มาตราการในการป้องกัน และข้อปฏิบัติ
สำหรับผู้โดยสารของเรา

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางอย่างปลอดภัยด้วยกัน

  • สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ยังคงดำเนินมาตรการป้องกันตามแนวทางขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)

ที่บ้าน

ตรวจวัดอุณหภูมิของคุณล่วงหน้า โปรดงดเว้นการเดินทางหากคุณรู้สึกไม่สบาย

จำกัดขนาดหรือจำนวนสัมภาระของคุณหากเป็นไปได้

ใช้บริการการเลือกที่นั่งล่วงหน้า และเช็คอินออนไลน์ของเราเพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้อื่น

จัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับตัวท่าน

ตรวจสอบข้อจำกัดในการเข้า
ประเทศ และมาตรการกักตัวของ
ประเทศที่เกี่ยวข้องก่อน
การเดินทางของคุณ

ที่่เคาน์เตอร์

สวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา

*ทารกและผู้โดยสารที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพอาจได้รับการยกเว้น

เว้นระยะห่างทางกายภาพ

ทำความสะอาดมือสม่ำเสมอ

ใช้บริการเครื่องเช็คอินอัตโนมัติ และเครื่องฝากสัมภาระด้วยตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อกับผู้อื่น

พื้นที่รักษาความปลอดภัย

สวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา

*ทารกและผู้โดยสารที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพอาจได้รับการยกเว้น

เว้นระยะห่างทางกายภาพ

ทำความสะอาดมือสม่ำเสมอ

การใช้บาร์โค้ด 2 มิติ

ห้องรับรอง

สวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา

*ทารกและผู้โดยสารที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพอาจได้รับการยกเว้น

เว้นระยะห่างทางกายภาพ

ทำความสะอาดมือสม่ำเสมอ

ประตูทางออกขึ้นเครื่อง

สวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา

*ทารกและผู้โดยสารที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพอาจได้รับการยกเว้น

เว้นระยะห่างทางกายภาพ

ทำความสะอาดมือสม่ำเสมอ

บนเครื่องบิน

สวมใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลา

*ทารกและผู้โดยสารที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพอาจได้รับการยกเว้น

หลีกเลี่ยงการพูดคุย เว้นแต่จำเป็น

เก็บสัมภาระของคุณเอง

หลีกเลี่ยงการลุกออกจากที่นั่งเว้นแต่มีความจำเป็น