สายเรียกเข้าทางคอลเซนเตอร์ของ JAL เพิ่มมากขึ้น

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของ JAL Group

รอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดสายพันธุ์ใหม่ Omicron ของ coronavirus เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล ทำให้มีสายเรียกเข้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดการเดินทางล่าสุด อาจส่งผลทำให้ท่านต้องรอสายนานขึ้นเมื่อติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่คอลเซนเตอร์ของ JAL ทางสายการบินฯ ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณล่วงหน้า

สำหรับการจองใหม่ การเปลี่ยนแปลง และการขอคืนเงิน

  • ขณะนี้มีการจำกัดจำนวนคนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากข้อจำกัดที่เพิ่มขึ้นที่กำหนดโดยรัฐบาลญี่ปุ่น ตามคำแนะนำของกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง และการท่องเที่ยว (MLIT) สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ได้หยุดทำการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย JAL ทั้งหมดที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 เนื่องจากการเสริมสร้างมาตรการควบคุมการเข้าประเทศใหม่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดสายพันธุ์ใหม่ Omicron Covid-19 อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้ว เราจึงได้กลับมาดำเนินการขายบางส่วนอีกครั้ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดเหล่านี้ โปรดดูที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ
  • ลูกค้าที่เปลี่ยนเครื่องเพียงญี่ปุ่นโดยไม่ได้เข้าประเทศสามารถดำเนินการจองเที่ยวบินระหว่างประเทศที่ดำเนินการโดย JAL ที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่นโดยเป็นส่วนหนึ่งของกำหนดการเดินทางต่อเครื่องเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินร่วมที่ให้บริการโดยสายการบินอื่น โปรดติดต่อสายการบินที่ให้บริการ
  • สามารถขอคืนเงินได้หากข้อบังคับของรัฐบาลห้ามไม่ให้คุณเดินทางภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ด้านล่าง:
    ・ก่อนเที่ยวบินแรกของคุณ: ภายในหนึ่งปีและ 30 วัน* หลังจากวันที่ออกบัตรโดยสาร (*1)
    ・หลังเที่ยวบินแรกของคุณ: ภายในหนึ่งปีและ 30 วันหลังจากเที่ยวบินแรกในกำหนดการเดินทางของคุณ
  1. หากคุณมีบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลของสายการบินพันธมิตร JMB หรือบัตรโดยสารรางวัล oneworld โปรดติดต่อเราภายในหนึ่งปีหลังจากวันที่ออกบัตรโดยสาร
  • หากคุณซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทนการท่องเที่ยว หรือแหล่งอื่นที่ไม่ใช่ JAL โปรดติดต่อสถานที่ที่คุณซื้อบัตรโดยสาร

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์