ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว:
ไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

การช่วยเหลือ และการบริการ

จองใหม่ได้ฟรีเพื่ออิสระที่เหนือกว่า

เพื่อให้ลูกค้าของเราเดินทางด้วยความอุ่นใจกับฟรีค่าเปลี่ยนวัน  โดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎพื้นฐานอัตราค่าโดยสารระหว่างประเทศในปัจจุบันทั้งหมด

ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบิน และการเข้าประเทศ

การจำกัดการเข้าประเทศ   การกักตัว  การฆ่าเชื้อ

ข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติอื่นๆ สำหรับการเดินทางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

การเปลี่ยนแปลงตารางการบิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตารางการบิน การลดความถี่ของเที่ยวบิน และการยกเลิกเที่ยวบินอันเนื่องมาจาก COVID-19

การยกเลิกบัตรโดยสาร/การขอคืนเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการยกเลิกบัตรโดยสาร หรือการขอคืนเงินอันเนื่องมาจาก COVID-19

JAL FlySafe มาตรการทางด้านสุขอนามัย และข้อปฏิบัติของผู้โดยสาร

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสาร

ในการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ผู้โดยสารจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยในระหว่างเที่ยวบินตลอดการเดินทาง เพื่อคงไว้ซึ่งสุขอนามัยที่ดีระหว่างผู้โดยสาร และพนักงานที่สนามบินอย่างปลอดภัย

มาตรการของ JAL สำหรับการเดินทางอย่างปลอดภัย

การประกาศเกี่ยวกับข้อมูลมาตรฐานความปลอดภัย และการรักษาสุขอนามัยที่ดีขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 รวมถึง "การหมุนเวียนอากาศในเครื่องบิน" "การฆ่าเชื้อในห้องโดยสารเครื่องบิน" และ "การสวมใส่หน้ากากอนามัยของเจ้าหน้าที่สนามบิน และลูกเรือในห้องโดยสาร"

ในห้องโดยสาร และที่สนามบิน

ข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนภายในห้องโดยสาร และที่สนามบินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

JAL MILEAGE BANK

ไมล์สะสม  คะแนน e JAL  และคูปอง JAL

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสำหรับไมล์สะสมที่หมดอายุ คะแนน e JAL และคูปอง JAL

มาตราการทางด้านสุขอนามัย COVID -19 ของ JAL ที่ได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำ

JAL เป็นสายการบินแรกในญี่ปุ่นที่ได้รับ Diamond Certification จาก APEX Health Safety ที่สนับสนุนโดย SimpliFlying (COVID-19 Health Safety Audit for Airlines)

JAL ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจาก SKYTRAX ด้านความปลอดภัยจากโควิด-19