การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง และการขอคืนเงินบัตรโดยสารเที่ยวบินระหว่างประเทศอันเนื่องจากการระงับเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน หรือข้อจำกัดการเข้าประเทศที่เกิดจาก COVID-19

หากการเดินทางของคุณได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบิน การเปลี่ยนแปลงตารางการบิน หรือการจำกัดการเข้าเมืองที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 คุณอาจเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการจองเที่ยวบินได้ฟรี

  • หากคุณซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทนการท่องเที่ยว โปรดติดต่อตัวแทนท่องเที่ยวของคุณ

นโยบายพื้นฐาน

บัตรโดยสารที่ออกโดย Japan Airlines (JAL) ที่มีหมายเลขบัตรโดยสารขึ้นต้นด้วย '131' และเป็นไปตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ จะมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางโดยที่วันเดินทางใหม่ไม่เกินวันที่ 27 เม.ย. 65 ได้ฟรีหนึ่งครั้ง หรือขอคืนเงินบัตรโดยสารโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการยกเลิก

Please scroll horizontally.

เงื่อนไข กำหนดเวลาในการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง หรือการขอคืนเงิน

เที่ยวบินเดิมที่จองไว้ออกเดินทางไม่เกินวันที่ 25 เม.ย. 65 และได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงตารางการบิน หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

หนึ่งวันล่วงหน้าก่อนวันเดินทางของเที่ยวบินที่จอง

หากคุณไม่สามารถเดินทางได้อันเนื่องจากข้อจำกัดการเดินทางที่กำหนด
โดยเมืองปลายทาง
การขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือการยกเลิก  สามารถทำได้ภายใน
1 วันก่อนวันออกเดินทางของเที่ยวบินที่จองไว้
สอง (2) เดือนก่อนวันออกเดินทางของเที่ยวบินที่จอง
  • เงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับบัตรโดยสารรางวัล JMB และค่าโดยสารภายในประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่น

วิธีเปลี่ยนแปลงการจองหรือการยกเลิกการจองของคุณ

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองด้วยเหตุผลอื่น

หากไม่ตรงตามเงื่อนไขข้างต้นแต่ต้องการเปลี่ยนหรือยกเลิกการจองของคุณ โปรดดูกฎหรือเงื่อนไขค่าโดยสารของบัตรโดยสารของคุณเพื่อดูเงื่อนไขต่างๆ
ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางใหม่ อาจถูกบังคับใช้ตามกฎของค่าโดยสารบัตรโดยสารของคุณ

เพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถจองการเดินทางได้อย่างสบายใจ ค่าโดยสารระหว่างประเทศบางเที่ยวบินสามารถเปลี่ยนแปลงการจองได้ฟรี

1/12/2022
สายการบิน Japan Airlines

3 สิทธิพิเศษสู่อเมริกา

ข้อมููลในการต่อเครื่องภายในประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลสำหรับการเดินทางล่าสุดที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19