ข้อมูลเกี่ยวกับสนามบิน
มาตรการการป้องกันบนเครื่องบินและที่สนามบิน และข้อจำกัดการเข้าประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบินและการเปลี่ยนแปลงตารางการบิน การเปลี่ยนแปลงการให้บริการภายในห้องรับรองและบนเครื่องของเรา และข้อจำกัดในการเข้าประเทศและมาตรการฆ่าเชื้อ

เที่่ยวบินระหว่างประเทศ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน การลดความถี่ของเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงตารางการบินและบริการที่ไม่ได้กำหนดไว้ในเส้นทางภายในประเทศเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19

การเปลี่ยนแปลงตารางการบิน

ค้นหาเวลาเข้าและออกเดินทางแบบสด

ให้บริการตั้งแต่ 2 วันก่อนถึงวันขึ้นเครื่อง

ข้อจำกัดในการเข้าประเทศและมาตรการกักกัน

แต่ละประเทศได้มีการอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดในการเข้าประเทศ หรือมาตรการกักกันในแต่ละวันอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
มีรายงานของผู้โดยสารที่ไม่สามารถเข้าประเทศ หรือถูกปฏิเสธการขึ้นเครื่องจากสายการบินอื่นในสนามบินที่มาต่อเครื่องแม้จะมีเอกสารการเดินทาง
ผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากสถานทูต  สถานกงสุล  และองค์กรณ์สุขภาพของประเทศปลายทาง

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการบริการในเที่ยวบินเนื่องจากผลกระทบของ COVID-19

เที่่ยวบินระหว่างประเทศ

ทุกชั้นโดยสาร

เราได้หยุดรับเงินสดสำหรับการจำหน่ายสินค้าในเที่ยวบินชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2020 หากผู้โดยสารสนใจที่จะเลือกซื้อสิ้นค้าในเที่ยวบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินจะนำสินค้าเหล่านั้นไปให้ผู้โดยสาร โปรดสอบถามพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

  • รูปแบบการชำระเงินที่ยอมรับ: บัตรเครดิต คูปอง JAL JAL Travel Coupons และบัตรของขวัญ JAL

เฟิร์สคลาส ชั้นธุรกิจ และชั้นประหยัด

เฟิร์สคลาส
เราได้หยุดให้บริการนิตยสารชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2020
บริการผ้าขนหนูเช็ดมือของเราได้เปลี่ยนไปเป็นผ้าขนหนูเปียกบรรจุสำเร็จแบบใช้แล้วทิ้งเป็นการชั่วคราว
เมนูอาหารจานเดียวบางรายการมีการยกเลิกการให้บริการหรือเปลี่ยนเป็นเมนูที่ง่ายขึ้น
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในการส่งมอบบริการ

ชั้นธุรกิจ
เราได้หยุดให้บริการนิตยสารชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2020
บริการผ้าขนหนูเช็ดมือของเราได้เปลี่ยนไปเป็นผ้าขนหนูเปียกบรรจุสำเร็จแบบใช้แล้วทิ้งเป็นการชั่วคราว
มีการห่อหรือเสิร์ฟอาหารแต่ละเมนูพร้อมฝาปิด
รูปแบบการบริการมีการเปลี่ยนแปลงจากจานไปเป็นถาด
เมนูอาหารจานเดียวบางรายการมีการยกเลิกการให้บริการหรือเปลี่ยนเป็นเมนูที่ง่ายขึ้น

ชั้ั้นประหยัด
อาหารจะถูกห่อหุ้มหรือเสิร์ฟเป็นรายบุคคลพร้อมฝาปิด

ข้อมููลที่สนามบินและสาขาต่างๆ

เวลาทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินเที่ยวบินระหว่างประเทศ

เพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส เวลาทำการของเคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบินต่างๆ จะมีการเปลี่ยนแปลง