ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น เริ่มมีนาคม พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 4 มี.ค. 65)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ญี่ปุ่นได้ผ่อนคลายมาตรการในการเข้าประเทศ ขอแจ้งให้ทราบการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของการกักตัว และการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ

1. การกักตัวหลังเดินทางเข้าประเทศ

สถานที่และระยะเวลาสำหรับการกักตัวอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศ/ภูมิภาคที่คุณเคยพัก และไม่ว่าคุณจะได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 สามครั้งหรือไม่

Please scroll horizontally.

Vaccination Quarantine after arrival
Passengers who have stayed in the designated countries/regions Not fully vaccinated 3-day quarantine at a designated facility and a negative test result at the facility required. If the results are negative, no further quarantine is needed.
Vaccinated 3 times and holding a valid vaccination certificate 3-day home quarantine and a negative result from a self-administered test is required. 7-day home quarantine is required if you are not taking a test.
Passengers who have not stayed in the designated countries/regions Not fully vaccinated 3-day home quarantine and a negative result from a self-administered test is required. 7-day home quarantine is required if you are not taking a test.
Vaccinated 3 times and holding a valid vaccination certificate Quarantine not required

ลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศ/ภูมิภาคต่อไปนี้จะต้องกักตัวในสถานที่ที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ

ข้อกำหนดของใบรับรองในการฉีดวัคซีนที่ถูกต้องเมื่อเข้าประเทศญี่ปุ่น

เงื่อนไขการเข้าเกณฑ์ช่วงกักตัวที่ผ่อนคลาย

2. การใช้ระบบขนส่งสาธารณะหลังเข้าประเทศ

อนุญาตให้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อเดินทางไปยังที่พักสำหรับการกักตัว มาตรการนี้สามารถนำไปปฏิบัติแม้ว่าจะอยู่ในช่วงกักตัวที่บ้านก็ตาม

3. มาตรการเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติ

การเข้าประเทศของชาวต่างชาติ การเข้าประเทศเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการท่องเที่ยวนั้นสามารถได้รับการพิจารณาและรับอนุญาตภายใต้การควบคุมของผู้รับผิดชอบระหว่างอยู่ในญี่ปุ่น

ข้อมูลในหน้านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการตัดสินใจของรัฐบาล หากคุณมีแผนการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น โปรดตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุดด้วยตนเอง