ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสาร

สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางกายภาพจากผู้โดยสารท่านอื่นรวมถึงพนักงานของเรา
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารเกี่ยวกับการขึ้นเครื่อง

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสารเมื่ออยู่ที่บ้าน

ตรวจวัดอุณหภูมิของคุณล่วงหน้า โปรดงดเว้นการเดินทางหากคุณรู้สึกไม่สบาย

เราใคร่ขอความร่วมมือผู้โดยสารของเรา กรุณายกเลิกการขึ้นเครื่องบินหากรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการเช่นมีไข้ อ่อนเพลียมาก หรือหายใจลำบาก

จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับตัวท่าน

เราขอให้ผู้โดยสารสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสนามบินและบนเครื่องบิน กรุณาจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า

โปรดลดจำนวนสัมภาระที่คุณนำมาเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดที่สนามบินและในห้องโดยสาร

เราขอให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่า ขนาดและจำนวนกระเป๋าสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของทางสายการบินฯ และลดจำนวนสัมภาระ เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าระหว่างการเช็คอิน ขึ้นเครื่อง และลงจากเครื่องบิน

โปรดใช้บริการเช็คอินล่วงหน้าของเรา

ไม่จำเป็นต้องเช็คอินที่สนามบิน และผู้โดยสารสามารถมุ่งตรงไปยังพื้นที่รักษาความปลอดภัย (หากคุณมีสัมภาระที่จำเป็นต้องเช็คอิน โปรดดำเนินการที่เคาน์เตอร์ของเรา)

โปรดตรวจสอบข้อจำกัดในการเข้าประเทศ และมาตรการกักตัวประเทศที่เกี่ยวข้องสำหรับการเดินทางของคุณ

แต่ละประเทศจะอัพเดทมาตราการและข้อจำกัดในการเข้าเมืองหรือมาตรการกักตัวเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุด

การพกพาและการตรวจสอบสารฆ่าเชื้อ

ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อจะรวมถึงของเหลว เจล หรือสเปรย์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ซึ่งได้รับการจัดประเภทเป็นอุปกรณ์อาบน้ำหรือยา (ผลิตภัณฑ์กึ่งยา) จะได้รับอนุญาตให้พกขึ้นเครื่องและในสัมภาระเช็คอินตามกฎต่อไปนี้

 • เที่ยวบินภายในประเทศญี่ปุ่น: ทั้งสัมภาระถือขึ้นเครื่องและสัมภาระเช็คอิน - ควรบรรจุน้อยกว่า 0.5 กก. หรือ 0.5 ลิตรต่อภาชนะ และน้อยกว่า 2 กก. หรือ 2 ลิตรต่อท่าน
 • เที่ยวบินระหว่างประเทศ:
  - สัมภาระถือขึ้นเครื่อง - จำกัดให้ภาชนะบรรจุขนาดเดินทางที่บรรจุไม่เกิน 100 มล. ต่อชิ้น และใส่ในถุงพลาสติกแบบมีซิปด้านบนซึ่งไม่เกิน 1 ลิตร
  - สัมภาระเช็คอิน - จำกัดให้ภาชนะบรรจุไม่เกิน 0.5 กก. หรือ 0.5 ลิตรต่อชิ้น และ 2 กก. หรือ 2 ลิตรต่อท่าน

โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าคำถามที่พบบ่อย

 • สินค้าบางชนิดถือเป็นสินค้าอันตราย และห้ามพกพาในสัมภาระเช็คอินและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

คำขอสัมภาระถือขึ้นเครื่อง

เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเบียดเสียดที่เคาน์เตอร์สนามบินและบนเครื่องบิน เราขอความร่วมมือจากท่านให้ลดการใช้สัมภาระถือขึ้นเครื่อง เมื่อทำการเช็คอินที่สนามบิน โปรดใช้เครื่องโหลดสัมภาระอัตโนมัติ (SBD) เพื่อลดการสัมผัสกับพนักงาน นอกจากนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัดเมื่อจัดเก็บหรือนำสัมภาระถือขึ้นเครื่องออก เราจึงขอให้สัมภาระถือขึ้นเครื่องมีขนาดและจำนวนภายใต้ขีดจำกัดตามข้อบังคับ และลูกค้าจะต้องจัดเก็บสัมภาระด้วยตนเอง

การสวมใส่หน้ากากอนามัย

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคติดต่ออื่นๆ และเพื่อช่วยลดความไม่สบายใจในหมู่ลูกค้า โปรดสวมหน้ากาก ฯลฯ เพื่อปิดจมูกและปากของท่านที่สนามบินและในห้องโดยสารบนเครื่องบิน โปรดสวมหน้ากากที่สนามบินและในห้องโดยสารบนเครื่องบินต่อไปแม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว สายการบินอาจปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องหากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของสายการบินด้านล่าง

 • ลูกค้าแต่ละท่านจะต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาที่สนามบินและระหว่างอยู่บนเครื่องยกเว้นเมื่อรับประทานอาหารและ/หรือเครื่องดื่ม เพื่อเป็นการลดความกังวลหรือรู้สึกไม่สบายใจของลูกค้าท่านอื่น (*ยกเว้นเด็กเล็กรวมถึงทารก)
  *If mask wearing is difficult, using face shield etc. is accepted.
 • สำหรับลูกค้าที่มีปัญหาในการสวมหน้ากาก โปรดติดต่อตัวแทนสายการบินที่สนามบินหรือพนักงานต้อนรับบนเครื่อง
  *สายการบินอาจยืนยันและตรวจสอบสภาวะสุขภาพว่าเหมาะสำหรับการเดินทางทางอากาศด้วยเหตุผลต่างๆ หรือไม่ เช่น 1・2・3 ฯลฯ หากท่านมี
  1. อาการหายใจลำบากหรือเจ็บหน้าอกหรือปวดหลังจากการหายใจ
  2. มีสิ่งกระตุ้นภายนอก เช่น ผื่น บวม และปวด
  3. ความเครียดทางจิตใจ ความผิดปกติทางประสาทสัมผัส หรือความตื่นกลัวต่อการกดขี่ ความกังวล ความตื่นตระหนก ฯลฯ
 • สายการบินอาจปฏิเสธไม่ให้ลูกค้าขึ้นเครื่องหากสายการบินพิจารณาว่าลูกค้าสร้างความไม่สบายใจหรืออาจรบกวนลูกค้าท่านอื่น และขัดขวางการจัดการของสายการบิน หรือไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของสายการบิน
  (ตัวอย่าง: ในกรณีที่ตัวแทนสายการบินต้องการคำอธิบายจากลูกค้าแล้วลูกค้าตั้งใจเพิกเฉย หรือนิ่งเฉยซึ่งส่งผลให้สายการบินไม่สามารถดำเนินการจัดการต่อไปได้อย่างเหมาะสม หรือเมื่อลูกค้าใช้ความรุนแรงหรือกล่าวหาตัวแทนสายการบิน)

เพื่อป้องกันไม่ให้การติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ขอขอบคุณที่ท่านเข้าใจและให้ความร่วมมือ

Last Updated October 5, 2021

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารที่เคาน์เตอร์ของเรา

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่
หน้ากากอนามัย

หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้คุณไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้  โปรดสวมใส่เฟซชิลด์ หรือที่คลุมปากแทนการใช้หน้ากากอนามัย

โปรดล้างมือให้สะอาด

โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ

เมื่อคุณเข้าแถวที่เคาน์เตอร์ คิออสเช็คอิน หรือที่โหลดสัมภาระอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรักษาระยะห่างจากผู้โดยสารคนอื่น ๆ

โปรดใช้บริการเครื่องเช็คอิน และโหลดสัมภาระอัตโนมัติ (ให้บริการที่สนามบินบางแห่ง)

การติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิในสนามบินบางแห่ง


เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า กระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว (MLIT) ของญี่ปุ่นเช่นเดียวกับรัฐบาลต่างประเทศอื่น ๆ กำลังขอให้ผู้ที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ งดการเดินทางทางอากาศ
ตามคำร้องขอนี้การตรวจสอบอุณหภมิร่างกายได้ถูกดำเนินการที่สนามบินโตเกียวฮาเนดะ (เที่ยวบินภายในประเทศและเลือกเที่ยวบินระหว่างประเทศ)
เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายสำหรับผู้โดยสาร นอกจากนี้การตรวจสอบจะดำเนินการที่สนามบินภูมิภาคบางแห่งในญี่ปุ่น
ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจและความร่วมมือ
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบที่เว็บไซต์ MLIT

 • ลิงก์เปิดในหน้าต่างใหม่ ไซต์อาจไม่ปฏิบัติตามแนวทางการเข้าถึงได้

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารบริเวณพื้นที่รักษาความปลอดภัย

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่
หน้ากากอนามัย

หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้คุณไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้  โปรดสวมใส่เฟซชิลด์ หรือที่คลุมปากแทนการใช้หน้ากากอนามัย

โปรดล้างมือให้สะอาด

โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารภายในห้องรับรอง

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้คุณไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้  โปรดสวมใส่เฟซชิลด์ หรือที่คลุมปากแทนการใช้หน้ากากอนามัย

โปรดล้างมือให้สะอาด

โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ

เมื่อใช้ห้องน้ำ กรุณาปิดฝาก่อนกดชักโครก และล้างมือให้สะอาดหลังการใช้

หลีกเลี่ยงการพูดคุยเว้นแต่จำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส

We kindly request that you refrain from keeping your mask off for an extended period of time to eat or drink, drinking large amounts of alcohol, and conversing with accompanying passengers in a loud voice.

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

หากมีเหตุจำเป็นที่ทำให้คุณไม่สามารถสวมใส่หน้ากากอนามัยได้  โปรดสวมใส่เฟซชิลด์ หรือที่คลุมปากแทนการใช้หน้ากากอนามัย

โปรดเว้นระยะห่างทางกายภาพ

ผู้โดยสารทุกคนขอให้เว้นระยะห่างทางกายภาพจากผู้โดยสารท่านอื่นที่ประตูทางออกขึ้นเครื่อง
นอกจากนี้เราจะใช้วิธีการใหม่ในการขึ้นเครื่องสำหรับผู้โดยสารของเรา ดังนั้นขอความร่วมมือจากคุณและโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สนามบิน

ข้อปฏิบัติของผู้โดยสารบนเครื่องบิน

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

*ยกเว้นทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปีและผู้โดยสารที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ

หลีกเลี่ยงการพูดคุยเว้นแต่จำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส

We kindly request that you refrain from keeping your mask off for an extended period of time to eat or drink, drinking large amounts of alcohol, and conversing with accompanying passengers in a loud voice.

โปรดพยายามอยู่ในนั่งของคุณเว้นแต่จำเป็น

เราใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารของเราทำความสะอาดมือทั้งก่อนและหลังการใช้ห้องน้ำ

เมื่อคุณกดชักโครกโปรดปิดฝาชักโครก

เมื่อขึ้นและลงจากเครื่องบิน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเว้นระยะห่างจากผู้โดยสารคนอื่นในทางเดิน

เมื่อมาถึง เราอนุญาตให้ผู้โดยสารออกจากด้านหน้าของเครื่องบินเพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด
โปรดนั่งรอจนกว่าเราจะเรียกให้คุณลงจากเครื่อง

เก็บสัมภาระของคุณเอง

 • หากไม่มีพื้นที่จัดเก็บหรือคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดสอบถามพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
 • คุณสามารถจัดเก็บสัมภาระของคุณไว้ใต้เบาะนั่งด้านหน้า
 • เรามีพื้นที่สำหรับเก็บสัมภาระใกล้ประตูทางออกขึ้นเครื่องซึ่งคุณสามารถใช้เก็บสัมภาระของคุณได้อย่างสะอาด

การทิ้งหน้ากากอนามัย และกระดาษชำระให้อย่างเหมาะสม

เพื่อป้องกันการติดเชื้อโคโรนาไวรัส โปรดอย่าทิ้งหน้ากากอนามัย และกระดาษชำระที่ใช้แล้วไว้ในห้องโดยสาร หากเป็นไปได้โปรดนำติดตัวไปด้วยเมื่อคุณออกจากเครื่อง
เมื่อทิ้งโปรดใส่ถุงพลาสติกและปิดให้แน่น

ผ้าเช็ดมือป้องกันแบคทีเรีย

ห้องโดยสารบนเครื่องบินของเราได้ถูกทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถเดินทางได้อย่างสบายใจ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของเราสามารถให้บริการผ้าเปียกเพื่อเช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อแก่คุณได้ตามคำขอ ผ้าเช็ดทำความสะอาดที่ใช้แล้วโปรดทิ้งไว้ในถุงที่จัดเตรียมไว้ให้

 • โปรดอย่าเช็ดหน้าต่างห้องโดยสารด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเนื่องจากปริมาณแอลกอฮอล์ของผ้าเช็ดทำความสะอาดอาจทำให้หน้าต่างเสียหายได้

หลังเดินทางถึง

ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

*ยกเว้นทารกที่อายุต่ำกว่า 2 ปีและผู้โดยสารที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ

โปรดล้างมือให้สะอาด