การชดเชยคาร์บอน JAL

เนื่องจากการปล่อย CO2 เป็นผลจากการบินที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ JAL กรุ๊ป จึงเสนอทางเลือกแก่ลูกค้าในการชดเชยคาร์บอนผ่านโครงการการชดเชยคาร์บอน JAL ของเรา

การปล่อยคาร์บอนสามารถลดลงได้โดยการหลีกเลี่ยงกิจกรรมในชีวิตประจำวันที่นำไปสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น CO2 แต่บางกรณียากจะหลีกเลี่ยงหรือลดกิจกรรมแต่สามารถใช้วิธีการชดเชยคาร์บอนได้ การชดเชยคาร์บอนเป็นวิธีชดเชยการปล่อยมลพิษเหล่านั้นโดยการลงทุนในโครงการที่ลดหรือดูดซับการปล่อยคาร์บอน

การชดเชยคาร์บอน JAL ช่วยให้คุณเห็นภาพและตรวจเช็คการปล่อยมลพิษที่เกิดจากเที่ยวบินและโครงการกองทุนของคุณที่ลด ดักจับ หรือหลีกเลี่ยงการปล่อย CO2 นี้จะช่วยให้คุณมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมการป้องกันภาวะโลกร้อน

การชดเชยคาร์บอนของลูกค้า จะใช้เพื่อสนับสนุนโครงการที่ชดเชยการปล่อย CO2 โดยใช้กิจกรรมการดูดซับหรือการลดคาร์บอนที่ทำในที่อื่น เราจะส่งใบรับรองแสดงการชดเชยให้กับลูกค้าที่เข้าร่วม

JAL กรุ๊ป จะพยายามลดการปล่อย CO2 ต่อไปเพื่อส่งต่อผืนโลกอันล้ำค่าของเราไปสู่คนรุ่นต่อไป

วันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 2022

Japan Airlines