เปลี่ยนฟรีโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

การบริการนี้จะสิ้นสุดสำหรับบัตรโดยสารที่ออกภายในหรือก่อนวันที่ 31ตุลาคม2022

เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารของเรา และเพิ่มความอุ่นใจในการเดินทางกับเราให้มากขึ้น
ลูกค้าสามารถจองการเดินทางล่วงหน้าได้สูงสุด 360 วัน และอุ่นใจกับการเปลี่ยนแปลงวันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแบบไม่จำกัดภายในระยะเวลาที่กำหนด

 • หากการเดินทางของคุณได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงตารางการบิน หรือข้อจำกัดการเข้าเมือง คุณอาจเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการจองเที่ยวบินได้ฟรี โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง
 • หากคุณซื้อบัตรโดยสารจากช่องทางอื่น เช่น บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยว โปรดติดต่อไปยังตัวแทนโดยตรง

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนฟรี

วันที่ออกบัตรโดยสาร

บัตรโดยสารระหว่างประเทศที่ออกระหว่างวันที่ 11 มิ.ย. 20 ถึง วันที่ 31 ต.ค. 22

ประเภทบัตรโดยสารที่มีสิทธิ์

 • ค่าโดยสารที่เริ่มต้นเดินทางจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปยัง ฮาวาย
 • บริการนี้จะสิ้นสุดสำหรับบัตรโดยสารจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียใต้ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น บัตรโดยสารที่ออกใน/ก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 22
 • ประเภทของค่าโดยสาร สแตนดาร์ด เซฟเวอร์ สเปเชียล เซฟเวอร์
 • ไม่สามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารรางวัล และค่าโดยสารเที่ยวเดียวของ JMB
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับตั๋วของ JAL Dynamic Package / JAL Vacations package.
 • หากราคาค่าโดยสารมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนต่างของราคาจะต้องถูกชำระ
 • นโยบายพิเศษสำหรับฟรีค่าเปลี่ยน จะไม่ปรากฏอยู่ในกฎค่าโดยสารที่แสดงบนหน้าจอ "รายละเอียดการจอง" เมื่อทำการจองครั้งแรกหรือหลังจากเสร็จสิ้นการจอง หากตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ใช้กฎการเปลี่ยนแปลงฟรี

ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงการจองฟรีได้กี่ครั้ง?

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงฟรีแบบไม่จำกัดในช่วงเวลาที่ระบุไว้ด้านบน (*1) การจองสามารถทำล่วงหน้าได้สูงสุด 360 วัน

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม

วันที่ร้องขอเปลี่ยนการเดินทาง เที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
เที่ยวบินแรก เที่ยวบินที่สอง และเที่ยวบินลำดับถัดไป
ภายในระยะเวลาที่กำหนด (*1) ฟรีค่าเปลี่ยน (ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เปลี่ยน) ฟรีค่าเปลี่ยน (ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เปลี่ยน)

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนอกเหนือช่วงเวลาที่กำหนด (*1) มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงฟรีได้หนึ่งครั้งในส่วนเที่ยวบินแรก และการเปลี่ยนแปลงฟรีแบบไม่จำกัดสำหรับส่วนเที่ยวบินถัดไป

กรุณาเลื่อนไปทางขวาเพื่อมุมมองเพิ่มเติม

วันที่ร้องขอเปลี่ยนการเดินทาง เที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
เที่ยวบินแรก เที่ยวบินที่สอง และเที่ยวบินลำดับถัดไป
นอกเหนือระยะเวลาที่กำหนด (*1) การเปลี่ยนแปลงครั้งแรก:
ฟรีค่าเปลี่ยน
ฟรีค่าเปลี่ยน (ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เปลี่ยน) (*3)
การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สอง และครั้งต่อไป:
เป็นไปตามกฎ (*2) ของประเภทค่าโดยสารที่ใช้หลังจากได้ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกแล้ว
 1. โปรดดูที่คอลัมน์ "วันที่ออกบัตรโดยสาร" ด้านบน
 2. กฎของค่าโดยสารที่ใช้หลังจากทำการเปลี่ยนแปลง อาจอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงโดยมีค่าธรรมเนียม หรือไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงเลย โปรดตรวจสอบกฎของค่าโดยสารที่ใช้เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง
 3. หากการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบินแรก กฎอาจอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีค่าธรรมเนียมหรืออาจไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงเลย โปรดตรวจสอบกฎของค่าโดยสารที่ใช้เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง

วิธีการเปลี่ยนแปลงการจองผ่านทางออนไลน์

คุณสามารถเปลี่ยนการจองของคุณได้ฟรีบนเว็บไซต์ JAL ผ่าน “จัดการการจอง” ก่อนวันออกเดินทางของเที่ยวบินเดิม
นโยบายการเปลี่ยนฟรีโดยไม่จำกัดนี้ จะไม่ปรากฏในกฎค่าโดยสารที่แสดงบนหน้าจอ "รายละเอียดการจอง"
การจองผ่าน เว็บไซต์ของ JALสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนถึง 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

ประกาศ

 • หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทางเดิม ไม่สามารถนำกฎการเปลี่ยนแปลงฟรีมาใช้ได้
 • หากมีการซื้อบัตรโดยสารที่มีการจำกัดวันเดินทาง และต่อมาเปลี่ยนเป็นวันเดินทางที่อยู่นอกช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต จะมีการเรียกเก็บส่วนต่างของค่าโดยสารพร้อมกับการเปลี่ยนกฎของประเภทบัตรโดยสาร
 • การขอคืนเงิน ขึ้นอยู่กับกฎของค่าโดยสารที่ซื้อ
  นโยบายการเปลี่ยนฟรีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของรัฐบาล

6/23/2022
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

3 สิทธิพิเศษสู่อเมริกา

ข้อมููลในการต่อเครื่องภายในประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลสำหรับการเดินทางล่าสุดที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19