ข้อจำกัดในการเข้าประเทศโดยใช้มาตรการกักตัวของแต่ละประเทศ

เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการกักกันจึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน
โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดล่วงหน้า

ข้อมูลล่าสุดบางส่วนบนเว็บไซต์ของเราอาจจะเป็นภาษาอังกฤษเนื่องจากอยู่ในกระบวนการแปล

หมายเหตุ

Boder restrictions when entering Japan have been strengthened.
Please be sure to check the JAL website page entitled “Notice to all passengers departing for Japan.”

ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการกักตัว

โปรดป้อนเกณฑ์การค้นหาของคุณด้านล่างและตรวจสอบข้อมูลล่าสุด

  • การค้นหาของคุณจะถูกนำพาไปยังเว็บไซต์ Sherpa (เว็บไซต์ภายนอก) ซึ่งรวบรวมข้อกำหนดการเดินทางทั้งหมดไว้ในที่เดียว โปรดใช้ไซต์นี้ตามระเบียบที่เผยแพร่
  • ข้อมูลที่แสดงใน Sherpa อาจไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด ดังนั้นก่อนออกเดินทาง อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับสถานทูต สถานกงสุล หรือหน่วยงานด้านสุขภาพของทั้งประเทศที่ออกหนังสือเดินทางและประเทศที่คุณกำลังเดินทางไป

เกณฑ์การค้นหา

ปิด

ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการการกักตัวมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเนื่องจากลักษณะการระบาดของโรคที่พัฒนาขึ้น
เนื่องจากเอกสารการเดินทางและเอกสารการกักกันไม่สมบูรณ์ อาจไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าประเทศหรืออาจปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

มีบริการช่วยเหลือของ JAL ก่อนออกเดินทาง

ข้อเสนอในระยะเวลาจำกัด: JAL Covid-19 Cover

ยกระดับความปลอดภัยไปอีกขั้น
ผู้โดยสารทุกคนในเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครอง JAL Covid-19 ซึ่งให้ความช่วยเหลือฟรีในกรณีที่มีการติดเชื้อ COVID-19

ที่สนามบินและบนเครื่องบิน

มาตรการในการกักตัวขั้นสูงกำลังดำเนินการที่สนามบินภูมิภาคและบนเครื่องบิน

โปรดตรวจสอบมาตรการในการกักตัวขั้นสูงที่สนามบินของภูมิภาค

  • ลิงก์จะเปิดในหน้าต่างใหม่ เว็บไซต์อาจไม่เป็นไปตามคำแนะนำในการเข้าถึง

บนเครื่องบิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการบนเครื่องบินอันเนื่องมาจากผลกระทบของ COVID-19

ที่สนามบินในญี่ปุ่น

สำหรับผู้เดินทางที่เข้ามาในญี่ปุ่น

กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการขอให้คุณดำเนินการดังต่อไปนี้ก่อนและหลังการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นได้กำหนดมาตรการใหม่และมาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในประเทศญี่ปุ่น
เราขอแนะนำให้ผู้โดยสารทุกท่านที่ออกเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นตรวจสอบเว็บไซต์ผ่านลิงก์ดังต่อไปนี้

ผู้เดินทางที่มีเที่ยวบินต่อจากญี่ปุ่น (ระหว่างประเทศและในประเทศ)

ผู้เดินทางที่มีการเปลี่ยนเครื่องบนเส้นทางระหว่างประเทศ

ผู้เดินทางที่ไม่ได้เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นและมีการเปลี่ยนเครื่องตรงไปยังประเทศที่สาม โดยการเปลี่ยนเครื่องไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารใด ๆ และผ่านการทดสอบ PCR
อย่างไรก็ตามในกรณีต่อไปนี้จำเป็นต้องเข้าประเทศญี่ปุ่น โปรดทราบว่าชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศต้องห้ามจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น

  • รับส่งระหว่างสนามบินนานาชาติโตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) และสนามบินนานาชาตินาริตะ
  • ผู้เดินทางที่มีเที่ยวบินต่อออกจากสนามบินนานาชาตินาริตะในวันรุ่งขึ้น

นอกจากนี้ สำหรับผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่องผ่านญี่ปุ่นไปยังประเทศอื่น โปรดดูที่ข้อมูลข้อจำกัดการเข้าประเทศสำหรับแต่ละประเทศและมาตรการการกักตัว

ผู้เดินทางที่มีการต่อเที่ยวบินภายในประเทศ

นักเดินทางทุกท่านที่เดินทางมาถึงด้วยเที่ยวบินระหว่างประเทศจะต้องเข้าพักที่สถานที่ที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่หัวหน้ากักตัว (เช่น ที่บ้าน) เป็นเวลา 14 วันนับจากวันถัดไปที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น นักเดินทางจะต้องไม่ใช้บริการขนส่งสาธารณะ (รวมถึงเที่ยวบินภายในประเทศ) เพื่อไปยังสถานที่กักตัวที่กำหนดไว้จากสนามบิน ดังนั้น การต่อเครื่องไปยังเที่ยวบินภายในประเทศสามารถทำได้ตั้งแต่วันที่ 15 หลังจากการกักตัวครบกำหนด 14 วันแล้ว
นอกจากนี้ หากท่านมีใบรับรองการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องที่ได้รับการอนุมัติโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ให้ทำการตรวจด้วยตนเองในวันที่/หลังจากวันที่ 10 หลังจากที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น และรายงานผลการตรวจที่เป็นลบให้กับกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ (ศูนย์ดูแลด้านสาธารณสุขสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าจากต่างประเทศ) ซึ่งอาจทำให้ช่วงเวลาที่ต้องรอบางส่วนของท่านย่นเวลาลง หากช่วงเวลากักตัวของท่านย่นเวลาลง ท่านจะสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะได้ ซึ่งรวมถึงเที่ยวบินภายในประเทศ
โปรดดู "สำหรับผู้เดินทางที่เข้ามาในญี่ปุ่น" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเรียนให้ทราบว่าตารางเที่ยวบินอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินก่อนออกเดินทาง

การเช็คอินและการจัดการบัตรโดยสารตามข้อจำกัดในการเข้าประเทศ

ขอเรียนให้ทราบว่าเนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทาง  ทางเราอาจระงับการใช้งานฟังก์ชั่นเช็คอินทางเว็บและตู้เช็คอินด้วยตนเองในบางเส้นทาง

ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศที่สนามบินขาออกหรือขาเข้า  ท่านสามารถขอเปลี่ยนวันเดินทางหรือขอคืนเงินบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย  โดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎของบัตรโดยสาร

  • หากคุณซื้อบัตรโดยสารจากช่องทางอื่น เช่น บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว โปรดติดต่อไปยังตัวแทนโดยตรง

หมายเหตุ

WHO ได้กำหนด "การกลายพันธุ์ที่น่ากังวล" สายพันธุ์ใหม่ (Omicron) ของ COVID-19 และข้อจำกัดการเข้าประเทศและกฎในการกักตัวของแต่ละประเทศและภูมิภาคอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ขององค์กรรัฐบาลและสถานทูตของประเทศปลายทางและประเทศที่มีการต่อเครื่องเพื่อดูข้อมูลล่าสุดก่อนเดินทาง

ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการกักตัว

เนื่องจากสถานการณ์การติดเชื้อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการกักกันจึงมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน

  • การค้นหาของคุณจะถูกนำพาไปยังเว็บไซต์ Sherpa (เว็บไซต์ภายนอก) ซึ่งรวบรวมข้อกำหนดการเดินทางทั้งหมดไว้ในที่เดียว โปรดใช้ไซต์นี้ตามระเบียบที่เผยแพร่
  • ข้อมูลที่แสดงใน Sherpa อาจไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด ดังนั้นก่อนออกเดินทาง อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลล่าสุดกับสถานทูต สถานกงสุล หรือหน่วยงานด้านสุขภาพของทั้งประเทศที่ออกหนังสือเดินทางและประเทศที่คุณกำลังเดินทางไป

เกณฑ์การค้นหา

ปิด

ข้อจำกัดการเข้าประเทศและมาตรการการกักตัวมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งเนื่องจากลักษณะการระบาดของโรคที่พัฒนาขึ้น
เนื่องจากเอกสารการเดินทางและเอกสารการกักกันไม่สมบูรณ์ อาจไม่ได้รับอนุญาติให้เข้าประเทศหรืออาจปฏิเสธการขึ้นเครื่อง

นอกเหนือจากข้อจำกัดในการเข้าประเทศ ทาง JAL อาจใช้มาตรการพิเศษตามคำขอของแต่ละประเทศ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดด้านล่าง

มีบริการช่วยเหลือของ JAL ก่อนออกเดินทาง

ข้อเสนอในระยะเวลาจำกัด: JAL Covid-19 Cover

ยกระดับความปลอดภัยไปอีกขั้น
ผู้โดยสารทุกคนในเที่ยวบินระหว่างประเทศของ JAL มีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครอง JAL Covid-19 ซึ่งให้ความช่วยเหลือฟรีในกรณีที่มีการติดเชื้อ COVID-19

ข้อมูลการบริการตรวจ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับผู้โดยสารที่วางแผนเดินทางไปต่างประเทศ สถาบันทางการแพทย์ที่มีบริการตรวจ PCR แสดงไว้ที่นี่

ที่สนามบิน และบนเครื่องบินในประเทศญี่ปุ่น

มาตรการป้องกันและการร้องขอความร่วมมือสำหรับผู้โดยสารของเรา

เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงมาตรการป้องกันและสิ่งที่เราขอความร่วมมือสำหรับผู้โดยสารของเราเพื่อช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

การเช็คอินและการจัดการบัตรโดยสารตามข้อจำกัดในการเข้าประเทศ

ขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทาง ทางเราอาจระงับการใช้งานของฟังก์ชั่นเช็คอินผ่านเว็บและตู้เช็คอินด้วยตนเองในบางเส้นทาง
ผู้โดยสารที่ถูกปฏิเสธในการเข้าประเทศที่สนามบินขาออกหรือขาเข้า ท่านสามารถขอเปลี่ยนวันเดินทางหรือขอคืนเงินบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎของบัตรโดยสาร

  • หากคุณซื้อบัตรโดยสารจากช่องทางอื่น เช่น บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว โปรดติดต่อไปยังตัวแทนโดยตรง