ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสาร

สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางกายภาพจากผู้โดยสารท่านอื่นรวมถึงพนักงานของเรา
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารเกี่ยวกับการขึ้นเครื่อง

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารเมื่ออยู่ที่บ้าน

ตรวจวัดอุณหภูมิของคุณล่วงหน้า โปรดงดเว้นการเดินทางหากคุณรู้สึกไม่สบาย

เราใคร่ขอความร่วมมือผู้โดยสารของเรา กรุณายกเลิกการขึ้นเครื่องบินหากรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการเช่นมีไข้ อ่อนเพลียมาก หรือหายใจลำบาก

จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับตัวท่าน

เราขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสนามบินและบนเครื่องบิน กรุณาจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า

โปรดลดจำนวนสัมภาระที่คุณนำมาเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดที่สนามบินและในห้องโดยสาร

เราขอให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขนาดและจำนวนกระเป๋าสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของทางสายการบินฯ และยังลดจำนวนสัมภาระ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าระหว่างการเช็คอิน ขึ้นเครื่อง และลงจากเครื่องบิน

โปรดใช้บริการเช็คอินล่วงหน้าของเรา

ไม่จำเป็นต้องเช็คอินที่สนามบิน และผู้โดยสารสามารถมุ่งตรงไปยังพื้นที่รักษาความปลอดภัย (หากคุณมีสัมภาระที่จำเป็นต้องเช็คอิน โปรดดำเนินการที่เคาน์เตอร์ของเรา)

โปรดตรวจสอบข้อจำกัดในการเข้าประเทศ และมาตรการกักตัวประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับการเดินทางของคุณ

แต่ละประเทศจะอัพเดทมาตราการและข้อจำกัดในการเข้าเมืองหรือมาตรการกักตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุด

ตรวจสอบอุปกรณ์และน้ำยาฆ่าเชื้อภายในกระเป๋าสัมภาระที่นำขึ้นเครื่อง

รายการผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นรายการต้องห้ามทั้งที่ถือขึ้นเครื่องและโหลดใต้ท้องเครื่อง

ผลิตภัณฑ์

  • ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในอากาศที่มีส่วนผสมที่ทำจากสารกัดกร่อน (โซเดียมคลอไรต์แบบละลายในน้ำได้)
  • ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อบนพื้นผิวซึ่งมีส่วนผสมของสารทำละลายแบบผงหรือการดัดงอของผลิตภัณฑ์ที่ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องและสารกัดกร่อน (สารละลายโซเดียมคลอไรต์) ถูกสร้างขึ้น
    ตัวอย่าง: ผลิตภัณฑ์ประเภทของตัวยึด Kleberine ประเภทของปากกาแบบแท่ง ประเภทของตะขอและผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน
  • น้ำยาฆ่าเชื้อแบบเจลที่ทาลงบนผิวหนังได้โดยตรง สามารถเช็คอินหรือถือขึ้นเครื่องได้

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารที่เคาน์เตอร์ของเรา

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่
หน้ากากอนามัย

*ยกเว้นทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปีและผู้โดยสารที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ

ในขณะที่เราเข้าใจถึงความจำเป็นในการเดินทาง ผู้โดยสารที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือแสดงอาการใด ๆ ที่สอดคล้องกับ COVID-19 อาจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง

โปรดล้างมือให้สะอาด

โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ

โปรดใช้บริการเครื่องเช็คอิน และโหลดสัมภาระอัตโนมัติ (ให้บริการที่สนามบินบางแห่ง)

การติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิในสนามบินบางแห่ง


เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว (MLIT) ของญี่ปุ่นเช่นเดียวกับรัฐบาลต่างประเทศอื่น ๆ กำลังขอให้ผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ งดการเดินทางทางอากาศ
ตามคำร้องขอนี้การตรวจสอบอุณหภมิร่างกายได้ถูกดำเนินการที่สนามบินโตเกียวฮาเนดะ (เที่ยวบินภายในประเทศและเลือกเที่ยวบินระหว่างประเทศ)
เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายสำหรับผู้โดยสาร นอกจากนี้การตรวจสอบจะดำเนินการที่สนามบินภูมิภาคบางแห่งในญี่ปุ่น
ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ MLIT

  • ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่ ไซต์อาจไม่ปฏิบัติตามแนวทางการเข้าถึงได้

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารบริเวณพื้นที่รักษาความปลอดภัย

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่
หน้ากากอนามัย

*ยกเว้นทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปีและผู้โดยสารที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ

ในขณะที่เราเข้าใจถึงความจำเป็นในการเดินทาง ผู้โดยสารที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือแสดงอาการใด ๆ ที่สอดคล้องกับ COVID-19 อาจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง

โปรดล้างมือให้สะอาด

โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารภายในห้องรับรอง

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

*ยกเว้นทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปีและผู้โดยสารที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ

ในขณะที่เราเข้าใจถึงความจำเป็นในการเดินทาง ผู้โดยสารที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือแสดงอาการใด ๆ ที่สอดคล้องกับ COVID-19 อาจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง

โปรดล้างมือให้สะอาด

โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ

เมื่อใช้ห้องน้ำ กรุณาปิดฝาก่อนกดชักโครก และล้างมือให้สะอาดหลังการใช้

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

*ยกเว้นทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปีและผู้โดยสารที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ

ในขณะที่เราเข้าใจถึงความจำเป็นในการเดินทาง ผู้โดยสารที่ไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือแสดงอาการใด ๆ ที่สอดคล้องกับ COVID-19 อาจถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่อง

โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ

ผู้โดยสารทุกคนขอให้เว้นระยะห่างทางกายภาพจากผู้โดยสารท่านอื่นที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
นอกจากนี้เราจะใช้วิธีการใหม่ในการขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารของเรา ดังนั้นขอความร่วมมือจากคุณและโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สนามบิน

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารบนเครื่องบิน

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

*ยกเว้นทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปีและผู้โดยสารที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ

หลีกเลี่ยงการพูดคุยเว้นแต่จำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส

เก็บสัมภาระของคุณเอง

โปรดพยายามอยู่ในนั่งของคุณเว้นแต่จำเป็น

เราใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารของเราทำความสะอาดมือทั้งก่อนและหลังการใช้ห้องน้ำ

หลังเดินทางถึง

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

*ยกเว้นทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปีและผู้โดยสารที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ

โปรดล้างมือให้สะอาด