ข้อเสนอในเวลาจำกัด
ยกระดับความปลอดภัยและการรักษาความ ปลอดภัยขึ้นไปอีกขั้น

ลูกค้าทุกท่านบนเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL
มีสิทธิ์ได้รับ JAL Covid-19 Cover
ซึ่งเป็นความคุ้มครองในกรณีที่มีการติดเชื้อ COVID-19

JAL ได้ร่วมมือกับ Allianz Travel เพื่อมอบความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การตรวจโรค และกักตัวให้ฟรีแก่ลูกค้าในกรณีที่ลูกค้ามีผลการตรวจโควิด-19 เป็นบวกระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้ เรายังได้จัดตั้งสายด่วนให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงที่ลูกค้าสามารถติดต่อได้จากทุกแห่งทั่วโลกหากสงสัยว่าลูกค้าติดเชื้อโคโรนาไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุของโรคโควิด-19
ด้วยวิธีนี้เรามุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกคนที่จำเป็นต้องเดินทางในช่วงเวลานี้

สายด่วนความช่วยเหลือ
ให้บริการตลอด 24
ชั่วโมงสำหรับลูกค้า
ที่มีอาการที่อาจเป็นโควิด-19

JAL Covid-19 Cover Assistance

สายด่วนบริการลูกค้าให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันทั้งภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น (ใช้หมายเลขติดต่อเดียวกันสำหรับทั้งสองภาษา)

เอกสารที่ต้องใช้เมื่อติดต่อฝ่ายช่วยเหลือด้าน JAL Covid-19 Cover Assistance

  • หนังสือเดินทาง, e-ticket, บัตรผ่านขึ้นเครื่อง, ผลการตรวจเป็นบวกอย่างเป็นทางการหากท่านมีผลตรวจเป็นบวกในระหว่างการเดินทาง

การโทรจากญี่ปุ่น

หมายเลขโทรฟรี: 0120-429-256

สำหรับคำถามเกี่ยวกับการจองเที่ยวบิน โปรดติดต่อเราที่นี่

การโทรจากนอกประเทศญี่ปุ่น

สำหรับคำถามเกี่ยวกับการจองเที่ยวบิน โปรดติดต่อเราที่นี่

ไม่จำเป็นต้องสมัคร

ค่าใช้จ่ายในการตรวจ ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์
และค่าใช้จ่ายในการแยกกักตัวจะได้รับการคุ้มครอง
หากท่านตรวจโควิด-19
เป็นบวกในระหว่างการเดินทาง

คุณสมบัติและเงื่อนไข JAL Covid-19 Cover

เราจะมอบการช่วยเหลือด้านความปลอดภัยและความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางบนเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL ในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือ

ประเด็นที่ต้องคำนึงถึง

ท่านต้องติดต่อ JAL Covid-19 Cover Assistance ล่วงหน้าเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากบริการนี้ หากมีอาการที่สงสัยว่าอาจเกิดจาก COVID-19 ก่อนการตรวจและ ผลตรวจเป็นบวกด้วย

ลูกค้าที่มีสิทธิ์ใช้บริการ

ลูกค้าที่เดินทางด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย JAL ที่มีหมายเลขเที่ยวบิน JL

วันออกเดินทางที่สามารถใช้ได้

Flights that depart on/after December 23, 2020 and on/before March 31, 2022

คุ้มครองระยะเวลาใดบ้าง

31 วันหลังจากวันออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวแรกในเที่ยวบินที่ดำเนินการโดย JAL ด้วยหมายเลขเที่ยวบิน JL หรือเมื่อเข้าสู่ประเทศที่ท่านพำนักอาศัย แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน

รายละเอียดความคุ้มครอง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ปลายทางอันเกี่ยวข้องกับการตรวจ COVID-19 เป็นบวก หรือการกักตัวเมื่อได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานที่กำหนดสำหรับอาการที่น่าสงสัยต่างๆ จะได้รับความคุ้มครอง

เงื่อนไขสำหรับความคุ้มครอง

มีเงื่อนไขที่ใช้กับความคุ้มครอง โปรดตรวจสอบรายละเอียดจากคู่มือความคุ้มครอง

  • หากผลตรวจ COVID-19 เป็นบวกในต่างประเทศ JAL Covid-19 Cover จะคุ้มครองดังต่อไปนี้: ช่วยให้ท่านเดินทางกลับไปยังประเทศที่พำนักอาศัย ค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์และยา ค่าใช้จ่ายในการกักตัวในสถานที่ที่ถูกกำหนดไว้ นอกจากนี้หากเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการบินโดย JAL เที่ยวแรกของคุณออกเดินทางหลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกักตัวอันเนื่องมาจากเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย COVID-19 หรือได้รับคำแนะนำจากหน่วยงานที่กำหนดให้แยกกักตัว จะได้รับความคุ้มครอง สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ช่วยเหลือจาก JAL Covid-19 Cover และข้อจำกัดความคุ้มครอง โปรดดู JAL Covid-19 Cover Guide และคำถามที่พบบ่อย (FAQ)
  • หากท่านตรวจเจอโควิด-19 ที่เป็นผลบวก โปรดติดต่อ JAL Covid-19 Cover Assistance ทันทีตามที่รายละเอียดที่แสดงด้านล่าง ขอเรียนให้ทราบว่า การชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้กับโรงพยาบาล ศูนย์การแพทย์ หรือสถานบริการทางการแพทย์อื่นๆ โดยตรง และสิ่งที่ท่านชำระด้วยตนเองไม่สามารถเบิกคืนได้ในภายหลัง นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของ JAL Covid-19 Cover จะไม่สามารถชำระให้หรือขอคืนเงินได้
  • JAL Covid-19 Cover มีสิทธิ์ได้รับ 31 วันหลังจากวันออกเดินทางของเที่ยวบินระหว่างประเทศเที่ยวแรกที่ดำเนินการโดย JAL ด้วยหมายเลขเที่ยวบิน JL ที่ท่านใช้บริการ หากท่านกลับไปยังประเทศที่พำนักอาศัยของท่านภายใน 31 วัน ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงในเวลาดังกล่าว

JAL Covid-19 Cover Guide (เงื่อนไขของความคุ้มครอง)

หากต้องการดูเอกสาร PDF ท่านต้องติดตั้ง Adobe Reader ในคอมพิวเตอร์ของท่าน

คำถามที่พบบ่อย