เปลี่ยนฟรีโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งสำหรับการเดินทางไม่เกินวันที่ 30 พ.ย. 21 นี้

เพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารของเรา และเพิ่มความอุ่นใจในการเดินทางกับเราให้มากขึ้น
JAL ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนวันสำหรับอัตราค่าโดยสารระหว่างประเทศทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงกฎค่าโดยสารเดิมของการจอง ผู้โดยสารสามารถวางแผนการจองล่วงหน้า และอุ่นใจในการเดินทางกับนโยบายฟรีค่าเปลี่ยนวันแบบไม่จำกัด

 • หากการเดินทางของคุณได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงตารางการบิน หรือข้อจำกัดการเข้าเมือง คุณอาจเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการจองเที่ยวบินได้ฟรี โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนฟรี

วันที่ออกบัตรโดยสาร

บัตรโดยสารระหว่างประเทศทั้งหมดที่ออกระหว่างวันที่ 11 มิ.ย. 20 ถึง วันที่ 30 พ.ย. 21

 • ค่าโดยสารจากอินโดนีเซียไปญี่ปุ่น สามารถใช้ได้หากวันที่ออกบัตรโดยสารอยู่ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. 20 ถึง 30 พ.ย. 21

ประเภทบัตรโดยสารที่มีสิทธิ์

 • ประเภทของค่าโดยสาร สแตนดาร์ด เซฟเวอร์ สเปเชียล เซฟเวอร์
 • ไม่รวมค่าโดยสารจากญี่ปุ่นไปยังนิวแคลิโดเนีย
 • ไม่สามารถใช้ได้กับบัตรโดยสารรางวัล และค่าโดยสารเที่ยวเดียวของ JMB
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับตั๋วของ JAL Dynamic Package / JAL Vacations package
 • หากราคาค่าโดยสารมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนต่างของราคาจะต้องถูกชำระ
 • แม้ในกรณีของค่าโดยสารที่มีสิทธิ์ เงื่อนไขนี้จะไม่ปรากฏในกฎของค่าโดยสารที่แสดงบนหน้าจอ "รายละเอียดการจอง" ในขณะทำการจองหรือหลังจากทำการจองเสร็จสิ้น โปรดอ้างอิงข้อมูลดังต่อไปนี้สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับค่าโดยสารที่มีสิทธิ์และเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลง

ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงการจองฟรีได้กี่ครั้ง?

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์สามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้โดยไม่จำกัด จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 21 และสามารถจองล่วงหน้าได้สูงสุด 360 วัน

Please scroll horizontally.

วันที่ร้องขอเปลี่ยนการเดินทาง เที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
เที่ยวบินแรก เที่ยวบินที่สอง และเที่ยวบินลำดับถัดไป
ภายในวันที่ 30 พ.ย. 2021 ฟรีค่าเปลี่ยน (ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เปลี่ยน) ฟรีค่าเปลี่ยน (ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เปลี่ยน)

การเปลี่ยนแปลงการจองที่ทำตั้งแต่วันที่ 1 ดีเซมเบอร์ 21 เป็นต้นไป สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสำหรับเที่ยวบินแรกฟรีหนึ่ง (1) ครั้ง และสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่จำกัดสำหรับส่วนเที่ยวบินลำดับถัดไป

Please scroll horizontally.

วันที่ร้องขอเปลี่ยนการเดินทาง เที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงแล้ว
เที่ยวบินแรก เที่ยวบินที่สอง และเที่ยวบินลำดับถัดไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ดีเซมเบอร์ 2021 การเปลี่ยนแปลงครั้งแรก:
ฟรีค่าเปลี่ยน
ฟรีค่าเปลี่ยน (ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เปลี่ยน)*2
การเปลี่ยนแปลงครั้งที่สอง และครั้งต่อไป:
เป็นไปตามกฎ*1ของประเภทค่าโดยสารที่ใช้หลังจากได้ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกแล้ว
 1. กฎของค่าโดยสารที่ใช้หลังจากทำการเปลี่ยนแปลง อาจอนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงโดยมีค่าธรรมเนียม หรือไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงเลย โปรดตรวจสอบกฎของค่าโดยสารที่ใช้เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง
 2. หากการเปลี่ยนแปลงค่าโดยสารที่เกี่ยวข้องเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของเที่ยวบินแรก กฎอาจอนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยมีค่าธรรมเนียมหรืออาจไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงเลย โปรดตรวจสอบกฎของค่าโดยสารที่ใช้เมื่อทำการเปลี่ยนแปลง

วิธีการเปลี่ยนแปลงการจองผ่านทางออนไลน์

คุณสามารถเปลี่ยนการจองของคุณได้ฟรีบนเว็บไซต์ JAL ผ่าน “จัดการการจอง” ก่อนวันออกเดินทางของเที่ยวบินเดิม
นโยบายการเปลี่ยนฟรีโดยไม่จำกัดนี้ จะไม่ปรากฏในกฎค่าโดยสารที่แสดงบนหน้าจอ "รายละเอียดการจอง"
การจองผ่าน เว็บไซต์ของ JALสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนถึง 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง

ประกาศ

 • หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทางเดิม ไม่สามารถนำกฎการเปลี่ยนแปลงฟรีมาใช้ได้
 • หากมีการซื้อบัตรโดยสารที่มีการจำกัดวันเดินทาง และต่อมาเปลี่ยนเป็นวันเดินทางที่อยู่นอกช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาต จะมีการเรียกเก็บส่วนต่างของค่าโดยสารพร้อมกับการเปลี่ยนกฎของประเภทบัตรโดยสาร
 • การขอคืนเงิน ขึ้นอยู่กับกฎของค่าโดยสารที่ซื้อ
  นโยบายการเปลี่ยนฟรีขึ้นอยู่กับการอนุมัติของรัฐบาล

8/30/2021
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์

3 สิทธิพิเศษสู่อเมริกา

ข้อมููลในการต่อเครื่องภายในประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลสำหรับการเดินทางล่าสุดที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19