เที่ยวบินรับส่งคนไทยกลับประเทศจากโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นของ JAL

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ประเทศไทยยังคงมาตราการห้ามอากาศยานขนส่งบุคคลทำการบินเข้าประเทศไทยในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564  นี้
ทางสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ยังคงให้ความร่วมมือกับทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อจัดเที่ยวบินพิเศษเป็นการชั่วคราวในการรับส่งคนไทยที่มีความประสงค์เร่งด่วน หรือมีความต้องการกลับประเทศไทย
โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังนี้

Please scroll horizontally.

วันที่ออกเดินทาง หมายเลขเที่ยวบิน สนามบินต้นทาง / เวลา สนามบินปลายทาง / เวลา
23 มิ.ย.64 JL031 สนามบินฮาเนดะ / 11.15 น. กรุงเทพ / 15.40 น.
  • เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนในการขอเดินทางกลับไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ JAL

ท่านที่มีความประสงค์จะกลับไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ JAL  จะต้องทำการลงทะเบียนและแนบเอกสารตามลิงก์ 
ที่แจ้งไว้ในเพจของสถานทูตซึ่งต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง 8 วัน 
และต้องปฏิบัติตามมาตราการที่ทางรัฐบาลไทยบังคับใช้หลังเดินทางมาถึงประเทศไทย

บัตรโดยสาร

กรณีมีบัตรโดยสาร JAL แล้ว

ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารของ JAL อยู่แล้ว  โปรดติดต่อสายการบินฯ หรือติดต่อเอเย่นต์ที่ท่านซื้อบัตรโดยสาร
เพื่อทำการเปลี่ยนเที่ยวบินและวันเดินทางให้ตรงกับเที่ยวบินพิเศษ JAL ที่ท่านต้องการ 
(อาจต้องชำระส่วนต่างของอัตราค่าโดยสารเพิ่ม)

กรณียังไม่มีบัตรโดยสาร JAL

ท่านสามารถซื้อบัตรโดยสารได้จากเจแปนแอร์ไลน์โดยตรง ทั้งผ่านทางเว็บไซต์  หรือผ่านทางเจ้าหน้าที่คอลเซนเตอร์ของ JAL
หรือผ่านทางเอเย่นต์ของท่าน

หมายเหตุ

เนื่องจากที่นั่งบนเที่ยวบินพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด และต้องเป็นตามที่ทางสถานเอกอัครราชทูตฯกำหนด
ทางสายการบินจะแจ้งให้ทราบหากมีเที่ยวบินพิเศษในภายหลัง

วันที่ 3มิถุนายน พ.ศ 2564
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

3 สิทธิพิเศษสู่อเมริกา

เดินทางอย่างอุ่นใจกับฟรีค่าเปลี่ยนวัน

สิ่งสำคัญของเราคือความสงบสุขในใจของคุณ