สิ้นสุดมาตรการควบคุมเขตแดนชั่วคราวในการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น (อัพเดตวันที่ 8 พฤษภาคม 2566)

เนื่องจากการจัดประเภทโควิด-19 ภายใต้กฎหมายควบคุมโรคติดต่อมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 มาตรการควบคุมเขตแดนทั้งหมด รวมถึงมาตรการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ถูกยกเลิกในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 อย่างไรก็ตาม มาตรการการกักกันในระหว่างการเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นอาจเข้มงวดขึ้นตามความจำเป็นหากมีการแพร่ระบาดในต่างประเทศ

โปรดตรวจสอบที่ข้อมูลด้านล่างเพื่อดูรายละเอียด

  • ภาษาอังกฤษเท่านั้น