ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสาร

สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางกายภาพจากผู้โดยสารท่านอื่นรวมถึงพนักงานของเรา
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารเกี่ยวกับการขึ้นเครื่อง

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารเมื่ออยู่ที่บ้าน

ตรวจวัดอุณหภูมิของคุณล่วงหน้า โปรดงดเว้นการเดินทางหากคุณรู้สึกไม่สบาย

เราใคร่ขอความร่วมมือผู้โดยสารของเรา กรุณายกเลิกการขึ้นเครื่องบินหากรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการเช่นมีไข้ อ่อนเพลียมาก หรือหายใจลำบาก

จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับตัวท่าน

เราขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสนามบินและบนเครื่องบิน กรุณาจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า

โปรดลดจำนวนสัมภาระที่คุณนำมาเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดที่สนามบินและในห้องโดยสาร

เราขอให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขนาดและจำนวนกระเป๋าสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของทางสายการบินฯ และลดจำนวนสัมภาระ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าระหว่างการเช็คอิน ขึ้นเครื่อง และลงจากเครื่องบิน

โปรดใช้บริการเช็คอินล่วงหน้าของเรา

ไม่จำเป็นต้องเช็คอินที่สนามบิน และผู้โดยสารสามารถมุ่งตรงไปยังพื้นที่รักษาความปลอดภัย (หากคุณมีสัมภาระที่จำเป็นต้องเช็คอิน โปรดดำเนินการที่เคาน์เตอร์ของเรา)

โปรดตรวจสอบข้อจำกัดในการเข้าประเทศ และมาตรการกักตัวประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับการเดินทางของคุณ

แต่ละประเทศจะอัพเดทมาตราการและข้อจำกัดในการเข้าเมืองหรือมาตรการกักตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุด

การพกพาและการตรวจสอบสารฆ่าเชื้อ

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจะรวมถึงของเหลว เจล หรือสเปรย์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ซึ่งได้รับการจัดประเภทเป็นอุปกรณ์อาบน้ำหรือยา (ผลิตภัณฑ์กึ่งยา) จะได้รับอนุญาตให้พกขึ้นเครื่องและในสัมภาระเช็คอินตามกฎต่อไปนี้

 • เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น: ทั้งสัมภาระถือขึ้นเครื่องและสัมภาระเช็คอิน - ควรบรรจุน้อยกว่า 0.5 กก. หรือ 0.5 ลิตรต่อภาชนะ และน้อยกว่า 2 กก. หรือ 2 ลิตรต่อท่าน
 • เที่ยวบินระหว่างประเทศ:
  - สัมภาระถือขึ้นเครื่อง - จำกัดให้ภาชนะบรรจุขนาดเดินทางที่บรรจุไม่เกิน 100 มล. ต่อชิ้น และใส่ในถุงพลาสติกแบบมีซิปด้านบนซึ่งไม่เกิน 1 ลิตร
  - สัมภาระเช็คอิน - จำกัดให้ภาชนะบรรจุไม่เกิน 0.5 กก. หรือ 0.5 ลิตรต่อชิ้น และ 2 กก. หรือ 2 ลิตรต่อท่าน

โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าคำถามที่พบบ่อย

 • สินค้าบางชนิดถือเป็นสินค้าอันตราย และห้ามพกพาในสัมภาระเช็คอินและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

Request for carry-on baggage

In order to avoid crowding at the airport counter and on board, we ask for your cooperation in minimizing carry-on baggage. When checking in at the airport, please use Self Baggage Drop (SBD) to reduce contact with the staff. In addition, to avoid congestion when storing or removing carry-on baggage, it is requested that the size and number of carry-on baggage be kept within the limits of the regulations, and that customers store it themselves.

การสวมใส่หน้ากากอนามัย

To prevent the spread of COVID-19 and other infectious disease, and to help ease discomfort  among customers, At airports and in aircraft cabin, please wear a face mask, etc. to cover your nose and mouth. Please continue to wear a mask at the airport and in aircraft cabin even after vaccination. Airlines may refuse boarding if customers not following airlines instructions below.

 • As other customers may feel anxiety or discomfort, at airports and during onboard except when taking meals and/or drinks, each customer is requested to wear a mask at all times. (*Small children including infants are excluded.)
  *If mask wearing is difficult, using face shield, mouth shield etc. is accepted.
 • For customers with difficulty wearing a mask, contact airline agent at airport or crew members onboard.
  *Airline may confirm and review health condition fit for air travel for reasons such as 1・2・3, etc if you have;
  1. difficulty in breathing or have chest or back pain due to breathing
  2. external stimuli such as rash, swelling, and pain
  3. psychological distress, sensory abnormality or nervousness with oppression, anxiety, panic, etc.
 • Airlines may refuse customer to board the flight if airlines consider customer creating discomfort or may disturb other customers and interrupting airlines handling or not observing airline’s instruction.
  (Example: In the event airline agent requiring explanations from customers and intentionally ignoring or keeping silence resulting in airline unable to proceed with appropriate handling, or, when customer taking violent action or remarks to airline agent.)

To prevent expansions of infections, thank you for your understanding and cooperation. 

Last Updated July 12, 2021

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารที่เคาน์เตอร์ของเรา

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่
หน้ากากอนามัย

หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้คุณไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้  โปรดสวมใส่เฟซชิลด์ หรือที่คลุมปากแทนการใช้หน้ากากอนามัย

โปรดล้างมือให้สะอาด

โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ

เมื่อคุณเข้าแถวที่เคาน์เตอร์ คิออสเช็คอิน หรือที่โหลดสัมภาระอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรักษาระยะห่างจากผู้โดยสารคนอื่น ๆ

โปรดใช้บริการเครื่องเช็คอิน และโหลดสัมภาระอัตโนมัติ (ให้บริการที่สนามบินบางแห่ง)

การติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิในสนามบินบางแห่ง


เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว (MLIT) ของญี่ปุ่นเช่นเดียวกับรัฐบาลต่างประเทศอื่น ๆ กำลังขอให้ผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ งดการเดินทางทางอากาศ
ตามคำร้องขอนี้การตรวจสอบอุณหภมิร่างกายได้ถูกดำเนินการที่สนามบินโตเกียวฮาเนดะ (เที่ยวบินภายในประเทศและเลือกเที่ยวบินระหว่างประเทศ)
เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายสำหรับผู้โดยสาร นอกจากนี้การตรวจสอบจะดำเนินการที่สนามบินภูมิภาคบางแห่งในญี่ปุ่น
ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ MLIT

 • ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่ ไซต์อาจไม่ปฏิบัติตามแนวทางการเข้าถึงได้

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารบริเวณพื้นที่รักษาความปลอดภัย

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่
หน้ากากอนามัย

หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้คุณไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้  โปรดสวมใส่เฟซชิลด์ หรือที่คลุมปากแทนการใช้หน้ากากอนามัย

โปรดล้างมือให้สะอาด

โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารภายในห้องรับรอง

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้คุณไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้  โปรดสวมใส่เฟซชิลด์ หรือที่คลุมปากแทนการใช้หน้ากากอนามัย

โปรดล้างมือให้สะอาด

โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ

เมื่อใช้ห้องน้ำ กรุณาปิดฝาก่อนกดชักโครก และล้างมือให้สะอาดหลังการใช้

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้คุณไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้  โปรดสวมใส่เฟซชิลด์ หรือที่คลุมปากแทนการใช้หน้ากากอนามัย

โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ

ผู้โดยสารทุกคนขอให้เว้นระยะห่างทางกายภาพจากผู้โดยสารท่านอื่นที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
นอกจากนี้เราจะใช้วิธีการใหม่ในการขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารของเรา ดังนั้นขอความร่วมมือจากคุณและโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สนามบิน

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารบนเครื่องบิน

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

*ยกเว้นทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปีและผู้โดยสารที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ

หลีกเลี่ยงการพูดคุยเว้นแต่จำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส

โปรดพยายามอยู่ในนั่งของคุณเว้นแต่จำเป็น

เราใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารของเราทำความสะอาดมือทั้งก่อนและหลังการใช้ห้องน้ำ

เมื่อคุณกดชักโครกโปรดปิดฝาชักโครก

เมื่อขึ้นและลงจากเครื่องบิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเว้นระยะห่างจากผู้โดยสารคนอื่นในทางเดิน

เมื่อมาถึง เราอนุญาตให้ผู้โดยสารออกจากด้านหน้าของเครื่องบินเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด
โปรดนั่งรอจนกว่าเราจะเรียกให้คุณลงจากเครื่อง

เก็บสัมภาระของคุณเอง

 • หากไม่มีพื้นที่จัดเก็บหรือคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดสอบถามพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • คุณสามารถจัดเก็บสัมภาระของคุณไว้ใต้เบาะนั่งด้านหน้า
 • เรามีพื้นที่สำหรับเก็บสัมภาระใกล้ประตูทางออกขึ้นเครื่องซึ่งคุณสามารถใช้เก็บสัมภาระของคุณได้อย่างสะอาด

การทิ้งหน้ากากอนามัย และกระดาษชำระให้อย่างเหมาะสม

เพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส โปรดอย่าทิ้งหน้ากากอนามัย และกระดาษชำระที่ใช้แล้วไว้ในห้องโดยสาร หากเป็นไปได้โปรดนำติดตัวไปด้วยเมื่อคุณออกจากเครื่อง
เมื่อทิ้งโปรดใส่ถุงพลาสติกและปิดให้แน่น

ผ้าเช็ดมือป้องกันแบคทีเรีย

ห้องโดยสารบนเครื่องบินของเราได้ถูกทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเดินทางได้อย่างสบายใจ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเราสามารถให้บริการผ้าเปียกเพื่อเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแก่คุณได้ตามคำขอ ผ้าเช็ดทำความสะอาดที่ใช้แล้วโปรดทิ้งไว้ในถุงที่จัดเตรียมไว้ให้

 • โปรดอย่าเช็ดหน้าต่างห้องโดยสารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเนื่องจากปริมาณแอลกอฮอล์ของผ้าเช็ดทำความสะอาดอาจทำให้หน้าต่างเสียหายได้

หลังเดินทางถึง

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

*ยกเว้นทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปีและผู้โดยสารที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ

โปรดล้างมือให้สะอาด