เที่ยวบินรับส่งคนไทยกลับประเทศจากโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นของ JAL

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ประเทศไทยยังคงมาตราการห้ามอากาศยานขนส่งบุคคลทำการบินเข้าประเทศไทยในเดือนกันยายน พ.ศ. 2563  นี้
ทางสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ยังคงให้ความร่วมมือกับทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เพื่อจัดเที่ยวบินพิเศษเป็นการชั่วคราวในการรับส่งคนไทยที่มีความประสงค์เร่งด่วน หรือมีความต้องการกลับประเทศไทย โดยมีรายละเอียดเที่ยวบินดังนี้

Please scroll horizontally.

วันที่ออกเดินทาง หมายเลขเที่ยวบิน สนามบินต้นทาง / เวลา สนามบินปลายทาง / เวลา
9 ก.ย. 63 JL031 สนามบินฮาเนดะ / 12.00 น. กรุงเทพ / 16.25 น.
23 ก.ย. 63 JL031 สนามบินฮาเนดะ / 12.00 น. กรุงเทพ / 16.25 น.
  • เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนในการขอเดินทางกลับไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ JAL

ท่านที่มีความประสงค์จะกลับไทยด้วยเที่ยวบินพิเศษ JAL จะต้องทำการลงทะเบียน
และแนบเอกสารตามลิงก์ที่ทางสถานเอกอัครราชทูตแจ้งไว้ในเพจของสถานทูต
และต้องปฏิบัติตามมาตราการที่ทางรัฐบาลไทยบังคับใช้หลังเดินทางมาถึงประเทศไทย

บัตรโดยสาร

ผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารของ JAL อยู่แล้ว  เพียงแค่ใส่หมายเลขเที่ยวบินเดิม 
วันที่เดินทางเดิม หมายเลขบัตรโดยสารที่ถืออยู่  แล้วข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ
จากนั้นทางสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานงานติดต่อมาทาง JAL
เพื่อเปลี่ยนเที่ยวบินให้กับท่านและจะแจ้งให้ท่านทราบภายหลังหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เติม  สำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่มีบัตรโดยสาร JAL 
ท่านสามารถติดต่อซื้อบัตรโดยสารได้ที่ฝ่ายบริการของ JAL 

หมายเหตุ

เนื่องจากที่นั่งบนเที่ยวบินพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด
และต้องเป็นตามที่ทางสถานเอกอัครราชทูตฯกำหนด
ทางสายการบินจะแจ้งให้ทราบหากมีเที่ยวบินพิเศษในภายหลัง

วันที่ 24 สิงหาคม 2563
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

เดินทางอย่างอุ่นใจกับฟรีค่าเปลี่ยนวัน

เพื่อให้ลูกค้าของเราเดินทางด้วยความอุ่นใจ ฟรีค่าเปลี่ยนวันโดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎพื้นฐานในอัตราค่าโดยสารระหว่างประเทศทั้งหมดในปัจจุบัน

การกลับมาของเที่ยวบินสำหรับเส้นทางจากเอเชีย

สิ่งสำคัญของเราคือความสงบสุขในใจของคุณ