เที่ยวบินรับส่งคนไทยและชาวต่างชาติในอเมริกากลับประเทศไทยของ JAL ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ประเทศไทยยังคงมาตราการห้ามอากาศยานขนส่งบุคคลทำการบินเข้าประเทศไทยในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 นี้
ทางสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ยังคงให้ความร่วมมือกับทางสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ
โดยจัดเที่ยวบินพิเศษเป็นการชั่วคราวในการรับส่งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีความประสงค์เร่งด่วนในการกลับไทย หรือมีความจำเป็นในการเข้าประเทศไทย โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังนี้

Please scroll horizontally.

วันที่ออกเดินทาง หมายเลขเที่ยวบิน สนามบินต้นทาง / เวลา สนามบินปลายทาง / เวลา
17 ส.ค. 63 JL7015 หรือ
AA169
LAX / 01.35 น. HND / 04.45+1 น.
18 ส.ค. 63 JL031
หรือAA8433
HND / 11.15 น. BKK / 15.40 น.
24 ส.ค. 63 JL7015
หรือAA169
LAX / 01.35 น. HND / 04.45+1 น.
25 ส.ค. 63 JL031 หรือ
AA8433
HND / 11.15 น. BKK / 15.40 น.
  • เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนในการเดินทางกลับไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ JAL

ท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ JAL จะต้องทำการลงทะเบียน และแนบเอกสาร
ตามลิงก์ที่ทางสถานเอกอัครราชทูตฯ แจ้งไว้ในเพจของสถานทูต และต้องปฏิบัติตามมาตราการที่ทาง
รัฐบาลไทยบังคับใช้หลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทย ตามลิงก์ด้านล่าง

สำหรับชาวต่างชาติที่มีความจำเป็นในการเข้าประเทศไทย  โปรดอ่านรายละเอียดในเพจของสถานทูตฯ
ตามลิงก์ด้านล่างนี้

บัตรโดยสาร

หลังจากที่ดำเนินการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการเดินทางกลับไทยผ่านทางลิงก์ด้านบนเป็นที่เรียบร้อย
ท่านสามารถติดต่อโดยตรงกับฝ่ายบริการลูกค้าของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ 
อีเมล: bkkrr.jal@jal.com (สำหรับการจองที่นั่งบนเที่ยวบินรับส่งคนไทยกลับประเทศเท่านั้น)
โทรศัพท์: 02-131-3300 
[วันและเวลาทำการ: จ.-ศ. เวลา 08:00-17:00 น. ยกเว้น ส./อา/วันหยุดนักขัตฤกษ์]

ราคาบัตรโดยสาร

ชั้นประหยัด ราคาเริ่มต้นที่ $1,000 (ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ)
ชั้นธุรกิจ      ราคาเริ่มต้นที่ $2,500 (ไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ)

หมายเหตุ

เนื่องจากที่นั่งบนเที่ยวบินพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด และต้องเป็นตามเงื่อนไขของทางสถานเอกอัครราชทูตฯ
สายการบินฯ จะแจ้งให้ทราบหากมีเที่ยวบินพิเศษในภายหลัง

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

เดินทางอย่างอุ่นใจกับฟรีค่าเปลี่ยนวัน

เพื่อให้ลูกค้าของเราเดินทางด้วยความอุ่นใจ ฟรีค่าเปลี่ยนวันโดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎพื้นฐานในอัตราค่าโดยสารระหว่างประเทศทั้งหมดในปัจจุบัน

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้โดยสาร

แนวทางและข้อกำหนดใหม่สำหรับผู้โดยสารในการตอบสนองต่อ COVID-19

สิ่งสำคัญของเราคือความสงบสุขในใจของคุณ