อง
เมื่อทิ้งโปรดใส่ถุงพลาสติกและปิดให้แน่น

ผ้าเช็ดมือป้องกันแบคทีเรีย

ห้องโดยสารบนเครื่องบินของเราได้ถูกทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเดินทางได้อย่างสบายใจ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเราสามารถให้บริการผ้าเปียกเพื่อเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแก่คุณได้ตามคำขอ ผ้าเช็ดทำความสะอาดที่ใช้แล้วโปรดทิ้งไว้ในถุงที่จัดเตรียมไว้ให้

 • โปรดอย่าเช็ดหน้าต่างห้องโดยสารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเนื่องจากปริมาณแอลกอฮอล์ของผ้าเช็ดทำความสะอาดอาจทำให้หน้าต่างเสียหายได้

หลังเดินทางถึง

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

*ยกเว้นทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปีและผู้โดยสารที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ

โปรดล้างมือให้สะอาด