การจัดการพิเศษสำหรับบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL ภายใต้สถานการณ์ของ COVID-19 (อัพเดทล่าสุด 2/22/2021)

ขอขอบพระคุณในการสนับสนุน Japan Airlines

เพื่อตอบสนองนโยบายพื้นฐานที่ประกาศโดยสำนักงานใหญ่ Novel Coronavirus ของรัฐบาลญี่ปุ่น โปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการพิเศษบัตรโดยสารระหว่างประเทศของ JAL

  • หากคุณซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทนการท่องเที่ยว โปรดติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวของคุณ

การขอคืนเงินผ่านทางเว็บไซต์ สามารถดำเนินการได้จนถึงหนึ่งวันก่อนวันเดินทางของคุณ

บัตรโดยสารที่มีสิทธิ์

บัตรโดยสารที่ออกโดยสายการบิน Japan Airlines เริ่มต้นด้วย '131' และมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

เที่ยวบินที่มีสิทธิ์: เที่ยวบินที่ถูกยกเลิก หรือเที่ยวบินที่มีการเปลี่ยนแปลงตารางการบิน ถึง/จากญี่ปุ่น

วันเดินทาง สำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทางไม่เกินวันที่ 30 ตุลาคม ค.ศ. 2021
วันที่ขอ หนึ่งวันล่วงหน้าก่อนวันเดินทางเดิมที่จองไว้
(หากเที่ยวบินเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงของคุณออกเดินทางไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2021 และหากคุณไม่ได้จัดเที่ยวบินอื่นโปรดติดต่อสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ออกบัตรโดยสารของคุณ (ใบเสร็จบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์) หรือจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2021 แล้วแต่ว่าวันไหนมาถึงก่อน
  • ผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนแปลง หรือขอคืนเงินบัตรโดยสารอันเนื่องมาจากข้อจำกัดในการเข้าประเทศ การเปลี่ยนแปลง/การขอคืนเงิน สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงการถูกยกเลิกเที่ยวบิน หรือมีการเปลี่ยนแปลงตารางการบิน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงการเดินทางจะต้องดำเนินการล่วงหน้าสองเดือนก่อนเที่ยวบินเดิมที่จองไว้เท่านั้น
  • แม้ว่าการจัดการพิเศษนี้จะใช้กับบัตรโดยสารเฉพาะเส้นทางภายในประเทศญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติ แต่บริการนี้ไม่สามารถดำเนินการได้บนเว็บไซต์ JAL โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ JAL ตามรายละเอียดด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง

อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้หนึ่งครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาของเที่ยวบินทางเลือก

(หากเที่ยวบินเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงของคุณออกเดินทางไม่เกินวันที่ 15 เมษายน 2021)
ก่อน/ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2021

(หากเที่ยวบินเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงของคุณออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน - 30 ตุลาคม 2021)
ไม่เกินวันที่ 10 พฤศจิกายน. ค.ศ. 2021 (ยกเว้นช่วงวันที่ 15 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม ค.ศ. 2021)

  • การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง วันเดินทางของเที่ยวกลับจะต้องเสร็จสิ้นภายในช่วงเวลานี้
  • สำหรับบัตรโดยสารรางวัลของสายการบินพันธมิตรของ JMB หรือบัตรโดยสารรางวัล oneworld จะอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้หากกำหนดการเดินทางใหม่ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ออกบัตรโดยสารรางวัล
  • เนื่องจากไม่มีบริการนี้บนเว็บไซต์ JAL โปรดติดต่อสำนักงาน JAL ด้านล่าง
  • การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอาจขึ้นอยู่กับที่นั่งว่างของชั้นโดยสารท่ี่จองสอดคล้องกับประเภทบัตรโดยสาร

การขอคืนเงิน

การขอคืนเงินโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถดำเนินการได้โดยไม่คำนึงถึงกฎของประเภทของบัตรโดยสาร JAL จะคืนเงินบัตรโดยสารที่เป็นรางวัลรวมถึงไมล์สะสมที่หมดอายุเมื่อทำการขอคืนเงิน
การขอคืนเงินผ่านทางเว็บไซต์ JAL สามารถดำเนินการได้จนถึงเวลา 23:59 น. ของวันก่อนออกเดินทาง
โปรดดำเนินการจาก "การยืนยันการจอง" ด้านล่าง

หากเรายอมรับการขอคืนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียมจากเว็บไซต์ JAL ข้อมูลเกี่ยวกับการยกเว้นค่าธรรมเนียม (ด้านล่างในกรอบสีแดง) จะปรากฏในหน้า "ยอดสรุปในการยกเลิก"

ภาพหน้าจอสำหรับการขอคืนเงินโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ

หากคุณไม่สามารถดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ JAL ได้ หรือหากคุณมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อสำนักงาน JAL ด้านล่าง

กรณีการขอคืนเงินกับเจ้าหน้าที่ของเรา โปรดติดต่อเราล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง
ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรโดยสารที่ชำระเมื่อซื้อบัตรโดยสาร จะไม่สามารถขอคืนเงินได้

  • หากขอคืนเงินภายหลังวันที่ขึ้นเครื่องแต่ภายใต้เงื่อนไขด้านบน เราสามารถยอมรับการขอคืนเงินของคุณเป็นพิเศษผ่านทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการในช่วงเวลาทำการด้านล่าง

[ก่อนการเดินทาง] ภายใน 1ปี และ 30 วันนับจากวันที่ออกบัตรโดยสาร*1
[หลังการเดินทาง] ภายในหนึ่งปีและ 30 วันนับจากวันที่เริ่มเดินทาง

  1. สำหรับบัตรโดยสารรางวัลของสายการบินพันธมิตร JMB หรือบัตรโดยสารรางวัล oneworld จะอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้หากแผนการเดินทางใหม่อยู่ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ออกบัตรโดยสารรางวัล

เบอร์ติดต่อ

สำนักงาน JAL กรุ๊ป/ ฝ่ายขาย

2/25/2021
สายการบิน Japan Airlines

3 สิทธิพิเศษสู่อเมริกา

ข้อมููลในการต่อเครื่องภายในประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลสำหรับการเดินทางล่าสุดที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19