ข้อจำกัดในการเข้าประเทศโดยใช้มาตรการกักตัวของแต่ละประเทศ

เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการกักกันจึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดล่วงหน้า

ข้อมูลล่าสุดบางส่วนบนเว็บไซต์ของเราอาจจะเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากอยู่ในกระบวนการแปล

หมายเหตุ

Border restrictions when entering Japan have changed.
In addition, the Japanese government has requested cooperation in easing congestion due to the increase in the number of people entering Japan.
Please be sure to check the JAL website page entitled “Notice to all passengers entering Japan.”

(สำหรับผู้โดยสารที่ต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินภายในประเทศในญี่ปุ่น)

ขณะนี้ การดำเนินขั้นตอนการเข้าประเทศอาจใช้เวลานานสำหรับผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศเนื่องจากขั้นตอนการกักตัวและมาตรการควบคุมเขตแดนอื่นๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 (อาจใช้เวลานานถึง 5 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับระดับความแออัด)
โปรดทราบว่าแม้ว่าแผนการเดินทางของท่านจะเป็นไปตามเวลาต่อเครื่องขั้นต่ำที่กำหนด แต่ท่านอาจจะยังไม่สามารถทำการต่อเครื่องได้
โปรดดูรายละเอียดที่ด้านล่าง

(นักเดินทางที่ต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินระหว่างประเทศในประเทศญี่ปุ่น)

นักเดินทางที่เดินทางมาถึงด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศและเปลี่ยนเครื่องไปยังประเทศที่สามจะต้องเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นในกรณีดังต่อไปนี้ โปรดทราบว่าโดยทั่วไปแล้ว ชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับวัตถุประสงค์ในการต่อเครื่อง
・การเปลี่ยนเครื่องระหว่างสนามบินนานาชาติโตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) และสนามบินนานาชาตินาริตะ หรือสนามบินนานานชาติคันไซ หรือสนามบินอื่นใดในประเทศญี่ปุ่น
・การเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินนานาชาตินาริตะไปยังเที่ยวบินที่ออกเดินทางในวันถัดไป

ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการกักตัว

โปรดป้อนเกณฑ์การค้นหาของคุณด้านล่างและตรวจสอบข้อมูลล่าสุด

  • การค้นหาของคุณจะถูกนำพาไปยังเว็บไซต์ Sherpa (เว็บไซต์ภายนอก) ซึ่งรวบรวมข้อกำหนดการเดินทางทั้งหมดไว้ในที่เดียว โปรดใช้ไซต์นี้ตามระเบียบที่เผยแพร่
  • ข้อมูลที่แสดงใน Sherpa อาจไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด ดังนั้นก่อนออกเดินทาง อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับสถานทูต สถานกงสุล หรือหน่วยงานด้านสุขภาพของทั้งประเทศที่ออกหนังสือเดินทางและประเทศที่คุณกำลังเดินทางไป

เกณฑ์การค้นหา

ปิด

ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการการกักตัวมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเนื่องจากลักษณะการระบาดของโรคที่พัฒนาขึ้น
เนื่องจากเอกสารการเดินทางและเอกสารการกักกันไม่สมบูรณ์ อาจไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าประเทศหรืออาจปฏิเสธการขึ้นเครื่อง
เที่ยวบินที่ให้บริการโดยสารการบินอื่น (รวมถึงเที่ยวบินร่วม) สายการบินที่ให้บริการอาจมีข้อกำหนดหรือข้อจำกัดในการขึ้นเครื่องเป็นของตนเอง โปรดอย่าลืมตรวจสอบกับสายการบินที่ให้บริการสำหรับข้อมูลล่าสุดก่อนที่จะออกเดินทาง

ที่สนามบินและบนเครื่องบิน

มาตรการในการกักตัวขั้นสูงกำลังดำเนินการที่สนามบินภูมิภาคและบนเครื่องบิน

โปรดตรวจสอบมาตรการในการกักตัวขั้นสูงที่สนามบินของภูมิภาค

  • ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ เว็บไซต์อาจไม่เป็นไปตามคำแนะนำในการเข้าถึง

บนเครื่องบิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการบนเครื่องบินอันเนื่องมาจากผลกระทบของ COVID-19

ที่สนามบินในญี่ปุ่น

สำหรับผู้เดินทางที่เข้ามาในญี่ปุ่น

เพื่อลดความแออัดอันเนื่องมาจากจำนวนผู้มาเยือนประเทศญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น รัฐบาลญี่ปุ่นจึงขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้ใช้ "Fast Track" ซึ่งจะช่วยให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับเอกสารการกักตัวล่วงหน้าผ่านแอป MySOS (แอปติดตามดูแลด้านสุขภาพและตำแหน่งของผู้มาเยือน) และข้ามขั้นตอนการยืนยันเอกสาร
(การลงทะเบียนผ่านแอปจะต้องทำอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางมาถึงตามตารางเวลาเที่ยวบิน)
โปรดดูรายละเอียดในหน้าต่อไปนี้

นักเดินทางที่มีเที่ยวบินต่อเครื่องจากประเทศญี่ปุ่น

ผู้เดินทางที่มีการเปลี่ยนเครื่องบนเส้นทางระหว่างประเทศ

ผู้เดินทางที่ไม่ได้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นและมีการเปลี่ยนเครื่องตรงไปยังประเทศที่สาม โดยการเปลี่ยนเครื่องไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารใด ๆ และผ่านการทดสอบ PCR
อย่างไรก็ตาม กรณีดังต่อไปนี้จะต้องเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น โปรดทราบว่าโดยทั่วไปแล้ว ชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับวัตถุประสงค์ในการต่อเครื่อง

  • การเปลี่ยนเครื่องระหว่างสนามบินนานาชาติโตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) และสนามบินนานาชาตินาริตะ หรือสนามบินนานานชาติคันไซ หรือสนามบินอื่นใดในประเทศญี่ปุ่น
  • ผู้เดินทางที่มีเที่ยวบินต่อออกจากสนามบินนานาชาตินาริตะในวันรุ่งขึ้น

นอกจากนี้ สำหรับผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องผ่านญี่ปุ่นไปยังประเทศอื่น โปรดดูที่ข้อมูลข้อจำกัดการเข้าประเทศสำหรับแต่ละประเทศและมาตรการการกักตัว

นักเดินทางที่ต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินภายในประเทศ

ท่านจะสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะได้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ก็ต่อเมื่อท่านเดินทางไปยังบ้านของท่านเพื่อรอเท่านั้น 
ขณะนี้ การดำเนินขั้นตอนการเข้าประเทศอาจใช้เวลานานสำหรับผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่นด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศเนื่องจากขั้นตอนการกักตัวและมาตรการควบคุมเขตแดนอื่นๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 แม้ว่าแผนการเดินทางของท่านจะเป็นไปตามเวลาต่อเครื่องขั้นต่ำที่สายการบินกำหนด แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าท่านจะไม่สามารถต่อเครื่องได้ โปรดตรวจสอบว่าได้พิจารณาแผนการเดินทางที่มีเวลาเพียงพอสำหรับการต่อเครื่อง
โปรดดูรายละเอียดที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ

หากท่านสามารถดำเนินขั้นตอนการเข้าประเทศเสร็จสิ้นล่วงหน้าโดยมีเวลาเพียงพอที่จะโดยสารเที่ยวบินที่ออกเดินทางเร็วกว่าได้ เราอาจจะสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามพนักงานของ Japan Airlines หลังจากดำเนิน ขั้นตอนการเข้าประเทศเสร็จสิ้น

การเช็คอินและการจัดการบัตรโดยสารตามข้อจำกัดในการเข้าประเทศ

ขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทาง  ทางเราอาจระงับการใช้งานฟังก์ชั่นเช็คอินทางเว็บและตู้เช็คอินด้วยตนเองในบางเส้นทาง

ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศที่สนามบินขาออกหรือขาเข้า  ท่านสามารถขอเปลี่ยนวันเดินทางหรือขอคืนเงินบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  โดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎของบัตรโดยสาร

  • หากคุณซื้อบัตรโดยสารจากช่องทางอื่น เช่น บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว โปรดติดต่อไปยังตัวแทนโดยตรง

หมายเหตุ

ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการการกักตัวของแต่ละประเทศและภูมิภาคอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ขององค์กรรัฐบาลและสถานทูตของปลายทางและประเทศและภูมิภาคที่เปลี่ยนเครื่องของท่านเพื่อดูข้อมูลล่าสุดก่อนออกเดินทาง

ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการกักตัว

เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการกักกันจึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน

  • การค้นหาของคุณจะถูกนำพาไปยังเว็บไซต์ Sherpa (เว็บไซต์ภายนอก) ซึ่งรวบรวมข้อกำหนดการเดินทางทั้งหมดไว้ในที่เดียว โปรดใช้ไซต์นี้ตามระเบียบที่เผยแพร่
  • ข้อมูลที่แสดงใน Sherpa อาจไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด ดังนั้นก่อนออกเดินทาง อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับสถานทูต สถานกงสุล หรือหน่วยงานด้านสุขภาพของทั้งประเทศที่ออกหนังสือเดินทางและประเทศที่คุณกำลังเดินทางไป

เกณฑ์การค้นหา

ปิด

ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการการกักตัวมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเนื่องจากลักษณะการระบาดของโรคที่พัฒนาขึ้น
เนื่องจากเอกสารการเดินทางและเอกสารการกักกันไม่สมบูรณ์ อาจไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าประเทศหรืออาจปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

นอกเหนือจากข้อจำกัดในการเข้าประเทศ ทาง JAL อาจใช้มาตรการพิเศษตามคำขอของแต่ละประเทศ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดด้านล่าง
เที่ยวบินที่ให้บริการโดยสารการบินอื่น (รวมถึงเที่ยวบินร่วม) สายการบินที่ให้บริการอาจมีข้อกำหนดหรือข้อจำกัดในการขึ้นเครื่องเป็นของตนเอง โปรดอย่าลืมตรวจสอบกับสายการบินที่ให้บริการสำหรับข้อมูลล่าสุดก่อนที่จะออกเดินทาง

มีบริการช่วยเหลือของ JAL ก่อนออกเดินทาง

ข้อมูลการบริการตรวจ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้โดยสารที่วางแผนเดินทางไปต่างประเทศ สถาบันทางการแพทย์ที่มีบริการตรวจ PCR แสดงไว้ที่นี่

ที่สนามบิน และบนเครื่องบินในประเทศญี่ปุ่น

มาตรการป้องกันและการร้องขอความร่วมมือสำหรับผู้โดยสารของเรา

เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงมาตรการป้องกันและสิ่งที่เราขอความร่วมมือสำหรับผู้โดยสารของเราเพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

การเช็คอินและการจัดการบัตรโดยสารตามข้อจำกัดในการเข้าประเทศ

ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทาง ทางเราอาจระงับการใช้งานของฟังก์ชั่นเช็คอินผ่านเว็บและตู้เช็คอินด้วยตนเองในบางเส้นทาง
ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศที่สนามบินขาออกหรือขาเข้า ท่านสามารถขอเปลี่ยนวันเดินทางหรือขอคืนเงินบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎของบัตรโดยสาร

  • หากคุณซื้อบัตรโดยสารจากช่องทางอื่น เช่น บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว โปรดติดต่อไปยังตัวแทนโดยตรง